De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gebruik maken van de artiestenregeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gebruik maken van de artiestenregeling."— Transcript van de presentatie:

1 Gebruik maken van de artiestenregeling.
Uw koor en de Fiscus Waar u als bestuurslid aan moet denken als uw koor een dirigent m/v en/of begeleider m/v heeft. Gebruik maken van de artiestenregeling.

2 Werkgever. Heeft u een dirigent m/v of begeleider m/v in vaste dienst, dan bent u als bestuur werkgever!

3 De dirigent.

4 De artiestenregeling is niet van toepassing.
Vast dienstverband. Als uw dirigent bij elke repetitie of uitvoering aanwezig is, is er sprake van een vast dienstverband. De artiestenregeling is niet van toepassing.

5 Vast dienstverband: U bent werkgever;
U moet een loonadministratie voeren; U moet een “inhoudingsplichtigenverklaring” aanvragen; U moet loonbelasting + premie sociale wetten inhouden (= loonheffingen toepassen); U moet de ingehouden loonheffingen afdragen aan de Belastingdienst; Dat betekent veel en nauwkeurig werk.

6 U kunt dit alles voorkomen:
Sluit met uw dirigent een z.g. dirigentenovereenkomst af; of Zorg ervoor dat uw dirigent een VAR-verklaring.wuo aanvraagt of heeft.

7 Dirigentenovereenkomst.
Is een contract; Model van de VNK; Geaccepteerd door de Belastingdienst; Inhoud: Personalia van de dirigent; Geen dienstverband nu of in de toekomst; Status van dirigent als muzikaal leider; Opsomming van werkzaamheden; Benoeming van het honorarium; Opsomming van de overige vergoedingen.

8 Dirigentenovereenkomst.
Opsomming van overige vergoedingen: Reiskosten; Eventuele dirigentenverzekering; Overige randvoorwaarden; Gedagtekend; Ondertekend door: Dirigent Dagelijks bestuur Geldigheidsduur 1 jaar met stilzwijgende verlenging; Nieuwe overeenkomst bij wijziging tarieven.

9 Dirigentenovereenkomst.
Voordelen: Dirigent wordt niet beschouwd als werknemer; Dirigent is zelf aansprakelijk voor afdracht loonbelasting e.d. aan Belastingdienst; Er hoeft geen uitgebreide loonadministratie opgezet en bijgehouden te worden.

10 Dirigentenovereenkomst.
Beperkte loonadministratie voeren: Kopie van identiteitsbewijs in administratie aanwezig hebben; Origineel van de dirigentenovereenkomst in administratie aanwezig hebben; Uitbetalingen boeken in de verenigingsboekhouding; Aan het einde van het jaar dirigent jaaropgave sturen; Uitbetaling melden aan Belastingdienst d.m.v. IB47 formulier of digitale IB47.

11 VAR-verklaring Verklaring arbeidsrelatie. 4 soorten:
Inkomsten aangemerkt als winst uit onderneming (VAR-wuo); Inkomsten als resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row); VAR-loon; VAR-dga (directeur grootaandeelhouder).

12 VAR-verklaring 1. VAR-wuo (winst uit onderneming):
GEEN arbeidsrelatie!! Inkomsten aangemerkt als winst uit onderneming. Dirigent werkt als ondernemer; Dirigent werkt voor eigen rekening; Is zelf verantwoordelijk voor afdracht loonbelasting + premie sociale wetten; Dirigentenovereenkomst niet noodzakelijk, wel handig! Beperkte loodadministratie voeren; Kopie identiteitsbewijs + kopie VAR-verklaring in administratie; Uitbetalingen in de boekhouding opnemen; Dirigent jaaropgave sturen; Betalingen melden aan Belastingdienst via IB47 formulier of digitale IB47.

13 VAR-verklaring 2 en 3. VAR-loon of VAR-row:
In beide gevallen wèl arbeidsrelatie; Ingevolge artiestenregeling: Complete loonadministratie voeren; Van elke loonheffing aangifte doen d.m.v. aangifteformulier bij de Belastingdienst; Ingehouden loonheffingen afdragen aan de Belastingdienst.

14 Geen dirigentenovereenkomst of VAR-verklaring. wuo
Geen dirigentenovereenkomst of VAR-verklaring.wuo ? U bent werkgever en dus inhoudingsplichtige!

15 Financiële gevolgen. Indien het honorarium netto hetzelfde moet blijven: Gaat het bruto honorarium met 33 tot 50% omhoog; Extra kosten voor de vereniging! Verhoging van de contributie!

16 Dus altijd: Dirigentenovereenkomst en/of VAR-verklaring.wuo

17 De begeleider m/v. Artiestenregeling.

18 De begeleider m/v. In vaste dienst:
Er bestaat niet zoiets als een begeleidersovereenkomst; Is ondergeschikt (aan dirigent of bestuur); U bent werkgever; Inhoudingsplichtigenverklaring aanvragen; Complete loonadministratie bijhouden: Loonheffingen toepassen; Afdracht aan Belastingdienst; Geen artiestenregeling toepassen.

19 De begeleider m/v. Niet in vaste dienst: Incidenteel aanwezig;
Op afroep beschikbaar; Altijd artiestenregeling toepassen; Loonheffingen toepassen; Gageverklaring (laten) invullen.

20 De gageverklaring In te vullen door de begeleider of andere ingehuurde artiest bij elke dienstverlening (repetitie of uitvoering): Persoonlijke gegevens; Wel/geen gebruik van: Kleinevergoedingsregeling. Kostenvergoedingsbeschikking;

21 De kleinevergoedingsregeling.
Maximaal € 136,00 per keer; Wordt afgetrokken van de gage; Over restant loonheffing toepassen; Loonadministratie voeren. Indien na aftrek de gage is € 0,00: Geen loonstaat invullen; Wel loonadministratie voeren; Z.g. “nulaangifte” doen;

22 De kostenvergoedingsbeschikking.
Aan te vragen door artiest; Bedrag wordt vastgesteld door Belastingdienst; Bedrag van de beschikking aftrekken van de gage; Over het restant loonheffing toepassen; Loonbelastingadministratie voeren; Aangifte doen; Kopie beschikking in de administratie bewaren.

23 De begeleider beschikt over een VAR-verklaring-wuo.
Uitzondering… De begeleider beschikt over een VAR-verklaring-wuo.

24 VAR-verklaring 1. VAR-wuo:
Inkomsten aangemerkt als winst uit onderneming. Begeleider werkt als ondernemer; Begeleider werkt voor eigen rekening; Is zelf verantwoordelijk voor afdracht loonbelasting + premie sociale wetten; GEEN arbeidsrelatie!! Uitbetalingen in de boekhouding; Jaaropgave sturen; Betalingen melden aan Belastingdienst via IB47 formulier of digitale IB47.

25 VAR-verklaring 2/3. VAR-loon of VAR-row:
In beide gevallen wèl arbeidsrelatie; Gageverklaring invullen en toepassen; Ingevolge artiestenregeling: Begeleider vult gageverklaring in; U moet: Complete loonadministratie voeren; Kleinevergoedingsregeling toepassen; Na elke betaling bij de Belastingdienst aangifte doen d.m.v. aangifteformulier of “nulaangifte” doen; Ingehouden loonbelasting en premie sociale wetten afdragen aan de Belastingdienst.

26 Escape. Vrijwilligerswerk.
Loon is ver beneden marktconform (richtbedrag: € 5,00 tot € 10,00 p/uur) Vereniging heeft een inhoudingsplich-tigenverklaring; Kopie identiteitsbewijs in administratie; Uitbetalingen opnemen in de boekhouding; Maandelijks uitbetalen; Geen loonadministratie nodig; Geen melding aan Belastingdienst.

27 Einde. © Hans Snelders 2009


Download ppt "Gebruik maken van de artiestenregeling."

Verwante presentaties


Ads door Google