De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Combinatiefuncties: haalbaar? Presentatie sportverenigingen 27 juni 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Combinatiefuncties: haalbaar? Presentatie sportverenigingen 27 juni 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Combinatiefuncties: haalbaar? Presentatie sportverenigingen 27 juni 2011

2 Wat is een combinatiefunctionaris? Een betaalde kracht Werkzaam deels op school Deels bij de sportvereniging / culturele vereniging Bij voorkeur uitvoerend (“handjes”) Brugfunctie tussen onderwijs, sport, cultuur Jeugd in aanraking laten komen met sport en cultuur Versterking sectoren

3 Doorontwikkelen kansen Jeugd: Opvoeding, Ontwikkeling, Talent, Vrije Tijd, Preventie Onderwijs: Optimale ontwikkelingskansen kinderen, Dagarrangement, Kwaliteit en aanbod bewegen en cultuur Gezondheid: Motorische achterstanden, Overgewicht, Gezonde voeding WMO: Participatie, Leefbaarheid, Jeugdpreventie, Vrijwilligers Sport: Aanbod, Vrijwilligers, Kwaliteit, Accommodatie, Maatschappelijke rol Cultuur: Kennismaking, Samenwerking onderwijs Nu wel ambities maar geen geld en handjes!

4 Verenigingsmonitor 2011 1 op de 3 sportverenigingen heeft dalend ledenaantal Gemiddeld 40 vrijwilligers en 2,5 betaald 2 op de 3 heeft vacature vrijwilligers Knelpunt 1: Leden (omvang, wensen, betrokkenheid) Knelpunt 2: Kader (kwantiteit en kwaliteit)

5 De uitdagingen OnderwijsSport Bewegings- Onderwijs Brede School Wijkfunctie Beweeg- Programma Dagarrangement Leden- bestand Vrijwilligers Kwaliteit Accom- modatie Maatschappelijke rol Geen geld Geen handjes

6 De impulsregeling Het kabinet wil samen met: Gemeenten Onderwijssector Sportsector Cultuursector 2.250 combinatiefuncties (fte’s) realiseren in 2012

7 Doel regeling Uitbreiden aantal brede scholen primair & voortgezet onderwijs met sport- en cultuuraanbod Versterken sportverenigingen Stimuleren dagelijks sport- en beweegaanbod Bevorderen kennismaking en actieve beoefening kunst en cultuur

8 Financiering Normbedrag: € 50.000,- per fte Jaar 1: Rijk: 100% financiering Vanaf jaar 2:Rijk: 40% financiering (structureel) Gemeente: 40% financiering Partners: 20% financiering Aantal Fte / gemeenteRato aantal jongeren < 18 jaar

9 Waar hebben we het over? Conform richtlijn VWS / OCW (maatwerk is mogelijk) Alles of niets regeling TotaalP.O. 34% V.O. 10% Sport 50% Cultuur 6% 20111,40,50,10,70,1 2012 e.v.2,910,31,40,2

10 Financiering Rhenen Max. aantal fte totaal Loon- kosten RijkGemeenteSectoren 2011-€ 0€ 69.632€ 0 20121,4 → 2,9€ 95.000€ 57.800€ 38.000€ 19.000 2013 e.v.2,9€ 145.000€ 57.800 € 29.000 Gefaseerde groei Opbouw reserve door gemeente: later inzet Ook nog activiteitenkosten etc. Vanaf 2013 structureel plaatje

11 Kansen voor de sportvereniging Ontwikkelen tot sterke vereniging Meer bieden aan de eigen leden Aanbod voor school, bso, wijk etc. Nieuwe leden Betere benutting accommodatie Ondersteuning vrijwilligers Kwantiteit en kwaliteit kader Uitvoerende handen ook overdag

12 Dit willen we bereiken

13

14 Samen met partners!

15 Partners Basisscholen, Pantarijn en kinderopvang Alleman Welzijn Bibliotheek Museum Stichting Muziekonderwijs Woningbouw Rhenen Sportverenigingen Sportservice Midden Nederland

16 Praktijkvoorbeelden Vakleerkracht nieuwe stijl Geeft gymles op school Begeleidt groepsleerkrachten op basisscholen Zet beweegprogramma’s op Geeft trainingen bij sportverenigingen Sportleider Samenwerking scholen en verenigingen opzetten Naschools sportprogramma Kennismakingslessen

17 Praktijkvoorbeelden Verenigingscoach Ondersteuning bij beleid en uitvoering Professionaliseren kader vereniging Externe gerichtheid vereniging bevorderen Maatschappelijke stages, beweegteams etc. In alle gevallen kan een functionaris voor meer partners en dus ook meer verenigingen werken.

18 Voorbeeld uitgewerkt Vakleerkracht sport, tevens actief bij 2 verenigingen Onderwijs: 20 uur Sportvereniging 1: 10 uur Sportvereniging 2: 10 uur Financiering Rijk:€ 20.000 Gemeente:€ 20.000 Onderwijs:€ 5.000 Sportvereniging 1:€ 2.500 Sportvereniging 2:€ 2.500

19 Werkgeverschap Vanuit regeling geen kaders Kan bij school(bestuur), kinderopvang, welzijnsorganisatie, sportvereniging, culturele organisatie, pay-roll…. Gemeente maakt contract met hoofdaannemer(s) Hoofdaannemer maakt afspraken met onderaannemers (bijv. uitleenovereenkomsten) Ambitie om zoveel mogelijk te bundelen ivm regie

20 Hoe nu verder? Informatie laten inwerken Interesse ja/nee? Onder welke condities? Antwoordformulier inleveren voor 26-8 Eventueel aanvullend gesprek Plenaire bijeenkomst met alle betrokkenen waarin richting wordt besproken Besluitvorming in college van B&W in oktober

21 Kernvragen voor vanavond Zien jullie meerwaarde? Wat zijn jullie behoeften? Is er bereidheid om een financiële bijdrage te leveren? Is er bereidheid om als werkgever op te treden? Welke rol willen jullie in vervolgproces?


Download ppt "Combinatiefuncties: haalbaar? Presentatie sportverenigingen 27 juni 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google