De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zoetermeer Harmonisatie voorschoolse instellingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zoetermeer Harmonisatie voorschoolse instellingen."— Transcript van de presentatie:

1 Zoetermeer Harmonisatie voorschoolse instellingen

2 Zoetermeer , een nieuwe stad
inwoners 9 wijken 7 wijkposten

3 Zoetermeer , een nieuwe stad
2 schoolbesturen met 46 scholen voor primair onderwijs 2 grote kinderopvanginstellingen en ongeveer 7 kleinere peuterspeelzaalinstellingen en 17 kinderopvangorganisaties

4 Zoetermeer , een nieuwe stad
Vve 2011: 18 vve groepen in de peuterspeelzalen en een light versie op bijna alle andere peuterspeelzalen 28 scholen die vve geven ( en +10 in light vormen)

5 Historie VVE in Zoetermeer
90 er jaren overleg over VVE in het kader van OAB Keuze voor methodiek Piramide in de gehele stad omwille van mobiliteit en doorgaande lijn 2002 oprichting van vve adviesgroep bestaande uit: gemeente (regie) 3 (later 2) besturen van PO scholen voorschoolse instelling Kern-Kinderopvang die vve geeft OnderwijsAdvies, obd die schoolt en begeleidt Bibliotheek die ondersteunt JGZ Incidenteel Piezo, die ondersteunt in werving vve en in ouderkamers basisscholen

6 Historie VVE in Zoetermeer
2009 formele oprichting LEA structuur geinspireerd door VVE adviesgroep Onderwerpen in Zoetermeer Breed en passend onderwijs (CJG) Brede school Voortijdig schoolverlaten Maatschappelijke participatie waaronder de OKE wet! Veiligheid in en om de school Passende huisvesting Zoetermeer aantrekkelijk voor onderwijspersoneel Overige thema’s

7 SpeelTaalhuis: de inspiratie voor de oke wet en de harmonisatie
Juni 2008 oprichting van experiment het SpeelTaalhuis: kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar met voorschoolse educatie! gedurende 4 ochtenden(20 uur) Doelen: - Bereik doelgroepkinderen vergroten Mix creëren van werkende en niet-werkende ouders ( ervaring opdoen met wet kinderopvang benutten) Oudercursussen geven binnen de WEB en kinderen van 0 tot 2 opvangen Kinderen van 2 tot 4 jaar gedurende 4 dagdelen begeleiden VVE benutten voor taalbrug naar moedercursussen; totaalaanbod integraal Daarnaast geoefend met combi’s van pszen en kdven in 1 wijk

8 Wat hebben we geleerd? Concept van 0 – 4 jarigen met VVE gaat prima mits personeel voldoende geëquipeerd is. Gebruik gemaakt van combinatiefunctionarissenregeling met de aanpalende school Goede resultaten bij de VVE; basisschool is zeer tevreden over het niveau van de allochtone kinderen in groep 1 - Samenwerken met alle partners kost tijd en energie; inburgeringscursus op maat op wijk niveau is niet gelukt Benutten van het aanvragen van de kindertoeslag moet begeleid bij vele ouders en ook door hoogte ouderbijdrage door aantal uren 1 plek voor baby’s, peuters , kleuters en schoolgaande leerlingen is ideaal om bereik te verhogen. Te duur qua urenomvang om vol te houden onder de vlag van de Okewet; terug naar de wettelijke 10 uur

9 Op weg naar de harmonisatie in Zoetermeer: Speelhuizen en SpeelTaalhuizen
Voor alle instellingen voldoen aan wettelijke eisen qua uren, bezetting en opleiding (VVE al lang in orde) 2011 overbruggingsjaar waarin reguliere peuterspeelzalen de opdracht krijgen zich te oriënteren op mogelijkheden à la SpeelTaalhuis; we noemen dat Speelhuizen (reguliere dagopvang van 0-4 jaar of 2 tot 4 jaar) 2011 overbruggingsjaar waarin peuterspeelzalen met VVE SpeelTaalhuizen worden. Wens: werken met een landelijke inkomensafhankelijk oudertabel die een gekoppeld is aan de kinderopvangtabel en bij de lage inkomens vergelijkbaar blijft met de verlaagde ouderbijdrage. Ook voor doelgroepkinderen.

10 Prioriteit voor het jonge kind
Eerst de harmonisatie rond, dan onderwijsachterstanden bestrijding in stand proberen te houden door cofinanciering van besturen Prioriteit bij afstemmen van CJG en VVE in zorgaanpak Accent extra op de toeleiding Extra impulsen aan gezinsgerichte begeleiding gecombineerd met welzijn Gebruik maken van het gratis advies van de 0-meting door de inspectie in 2010/2011

11 We gaan samen op pad


Download ppt "Zoetermeer Harmonisatie voorschoolse instellingen."

Verwante presentaties


Ads door Google