De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wg Stichting Werkgeversinstituut St. Werkgeversinstituut Opgericht in 1985 Stichting? Dienstverlening:  Salarisadministratie  Wachtgelden  Werkgeverschap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wg Stichting Werkgeversinstituut St. Werkgeversinstituut Opgericht in 1985 Stichting? Dienstverlening:  Salarisadministratie  Wachtgelden  Werkgeverschap."— Transcript van de presentatie:

1 wg Stichting Werkgeversinstituut St. Werkgeversinstituut Opgericht in 1985 Stichting? Dienstverlening:  Salarisadministratie  Wachtgelden  Werkgeverschap

2 wg Werkgeverschap St. Werkgeversinstituut Gebruik CAO’s: CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening CAO Kinderopvang

3 wg Combinatiefuncties St. Werkgeversinstituut Combinatiefuncties zijn functies waarbij werk dat van origine onder twee verschillende werkgevers wordt verricht, tot één functie wordt gemaakt (Regioplan, 2005) Voorbeelden: werken in voorschoolse opvang, als onderwijsassistent en als overblijfkracht, werken als pleinwacht, onderwijsassistent en naschoolse opvang, peuterspeelzaal en BSO, etc

4 wg Combinatiefuncties St. Werkgeversinstituut Opties Twee contracten op grond van twee CAO’s Een contract bij rechtspersoon op grond van mogelijk twee CAO’s Detachering (19% BTW)/St. Werkgeversinstituut

5 wg Combinatiefuncties St. Werkgeversinstituut Twee verschillende werkgevers/CAO’s Functiewaardering Verlof Ziekte Begeleiding Pensioenfonds Opleidingen 2x Overhead

6 wg Combinatiefuncties St. Werkgeversinstituut Detachering Duidelijkheid voor partijen Geen extra overhead Aantrekkelijk voor werknemer Ondersteuning Nadeel: Algemene kosten Kosten BTW

7 wg Combinatiefuncties St. Werkgeversinstituut Uitgebreide ondersteuning Lage algemene kosten (schaalvoordelen en non-profit) BTW-vrijstelling

8 wg Combinatiefuncties St. Werkgeversinstituut Functies Dagarrangementen gemeente Rotterdam Brede School medewerker Buurtmakelaar Gymdocent Vakleerkrachten Schoolcoördinatoren

9 wg Combinatiefuncties St. Werkgeversinstituut Brede School medewerker Nieuwe functie (functieomschrijving en competenties) 32 uur per week Bij WGI in dienst (tenzij al in dienst bij school) Werving en selectie (Bij)scholing

10 wg Combinatiefuncties St. Werkgeversinstituut Buurtmakelaar 6 uur per school In dienst bij welzijnsinstelling Werkzaam snijvlak onderwijs-welzijn

11 wg Combinatiefuncties St. Werkgeversinstituut Gymdocenten Deels al in dienst bij gemeente Van CAO Gemeente naar CAO Welzijn CAO’s vergelijken Aansluiten bij onderwijs

12 wg Combinatiefuncties St. Werkgeversinstituut CAO Welzijn vs. Werkwijze Onderwijs Uren lesgebonden taken Uren les Vakanties Kwaliteitseisen

13 wg Combinatiefuncties St. Werkgeversinstituut Vakleerkracht 6 maanden roulerend In dienst bij school of via instelling Servicebureau voor vervanging

14 wg Combinatiefuncties St. Werkgeversinstituut Schoolcoördinator (vaak al) In dienst bij school Aantal uren afhankelijk keuze school

15 wg Werkgeverschap St. Werkgeversinstituut WGI is formeel-juridisch werkgever Aansluitingsovereenkomst met opdrachtgever Arbeidsovereenkomst met werknemer Detacheringsovereenkomst met opdrachtgever en werknemer

16 wg Werkgeverschap St. Werkgeversinstituut WGI draagt zorg voor:  Indiensttreding  Salarisadministratie  Ziekteverzuimbegeleiding  Beantwoording vragen  Conflicten op de werkvloer  Uitdiensttreding

17 wg Werkgeverschap St. Werkgeversinstituut Voor de werknemer:  Gedragscode  Vertrouwenspersoon / Klachtencommissie  Collectieve ziektekostenverzekering  Collectieve levensloopregeling  Hulp bij schuldsanering

18 wg Werkgeverschap St. Werkgeversinstituut De opdrachtgever blijft de baas (!) en verzorgt de dagelijkse aansturing Functionerings- en beoordelingsgesprekken Bijhouden van verlofuren Reïntegratie op de werkvloer Etc.


Download ppt "Wg Stichting Werkgeversinstituut St. Werkgeversinstituut Opgericht in 1985 Stichting? Dienstverlening:  Salarisadministratie  Wachtgelden  Werkgeverschap."

Verwante presentaties


Ads door Google