De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TIJD VOOR SENIORENSPORT 'Bewegen als levenslange uitdaging' Task Force 50+ Sport en Bewegen Donderdag 1 december 2005 Remco Boer, Hans Arends (NISB)

Verwante presentaties


Presentatie over: "TIJD VOOR SENIORENSPORT 'Bewegen als levenslange uitdaging' Task Force 50+ Sport en Bewegen Donderdag 1 december 2005 Remco Boer, Hans Arends (NISB)"— Transcript van de presentatie:

1

2 TIJD VOOR SENIORENSPORT 'Bewegen als levenslange uitdaging' Task Force 50+ Sport en Bewegen Donderdag 1 december 2005 Remco Boer, Hans Arends (NISB)

3 PROGRAMMA Inleiding Kabinetsnota 'Tijd voor Sport' Verkenning 'Kansen voor seniorensport'

4 INLEIDING Kennismaken Wie ben je? Waar werk je? Ben je het eens/oneens met de stelling en waarom? 'De kabinetsnota 'Tijd voor sport’ biedt geen kansen voor Sport en Bewegen 50+'

5 Doel: Een sportieve samenleving waarin zowel veel aan sport wordt gedaan als van sport wordt genoten Concreet: Meer sporten en bewegen voor gezondheid Ontmoeten en meedoen aan maatschappelijke activiteiten Sportief gedragen en elkaar respecteren Topsport als symbool voor ambitie en bron van ontspanning KABINETSNOTA TIJD VOOR SPORT

6 Speerpunten: 1.Gezond door sport 2.Meedoen door sport 3.Sport aan de Top KABINETSNOTA TIJD VOOR SPORT (2)

7 Doel: Mensen gaan sporten en bewegen voor hun gezondheid Doelgroepen: Jeugd Inactieven; -Fysieke, geestelijke beperkingen -Chronische aandoeningen -Andere culturele tradities -Weinig financiële mogelijkheden SPEERPUNT 1; GEZOND DOOR SPORT

8 Resultaten: van 60% naar 65% voldoende actief (2010) van 8% naar 7% inactieven (2010) Programma’s Nationaal Actieplan Sport en Bewegen Multisectorale aanpak Integrale activering inactieven Campagnes SPEERPUNT 1; GEZOND DOOR SPORT (2)

9 SPEERPUNT 2; MEEDOEN DOOR SPORT Doel Meer mensen ontmoeten elkaar via sport en doen mee aan maatschappelijke activiteiten Doelgroepen Jeugdigen Ouderen Allochtone Nederlanders Mensen met een beperking

10 SPEERPUNT 2; MEEDOEN DOOR SPORT (2) Resultaten: 5% toename ouderen binnen georganiseerde sport (2010) bij 25% sportverenigingen keurmerk ‘moderne vereniging’ ingevoerd (2010) in 20 sporttakken proefprojecten samenwerking traditionele en nieuwe sportaanbieders

11 Programma’s Vernieuwen Lokaal Sportaanbod Nieuwe Sportmogelijkheden (keurmerk, samenwerking) Versterken waarden en normen door sport Vrijwillige inzet SPEERPUNT 2; MEEDOEN DOOR SPORT (3)

12 Budgetten sportprogramma 2006 - 2010 KABINETSNOTA TIJD VOOR SPORT (4)

13 Sportprogramma 2006 OverigeOnder andere beleidsterreinen50+ -Gezond door sport 3,6 3,7 -Meedoen door sport47,115,6 -Sport aan de top25,7 - -Apparaatskosten 2,5 - Totaal78,919,3 De realiteit voor Sport en Bewegen 50+! KABINETSNOTA TIJD VOOR SPORT (5)

14 NAAR SPORTPROGRAMMA 2006-2010 Samenwerken voor de sport Rijksverantwoordelijkheid: - afstemming met landelijke beleidspartners - ondersteuning van landelijke beleidspartners - signaleren ontwikkelingen en knelpunten - bijdragen aan oplossingen via tijdelijke stimulansen - bewaken van kwaliteit - stimuleren en innoveren van beleid Rol voor partners in de sport Rol voor kennis-/onderzoeksinstituten sportbeleid

15 NAAR SPORTPROGRAMMA 2006-2010 (2) Vervolgstappen (landelijk): 2006 Opstellen Sportprogramma 2006 - 2010 Start Sportprogramma 2006 - 2010 Uitvoering Meedoen allochtone jeugd door sport Vertaling Sportprogramma 2006 - 2010 in programma’s landelijke, provinciale, lokale partners Voortzetting lopend beleid (bijvoorbeeld BOS-impuls) 2007-2010 Uitvoering Sportprogramma

16 NAAR SPORTPROGRAMMA 2006-2010 (3) Naar invulling lokaal sportbeleid Lokale overheden vertalen het gedachtegoed uit de Sportnota naar lokaal sportbeleid. 2 Sporen: - Politiek; gemeenteraadsverkiezingen 2006 - Ambtelijk; aanpassing bestaand beleid - Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) - Ouderenbeleid

17 NAAR SPORTPROGRAMMA 2006-2010 (4) (vervolg) Naar invulling lokaal sportbeleid Ondersteuning innovatieve lokale initiatieven via pilots: - Aansluiten bij initiatieven Task Force 50+ Sport en Bewegen - Initiatieven in de zorgsector, o.a. gericht op ouderen - Initiatieven gericht op inactieven, via Communities in Beweging - Vernieuwing sportaanbod in relatie tot ‘keurmerk’ - Vrijwillige inzet, o.a. ouderen

18 NAAR SPORTPROGRAMMA 2006-2010 (5) (vervolg) Naar invulling lokaal sportbeleid Ondersteuning implementatie gericht op een aantal specifieke thema’s; - Nationaal Actieplan Sport & Bewegen Partners in de sport en kennisinstituten; - Initiëren, faciliteren, implementeren lokale innovaties

19 Rol, bijdrage NISB bij invulling lokaal sportbeleid Speerpunt ‘Gezond door sport’ Programma Gezonde en Actieve Leefstijl Implementatie Communities in Beweging Task Force 50+ Sport en Bewegen Beweegambassade Flash-campagne Herhaling deelcampagnes

20 Rol, bijdrage NISB bij invulling lokaal sportbeleid (2) Speerpunt ‘Meedoen door sport’ Programma Buurt, Onderwijs, Sport (BOS) Sport in de buurt Programma Lokaal Breedtesportbeleid Innovatie lokaal breedtesportbeleid Diversiteit sportaanbod Kwaliteit sportaanbod


Download ppt "TIJD VOOR SENIORENSPORT 'Bewegen als levenslange uitdaging' Task Force 50+ Sport en Bewegen Donderdag 1 december 2005 Remco Boer, Hans Arends (NISB)"

Verwante presentaties


Ads door Google