De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Specialist in sportkader

Verwante presentaties


Presentatie over: "Specialist in sportkader"— Transcript van de presentatie:

1 Specialist in sportkader
Actief voor Sportverenigingen Sportorganisaties Specialist in sportkader

2 De succesvolle sportvereniging
Levensaders voor succes Professionalisering Voldoende schaal(vergroting) Goede accommodatie Sportverenigingen die kwaliteit en continuïteit weten te borgen hebben de meeste kans op groei. Bedreigingen Onvoldoende inkomsten (leden, sponsoren, subsidies, etc.) Vinden en behouden van vrijwilligers Uitbetalen met zwart geld (fiscus) Onvoldoende kwaliteit Sportkader

3 Professioneel werkgeverschap
Verschillende werkvormen Vrijwilliger IB 47 ZZP-er Loondienst Wanneer vrijwilliger Niet beroepshalve uitvoeren van werkzaamheden Geen marktconforme vergoeding Organisatie is niet onderworpen aan vpb (bv. vereniging of stichting) Vrijwilligersvergoeding Is niet verplicht Vast bedrag Of een vergoeding van werkelijke onkosten op declaratiebasis

4 Vast bedrag of onkostenvergoeding
Maximaal € 150,- per maand en € 1.500,- per jaar Maximaal uurtarief € 4,50 voor 23 jaar en ouder Maximaal uurtarief € 2,50 indien jonger dan 23 jaar Verstrekkingen tellen mee bij vaststelling maximaal normbedrag Werkelijke onkostenvergoeding Alleen zakelijke kosten (bv. reiskosten) Geen normbedrag Aantonen met betalingsbewijzen Lunches of contributievrijstelling zijn geen zakelijke kosten Urenregistratie is niet verplicht

5 IB 47 Vergoeding voor overige werkzaamheden Incidentele klussen
Geen ondernemer zijn of dienstverband hebben Vergoeding is inclusief onkostenvergoedingen ZZP-er Zelfstandige zonder personeel VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) Minimaal drie opdrachtgevers Winst uit onderneming (WUO)

6 Arbeidsovereenkomst Wanneer is sprake van een arbeidsovereenkomst
Gezagsverhouding tussen werknemer en werkgever Werknemer verricht persoonlijk arbeid gedurende een zekere tijd Werkgever betaalt loon in ruil voor de werkprestatie Wanneer is er sprake van een gezagsverhouding Inhoudingsplichtige bepaalt de aard van de werkzaamheden Inhoudingsplichtige heeft het recht toezicht te houden Werknemer verricht de arbeid persoonlijk Een arbeidsovereenkomst betekent dat werkgever tot inhouding van loonbelasting en premies verplicht is.

7 Fictieve arbeidsovereenkomst
Belastingdienst beoordeelt omstandigheden per situatie Onvoldoende opdrachtgevers Werknemer verricht de arbeid persoonlijk Werknemer werkt minimaal twee dagen per week Vergoeding is hoger dan 40% van het minimumloon (Fictieve) gezagsverhouding tussen werknemer en werkgever Waarom Voorkomt discussie of werkgever wel of niet inhoudingsplichtig is Beschermt de fictieve werknemer (verzekerd)

8 Werkgeverschap De sportvereniging wordt werkgever
Verzorgt zelf de loonadministratie Zorgt voor afdracht belasting en premies Verantwoordelijk voor ziekteregeling (Arbo, Wet Poortwachter) Afhandeling van conflictsituatie en/of ontslagprocedure Sportservice neemt het formeel werkgeverschap op zich. De sportvereniging het materieel werkgeverschap Sportservice verzorgt alle administratieve handelingen en contacten met de officiële instanties als Belastingdienst, Arbo, UWV Sportvereniging verzorgt de dagelijkse gezagrelatie met werknemer

9 Sportvereniging wordt werkgever
Sportservice verleent alleen service Verzorgt de salarisadministratie Biedt een ziekteregeling aan Juridische en financiële helpdesk Sportservicebureau Service Werknemer Vereniging Arbeidsovereenkomst

10 Sportservice wordt formeel werkgever
Sportservice, vereniging en werknemer sluiten gezamenlijk een arbeidsovereenkomst (drie-partijen-overeenkomst). Sportservice neemt daarmee het formele gedeelte van het werkgeverschap op zich. Sportservicebureau Arbeidsovereenkomst Dienstenovereenkomst Vereniging Werknemer

11 Voordelen voor sportvereniging
Gemak en goed geregeld met de fiscus Overdracht van formeel werkgeverschap Verzorging salaris- en personeelsadministratie Afdracht van belastingen en premies Stipte uitbetaling van de nettolonen Dekking van kosten door ziekteregeling Onbeperkt gebruik financiële en juridische helpdesk Vrijstelling van Btw-heffing CAO Sportverenigingen is van toepassing Deelname pensioen is mogelijk

12 Kostenoverzicht Kosten Eenmalig € 60,-
Jaarlijks € 125,- (per werknemer) Ziektekostenvoorziening 6,7% Risicofonds 2,0%


Download ppt "Specialist in sportkader"

Verwante presentaties


Ads door Google