De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

W I A. W I A Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen W I A Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "W I A. W I A Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen W I A Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen."— Transcript van de presentatie:

1

2 W I A

3 Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
W I A Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

4 Van WAO naar WIA, een nieuw risico ?
Ten Raede Groep begeleidt u naar de W I A

5 Inhoud Van WAO naar WIA Inhoud WIA Risico’s Verzekeringsoplossing
IVA WGA Risico’s Verzekeringsoplossing Samenvatting

6 Van WAO naar WIA Vanaf 1 januari 2006: WIA: Bedoeld voor:
WIA vervangt de WAO WIA: Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Bedoeld voor: Werknemers die vanaf 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden Inhoud Van WAO naar WIA Inhoud WIA Risico’s Verzekerings-oplossing Samenvatting

7 Van WAO naar WIA WIA Werken staat centraal
Nadruk ligt op wat de werknemer nog WEL kan en niet naar wat deze niet meer kan. Gedeeltelijk arbeidsongeschikten moeten zoveel mogelijk aan de slag blijven. Inhoud Van WAO naar WIA Inhoud WIA Risico’s Verzekerings-oplossing Samenvatting

8 Inhoud WIA Bepaling arbeidsongeschiktheid:
Na bepaling arbeidsongeschiktheid, indeling in IVA WGA Geen regeling Inhoud Van WAO naar WIA Inhoud WIA Risico’s Verzekerings-oplossing Samenvatting

9 Inhoud WIA Bepaling arbeidsongeschiktheid:
Na bepaling arbeidsongeschiktheid, indeling in IVA WGA Geen regeling Inhoud Van WAO naar WIA Inhoud WIA Risico’s Verzekerings-oplossing Samenvatting

10 Bepaling arbeidsongeschiktheid
Keuring: Keuring wordt verricht door UWV. Uitgangspunt is “gangbare arbeid”. Wat kan een werknemer nog doen zonder te kijken naar wat de persoon HEEFT gedaan. Voorbeeld: verpleger met rugklachten kan nog wel administratief werk doen. Inhoud Van WAO naar WIA Inhoud WIA Risico’s Verzekerings-oplossing Samenvatting

11 Bepaling arbeidsongeschiktheid
Mate van arbeidsongeschiktheid: Arbeidsongeschiktheid: afhankelijk van het loonverlies. Verdiencapaciteit: inkomen dat (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer nog kan verdienen. Loonverlies: verschil tussen het oude loon en het loon dat de werknemer nog kan verdienen. Inhoud Van WAO naar WIA Inhoud WIA Risico’s Verzekerings-oplossing Samenvatting

12 Bepaling arbeidsongeschiktheid
Mate van arbeidsongeschiktheid: Voorbeeld: Oorspronkelijk loon € Nieuw loon € Loonverlies € Conclusie: loonverlies is 40 % van het oude loon, werknemer is 40 % arbeidsongeschikt. Inhoud Van WAO naar WIA Inhoud WIA Risico’s Verzekerings-oplossing Samenvatting

13 Bepaling arbeidsongeschiktheid
Duurzaamheid: Van toepassing bij meer dan 80 % arbeidsongeschiktheid. Als herstel is uitgesloten of als er slechts een geringe kans op herstel is op lange termijn. Inhoud Van WAO naar WIA Inhoud WIA Risico’s Verzekerings-oplossing Samenvatting

14 Inhoud WIA Regelingen binnen de WIA:
Mate van arbeidsongeschiktheid Regeling 80 % – 100 % en duurzaam IVA 80 % – 100 % en niet duurzaam WGA 35 % - 80 % WGA Minder dan 35 % geen regeling Inhoud Van WAO naar WIA Inhoud WIA Risico’s Verzekerings-oplossing Samenvatting

15 IVA IVA: Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten.
Bestemd voor werknemers die volledig ( %) arbeidsongeschikt zijn EN TEVENS duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Inhoud Van WAO naar WIA Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling Risico’s Verzekerings-oplossing Samenvatting

16 IVA Hoogte en duur van uitkering: Hoogte:
70 % van laatstverdiende, gemaximeerde loon Duur: tot 65-jarige leeftijd Inhoud Van WAO naar WIA Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling Risico’s Verzekerings-oplossing Samenvatting

17 IVA Maximum dagloon: Laatst verdiende salaris is basis voor de bepaling van de WIA-uitkering. Afgetopt op maximum dagloon. Voor 2005 € ,- Over het meerdere salaris geen uitkering. Inhoud Van WAO naar WIA Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling Risico’s Verzekerings-oplossing Samenvatting

18 IVA Voorbeeld I: Laatstverdiende loon € 30.000 AO-percentage 100 %
Nieuw loon geen Loonverlies € IVA-uitkering: 70 % x € (loonverlies) = € Inhoud Van WAO naar WIA Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling Risico’s Verzekerings-oplossing Samenvatting

19 IVA Voorbeeld II: Laatstverdiende loon € 50.000 AO-percentage 100 %
Nieuw loon geen Loonverlies € Maximum dagloon € IVA-uitkering: 70 % x € (max. loonverlies) = € Inhoud Van WAO naar WIA Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling Risico’s Verzekerings-oplossing Samenvatting

20 WGA WGA: Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten.
Bestemd voor werknemers die gedeeltelijk ( %) arbeidsongeschikt zijn volledig (80 – 100%) arbeidsongeschikt zijn maar niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Inhoud Van WAO naar WIA Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling Risico’s Verzekerings-oplossing Samenvatting

21 WGA Opbouw in twee fases: WGA-loongerelateerde uitkering.
WGA-loonaanvulling of WGA-vervolguitkering. Inhoud Van WAO naar WIA Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling Risico’s Verzekerings-oplossing Samenvatting

22 WGA Fase 1: WGA-loongerelateerde uitkering: Hoogte: Duur:
70 % van laatstverdiende, gemaximeerde loon minus nieuw loon Duur: afhankelijk van leeftijd minimaal 6 maanden maximaal 5 jaar tot 65-jarige leeftijd Inhoud Van WAO naar WIA Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling Risico’s Verzekerings-oplossing Samenvatting

23 WGA Fase 1: WGA-loongerelateerde uitkering:
Tijdsperiode op basis van leeftijd: Leeftijd uitkeringsperiode jonger dan 23 jaar 6 maanden 23 t/m 27 jaar 9 maanden 28 t/m 32 jaar 1 jaar 33 t/m 38 jaar 1,5 jaar 39 t/m 42 jaar 2 jaar 43 t/m 47 jaar 2,5 jaar 48 t/m 52 jaar 3 jaar 53 t/m 57 jaar 4 jaar 58 jaar en ouder 8 jaar Inhoud Van WAO naar WIA Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling Risico’s Verzekerings-oplossing Samenvatting

24 WGA Fase 2: WGA-loonaanvulling of vervolguitkering:
Afhankelijk van de benutting van de resterende verdiencapaciteit: 50 % of meer WGA-loonaanvulling Tot 50 % WGA-vervolguitkering Inhoud Van WAO naar WIA Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling Risico’s Verzekerings-oplossing Samenvatting

25 WGA WGA-loonaanvulling:
Van toepassing als resterende verdiencapaciteit voor minimaal 50 % wordt benut. De hoogte van de uitkering bedraagt 70 % van laatstverdiende, gemaximeerde loon minus te verdienen loon bij 100 % benutting verdiencapaciteit. Duur: tot 65-jarige leeftijd. Inhoud Van WAO naar WIA Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling Risico’s Verzekerings-oplossing Samenvatting

26 WGA Voorbeeld WGA loonaanvulling: Laatstverdiende loon € 40.000
AO-percentage 50 % Mogelijke verdiencapaciteit € Werkelijke verdienste € Benutting meer dan 50 % WGA-loongerelateerde uitkering: 70 % x (€ /- € ) = € WGA-loonaanvulling: 70 % x (€ /- € ) = € Inhoud Van WAO naar WIA Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling Risico’s Verzekerings-oplossing Samenvatting

27 Loon-gerelateerde uitkering
WGA WGA loonaanvulling, AO-percentage 35 – 80 %: Met voldoende gebruik restverdiencapaciteit (≥ 50 %) Inhoud Van WAO naar WIA Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling Risico’s Verzekerings-oplossing Samenvatting 1e jaar 2e jaar 70 100 Max 5 jaar NIEUW LOON Loon-gerelateerde uitkering Loon aanvulling WULBZ CAO

28 WGA WGA-vervolguitkering:
Van toepassing als resterende verdiencapaciteit voor minder dan 50 % wordt benut. De hoogte van de uitkering bedraagt: uitkeringspercentage x minimumloon. Duur: tot 65-jarige leeftijd. Inhoud Van WAO naar WIA Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling Risico’s Verzekerings-oplossing Samenvatting

29 WGA Uitkeringspercentage:
Afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid: Arbeidsongeschikt uitkeringspercentage 35 % tot 45 % 28 % 45 % tot 55 % 35 % 55 % tot 65 % 42 % 65 % tot 80 % 50,75 % 80 % t/m 100 % 70 % Inhoud Van WAO naar WIA Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling Risico’s Verzekerings-oplossing Samenvatting

30 WGA Voorbeeld WGA vervolguitkering: Laatstverdiende loon € 30.000
AO-percentage 50 % Uitkeringspercentage 35 % Mogelijke verdiencapaciteit € Werkelijke verdienste € 0 Benutting minder dan 50 % Minimumloon € WGA-loongerelateerde uitkering: 70 % x (€ /- € 0) = € WGA-vervolguitkering: € x 35 % = € Inhoud Van WAO naar WIA Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling Risico’s Verzekerings-oplossing Samenvatting

31 WGA Gedeeltelijk arbeidsongeschikt:
Ondergrens arbeidsongeschiktheid wordt 35 %. Geen regeling en dus geen uitkering binnen WIA. Deze werknemers moeten worden behouden voor het arbeidsproces, hetzij in eigen bedrijf, hetzij elders. Inhoud Van WAO naar WIA Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling Risico’s Verzekerings-oplossing Samenvatting

32 Risico’s Financiële risico’s werknemers:
WGA-hiaat bij minder dan 50 % benutting van resterende verdiencapaciteit. Werknemers met salaris boven maximum dagloon ontvangen over het meerdere loon geen uitkering. Aanvullingen tot 80 % van het laatstverdiende inkomen. Inhoud Van WAO naar WIA Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling Risico’s Verzekerings-oplossing Samenvatting

33 Verzekeringsoplossing
Is er voor dit probleem een adequate oplossing ? Inhoud Van WAO naar WIA Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling Risico’s Verzekerings-oplossing Samenvatting

34 Verzekeringsoplossing
WIA TOTAAL PLAN VAN TEN RAEDE GROEP Inhoud Van WAO naar WIA Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling Risico’s Verzekerings-oplossing Samenvatting

35 Verzekeringsoplossing
WIA Totaal Plan: Het WIA Totaal Plan van Ten Raede Groep bestaat uit drie onderdelen: WGA-hiaat dekking. WIA-excedent dekking. WIA-basis dekking. Inhoud Van WAO naar WIA Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling Risico’s Verzekerings-oplossing Samenvatting

36 WGA-hiaat dekking Wat is het WGA-hiaat:
Ontstaat bij onvoldoende benutting van de resterende verdiencapaciteit. Verschil tussen de WGA-loonaanvulling en de WGA-vervolguitkering. Inhoud Van WAO naar WIA Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling Risico’s Verzekerings-oplossing - WGA-hiaat - WIA-excedent - WIA-basis Samenvatting

37 WGA-hiaat dekking Dekking WGA-hiaat: 70 % van:
Laatstverdiende, gemaximeerde loon -/- te verdienen loon bij 100 % benutting verdiencapaciteit; Verminderd met de WGA-vervolguitkering. Inhoud Van WAO naar WIA Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling Risico’s Verzekerings-oplossing - WGA-hiaat - WIA-excedent - WIA-basis Samenvatting

38 WGA-hiaat dekking Voorbeeld WGA-hiaat dekking:
Laatstverdiende loon € AO-percentage 50 % Uitkeringspercentage 35 % Mogelijk verdiencapaciteit € Werkelijke verdienste € 0 Benutting minder dan 50 % WGA-loongerelateerde uitkering: 70 % x (€ /- € 0) = € WGA-vervolguitkering: € x 35 % = € WGA-loonaanvulling (bij voldoende benutting verdiencapaciteit): 70 % x (€ /- € ) = € WGA-hiaat is € /- € = € Inhoud Van WAO naar WIA Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling Risico’s Verzekerings-oplossing - WGA-hiaat - WIA-excedent - WIA-basis Samenvatting

39 WIA-excedent dekking Opgebouwd uit twee dekkingen: IVA-excedent
WGA-excedent Excedentdekking is mogelijk tot 70 %, specifiek voor werknemers boven het maximum dagloon. 80 %, voor alle werknemers, ongeacht inkomen. Inhoud Van WAO naar WIA Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling Risico’s Verzekerings-oplossing - WGA-hiaat - WIA-excedent - WIA-basis Samenvatting

40 IVA-excedent dekking Opgebouwd uit twee dekkingsmogelijkheden:
Dekking IVA-excedent tot 70 % 70 % van (laatstverdiende loon -/- gemaximeerde dagloon) Dekking IVA-excedent tot 80 % 10 % van het oude loon Inhoud Van WAO naar WIA Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling Risico’s Verzekerings-oplossing - WGA-hiaat - WIA-excedent - WIA-basis Samenvatting

41 IVA-excedent dekking Voorbeeld IVA-excedent-dekking:
Laatstverdiende loon € AO-percentage 100 % Uitkeringen: IVA-uitkering: 70 % x (€ /- € 0) = € IVA-excedent dekking 70 % : 70 %x (€ /- € ) = € IVA-excedent dekking 80 %: 10 % x € = € Uitkering WIA-excedent dekking totaal: € Inhoud Van WAO naar WIA Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling Risico’s Verzekerings-oplossing - WGA-hiaat - WIA-excedent - WIA-basis Samenvatting

42 WGA-excedent dekking Opgebouwd uit twee dekkingsmogelijkheden:
Dekking WGA-excedent tot 70 % 70 % van (laatstverdiende loon -/- gemaximeerde dagloon) x uitkeringspercentage Dekking WGA-excedent tot 80 % (10 % van laatstverdiende loon) x uitkeringspercentage/70 % Inhoud Van WAO naar WIA Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling Risico’s Verzekerings-oplossing - WGA-hiaat - WIA-excedent - WIA-basis Samenvatting

43 WGA-excedent dekking Voorbeeld I WGA-excedent-dekking:
Laatstverdiende loon € AO-percentage 50 % Uitkeringspercentage 35 % Mogelijke verdiencapaciteit € Werkelijke verdienste € 0 Benutting minder dan 50 % Fase 1: WGA-loongerelateerde uitkering: 70 % x (€ /- € 0) = € WGA-excedent dekking 70 %: (€ /- € ) x 35 % = € WGA-excedent dekking 80 %: (10 % x € ) x 35%/70% = € Inkomen totaal: € Inhoud Van WAO naar WIA Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling Risico’s Verzekerings-oplossing - WGA-hiaat - WIA-excedent - WIA-basis Samenvatting

44 WGA-excedent dekking Voorbeeld II WGA-excedent-dekking:
Laatstverdiende loon € AO-percentage 50 % Uitkeringspercentage 35 % Mogelijke verdiencapaciteit € Werkelijke verdienste € 0 Benutting minder dan 50 % Fase 2: WGA-vervolguitkering: 35 % x € = € WGA-excedent dekking 70 %: (€ /- € ) x 35 % = € WGA-excedent dekking 80 %: (10 % x € ) x 35%/70% = € Inkomen totaal: € Inhoud Van WAO naar WIA Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling Risico’s Verzekerings-oplossing - WGA-hiaat - WIA-excedent - WIA-basis Samenvatting

45 WIA-basis dekking Compensatie:
Wanneer een werknemer minder dan 35 % arbeidsongeschikt is verklaard. Compensatie voor de werkgever: Gedurende maximaal 12 maanden maandelijks 25 % van (het verzekerde jaarloon/12 maanden). Bedoeld voor: Werkplekaanpassingen Aanschaf hulpmiddelen Trainingen en opleidingen Inhoud Van WAO naar WIA Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling Risico’s Verzekerings-oplossing - WGA-hiaat - WIA-excedent - WIA-basis Samenvatting

46 Verzekeringsoplossing
WIA-Totaal-Plan van Ten Raede Groep: Voordelen: Totaalpakket alle financiële WIA-risico’s gedekt. Hulp bij verzuimpreventie, begeleiding en reïntegratie. Uitgebreide dekkingsmogelijkheden. Scherpe tarieven en aantrekkelijke kortingen. Indien aangevuld met ziekengeldverzekering: één ziekmelding volstaat voor het gehele traject. Inhoud Van WAO naar WIA Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling Risico’s Verzekerings-oplossing Samenvatting

47 Samenvatting Consequenties werkgever:
Verplichtingen Poortwachter gaan zwaarder wegen. Reïntegratiefaciliteiten bij verzuimverzekeringen belangrijker. Kans op arbeidsconflicten neemt toe (AO ≤ 35%). Hoogte UWV-premie’s onzeker en instabiel. Arbeidsvoorwaarden aanpassen aan nieuwe CAO’s. Overleg met ondernemingsraad of personeelsvereniging. Informatie richting personeel. Etc. Inhoud Van WAO naar WIA Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling Risico’s Verzekerings-oplossing Samenvatting

48 Samenvatting Waarom Ten Raede Groep ? Voordelen:
Ervaring opgebouwd in diverse sectoren op het gebied van verzuim en reïntegratie. Volledig afgestemd pakket op Ziekteverzuim WAO en WIA Arbo-dienstverlening Zorg Salarisadministraties Implementatie mogelijk in een totaal Employee Benefits Pakket. Deskundige, WFD-gecertificeerde assurantie-adviseurs en medewerkers. Inhoud Van WAO naar WIA Inhoud WIA - IVA - WGA - Geen regeling Risico’s Verzekerings-oplossing Samenvatting

49 Van WAO naar WIA, een nieuw risico ?
Ten Raede Groep begeleidt u naar de W I A

50


Download ppt "W I A. W I A Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen W I A Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen."

Verwante presentaties


Ads door Google