De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kanker en Werk Cobi Oostveen Bedrijfsarts

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kanker en Werk Cobi Oostveen Bedrijfsarts"— Transcript van de presentatie:

1 Kanker en Werk Cobi Oostveen Bedrijfsarts
Bedrijfsartsconsulent oncologie MCL, 16 september 2013

2 Vragen en doelen Ervaringen
Met welke vragen of doelen bent u naar deze bijeenkomst gekomen? Welke ervaringen heeft u betreffende het weer gaan werken met uw ziekte?

3 “Alles wat me niet doodt, maakt me sterker….” Nietsche

4 kanker in de beroepspopulatie
nieuwe gevallen per jaar borstkanker 50% goede prognose 62% hiervan gaat weer aan het werk 30% krijgt, na keuring, geen WIA uitkering 10% wordt ontslagen

5 Herstel beïnvloedende factoren
Ziekte factoren Persoonlijke factoren Werkfactoren Bron: Blauwdruk kanker en werk

6 Ziektefactoren die herstel beïnvloeden
Soort kanker Tumorstadium Therapievormen Andere ziektes Lichamelijke conditie Depressie/angst/cognitieve beperkingen

7 Wat maakt herstel moeilijk?
Persoonlijke factoren hogere leeftijd lager opleidingsniveau afwezigheid relatie/ sociale steun negatieve instelling Werkgerelateerde factoren zwaar lichamelijk werk laaggeschoold werk Werkstress hoge werkdruk of tempo Vervoersproblemen (veranderde) negatieve houding tov werk

8 Herstel wat heb je er voor nodig?
Persoonlijke factoren aanwezigheid sociale steun positieve inschatting eigen mogelijkheden Werkgerelateerde factoren praten met leidinggevende medewerking voor evt werkaanpassingen eigen invulling uren/ autonomie positieve houding collega’s plezier in het werk autonomie op het werk

9 Wat maakt herstel moeilijk?
Vermoeidheid bij of na kanker Belangrijkste oorzaak lang verzuim of niet hervatten bij of na kanker

10 Vermoeidheid bij of na kanker
Diverse oorzaken: bijwerking behandeling (chemotherapie, hormoontherapie, bloedarmoede, etc) pijn psychische klachten

11 Vermoeidheid bij of na kanker
Eerst fysieke oorzaak uitsluiten en behandelen Verbeteren balans belasting/belastbaarheid Graduele opbouw van het werk Regelmaat, eerst frequentie dan duur

12 Kanker en werk Kanker ≠ arbeidsongeschikt Kanker ≠ voluit doorwerken
Kanker ≠ hetzelfde werk als vroeger Werken na kanker ≠ vanzelfsprekend Werken met kanker = maatwerk Kijken naar wat je wel kunt!

13 Kanker en Werk Blijf in beweging
Blijf naar het werk gaan, hou in ieder geval contact Zorg dat je in een vroeg stadium voorlichting en begeleiding krijgt

14 Re-integratie Je bent zelf verantwoordelijk
Hoe is het met je financiën? Vraag hulp waar je die nodig hebt Maak een plan van aanpak met je leidinggevende Laat je zo vroeg als mogelijk begeleiden door je bedrijfsarts

15 Re-integratie Wat wil je en wat kun je? Terug in eigen werk
Terug in aangepast eigen werk Ander werk bij je eigen werkgever Ander werk bij andere werkgever Minder werken Niet werken

16 Rol bedrijfsarts Begeleiding in kader WvP
Adviseur voor medewerker en leidinggevende

17 Bedrijfsartsconsulent oncologie
Gespecialiseerd bedrijfsarts Functie in ontwikkeling Werkzaam op polikliniek oncologie of in centrum voor oncologische revalidatie.

18 Bedrijfsarts/ Bedrijfsartsconsulent oncologie
Adviseur voor specifieke vragen bij kanker Werken tijdens de behandeling Bewaken balans belasting/belastbaarheid Aandacht voor training/bewegen tijdens en na behandeling Overleg behandelend team Voorlichting/advisering leidinggevende Verwijzen naar behandeling gericht op bevorderen re-integratie in werk

19 Bedrijfsartsconsulent oncologie
Doelgroepen Loondienst Zelfstandigen Uitzendkrachten Werkeloos …..

20 Herstelbevorderende programma’s
Programma´s gericht op herstel met specifieke aandacht voor het werk Herstel en balans Tegenkracht Re-integratiebureau met specifieke ervaring in begeleiding kanker en werk Richtlijn oncologische revalidatie Implementatie vindt plaats in de oncologische centra Maatwerk programma: Het bereiken van optimale oncologische revalidatie voor iedere patiënt met kanker, tijdig en op maat

21 Wetgeving en begeleiding
Dienstverband: begeleiding volgens WvP Bedrijfsarts Tijdelijk contract/ uitzendkracht bij ontslag Uitbetaling en begeleiding via UWV Zelfstandige indien verzekerd Uitbetaling via verzekering Begeleiding via verzekering (bedrijfs- verzek.arts) Zelfstandige niet verzekerd Bijstand via gemeente, begeleiding via UWV

22 Wet verbetering Poortwachter
Week 6: Probleemanalyse Week 8: Plan van Aanpak Week 42: Melding bij UWV Week 52: Eerste jaarsevaluatie Week 91: Reïntegratieverslag Week 104: Keuring door UWV UWV beoordeelt inspanningsverplichtingen en keurt de medewerker

23 WIA WIA: Werk en inkomen naar arbeidsvermogen
WGA: werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten 0-35%: geen recht op een uitkering op grond van WIA 35-80%: verdiencapaciteit benutten, aangevuld met uitkering >80%: volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt, recht op uitkering IVA: inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt

24

25 Kanker en werk Daar zou je toch moe van worden…..

26 Site


Download ppt "Kanker en Werk Cobi Oostveen Bedrijfsarts"

Verwante presentaties


Ads door Google