De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe bereik je ze? Hoe kunnen ze meedoen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe bereik je ze? Hoe kunnen ze meedoen?"— Transcript van de presentatie:

1 Hoe bereik je ze? Hoe kunnen ze meedoen?
Kwetsbare groepen Hoe bereik je ze? Hoe kunnen ze meedoen?

2 Vragen of opmerkingen: graag direct
Agenda Wat zijn kwetsbare groepen, hoe proberen we ze te bereiken? Wat maakt deze groepen kwetsbaar en wat betekent dat voor een aanpak? Een palet van aanpakken Wat betekent dat voor u? Vragen of opmerkingen: graag direct Aan het iend van deze sheet vragen aan de mensen: wat zijn kwetsbare groepen. Wat maakt ze kwetsbaar? Wat doet u nu al om ze te bereiken? Waarom wilt u ze bereiken, wat is uw uitnodiging?

3 Kwetsbare groepen: wie?
Welke groepen ziet u als kwetsbaar? Verzameling individuen: Ouderen (deelgroep) Mensen met een beperking (Allochtone) vrouwen/slachtoffer huiselijk geweld Daklozen/GGZ/verslaafden Mensen met (grote) afstand tot de arbeidsmarkt Groepen (met onderlinge verbanden): Allochtonen Jongeren Ad 1. Mogelijke antwoorden: ouderen, allochtonen, mensen met een beperking, jongeren?

4 Kwetsbare groepen: aanbod
Wat is uw aanbod aan hen? Meedoen – in de samenleving (sociaal of economisch) => voor henzelf Meepraten - deelname aan WMO raad o.i.d. => namens groep Meewerken – vrijwillige inzet/mantelzorg e.d. => voor anderen Prestatievelden 7/8/9 en 1/4 Verschillend aanbod vraagt verschillende manier van benaderen?

5 Waarom kwetsbaar Individuen:
Situatie houdt hen vast in oude patronen/beperkingen Aanbod wat gedaan wordt is voor hen onbereikbaar door beperking Hen persoonlijk helpen die ‘barrière’ te overkomen, anders geen bereik of terugval

6 Waarom kwetsbaar Groepen met eigen cultuur:
Niet altijd verbinding met hoofdstroom Ander perspectief op meedoen, meepraten en meewerken Daarom geen contact en/of interesse met het aanbod

7 Derhalve Aanpakken moeten specifiek zijn voor soort kwetsbare groep/individuen en hun barrières. Aanpakken moeten gericht zijn op het soort participatie dat gewenst is Aansluiten bij waar de doelgroep staat, mensen uit de doelgroep, respect voor hen (bij hen beginnen) maar dat niet als eindpunt nemen. Gaat om wat u wilt, wat past in uw beleidsplan, welke doelgroepen u waarvoor wilt bereiken

8 Palet aan aanpakken Activerend huisbezoek: individuen mee te laten praten en doen Ambassadeurs: mensen uit een groep bereiken om mee te doen en mee te praten Empowerment trajecten: individuen mee te laten doen Atana traject: individuen trainen om mee te praten/ werken Netwerkontwikkeling: individuen en groepen mee laten werken en helpen zich te organiseren Integrale trajecten: bijv. woonzorgservice in de wijk (WZSW)

9 Activerend huisbezoek
Gericht om mensen te bereiken, mee te laten praten en mee laten doen Trainen van vrijwilligers (uit de doelgroep) om huisbezoeken te doen: hen laten meewerken Huisbezoeken niet alleen gericht op meepraten, maar activeren tot meedoen: concreet eerste aanbod nodig Voor bijv. ouderen, allochtonen, mensen met een beperking, mantelzorgers

10 Ambassadeurs Kern: werf sleutelfiguren uit de doelgroep, die ambassadeur zijn voor het onderwerp (van ouderparticipatie tot huiselijk geweld) Train hen om contact te leggen, informatie te verzamelen en mensen te mobiliseren Verzamel die informatie gericht en geef de gemobiliseerde mensen een concrete eerste stap om mee te praten/werken Voor huiselijk geweld, allochtone groepen, jongeren

11 Empowerment trajecten
Voor individuen die vast zitten in oude patroon: nieuwe kracht om daaruit los te komen Voor vrouwen in de bijstand, GGZ, ex-verslaafden, allochtone vrouwen (1001 kracht) Inzet van ervaringsdeskundigen: Aansluiten bij deelnemers, ook voor werving In het traject: voorbeeld geven Aansluitend vervolgstappen, hetgeen betekent ook werken met rest van het systeem

12 Atana traject Landelijk traject, gericht op het kleurrijker maken van met name besturen Werven van geschikte kandidaten/ persoonlijkheden Serie trainingen, met tussendoor werken in de praktijk Doel: actief worden in bestuur/raad/commissie Daardoor verbinding leggen => ‘kringen in het water’ / netwerk activeren Opzet wordt ook gebruikt voor mantelzorgers en andere vrijwilligers

13 Netwerkontwikkeling Gebiedsgericht werken: mensen bereiken en activeren => meedoen, meepraten, meewerken Energie stimuleren, versterken en omzetten in concrete actie & resultaat Verbinding zoeken met anderen, zodat vuurtje aangewakkerd wordt Netwerk (van professionals en andere betrokkenen) uitnodigen en verbinden Mantelzorgers, vrijwilligersgroepen, prachtwijken, Agenda 22, locale versterking/GGZ

14 WZSW Woon Zorg Service in de Wijk - combinatie:
Zorg voor kwetsbare ouderen in de wijk (WMO) Toeleiding van moeilijk plaatsbare mensen tot arbeidsmarkt (WSW-WWB) Stimuleren vrijwilligers- en mantelzorg-werk Integrale beleidsontwikkeling Binnenkort werkbezoeken: indien interesse, opgeven mogelijk

15 Wat betekent dit voor u? Weten wat u wilt: WMO beleidsplan is logisch uitgangspunt (vaak meer dan 50% van gemeente budget) Weten hoe u dat wilt oppakken: alleen of in regioverband Wat uw speerpunten zijn: welke thema’s of kwetsbare groepen wilt u bereiken Projectmatig, integraal of regionaal Straks evaluatie van WMO beleid & uitvoering

16 Projectmatige activiteiten
Gericht op bereiken van een doelgroep in het kader van één thema Organiseren van de activiteiten voor de doelgroep, minder van het veld eromheen Vanuit bestaande kaders/afdelingen Overzichtelijk, bekend, beperkte impact, snel resultaat

17 Integraal Kijken over afdelingen/beleidsvelden heen: WMO geeft goede kans hiervoor Vanuit het maatschappelijk probleem kijken naar het veld (bijv. prestatieveld 1) In dialoog met doelgroep integrale aanpak vorm geven: meedoen, meepraten en meewerken Helikopterview: verbinden van verschillende projecten voor doelgroepen of gebied: synergie en samenwerking Veelomvattend, innovatief, grote impact

18 Regionaal Samen met collega-gemeenten Taakverdeling: wat doe je waar?
Hoe organiseer je meepraten en meewerken van kwetsbare groepen op dit niveau? Hoe breng je de afspraken weer terug naar de eigen gemeente?

19 Vragen? Nu? Later: Maarten Bremer m.bremer@odyssee-groep.nl
035 –


Download ppt "Hoe bereik je ze? Hoe kunnen ze meedoen?"

Verwante presentaties


Ads door Google