De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 (het wordt niet makkelijk…)

Verwante presentaties


Presentatie over: " (het wordt niet makkelijk…)"— Transcript van de presentatie:

1  (het wordt niet makkelijk…)
Over lonen... (het wordt niet makkelijk…)

2 huiswerk  pak agenda en noteer bij ma 27 oktober 5e lesuur:
 leren tb 32 tm 46 maken 2.11 tm 2.15 wb 68 tm 73

3 Ceultje verzucht:. “de school kan mij niet betalen wat ik verdien. ”
Ceultje verzucht: “de school kan mij niet betalen wat ik verdien...” “… en wat ik verdien dat krijg ik niet...” “… en dan kost ik de school ook nog eens meer dan mijn loon…”

4 Totale LoonKosten (TLK)
TLK = wat een werknemer kost voor de werkgever TLK bestaan uit het brutoloon (BLn) én de sociale lasten werkGever Je ziet dus, dat een werknemer meer kost dan zijn loon!

5 BrutoLoon (BLn) BLn = wat een werknemer volgens zijn arbeidsovereenkomst verdient BLn bestaat uit inhouding pensioen, spaarloon, levensloop de premies werkNemersverzekeringen (WV) de bijdrage zorgverzekeringswet (ZVW) de premies loonheffing (LH) het nettoloon (NLn)

6 Inhoudingen PSL Pensioen = het inkomen op de ‘oude dag’. Deze inhouding heet pensioenpremie. Spaarloon = een regeling om geld te sparen, waarbij het tegoed 4 jaar geblokkeerd wordt behalve in enkele speciale gevallen (aankoop eigen woning). Levensloop = een regeling om te sparen voor onbetaald verlof of eerdere pensionering. Belastingvoordeel: over deze inhoudingen geen loonheffing… (verminderen het belastbaar loon)

7 Premies WV Werknemersverzekeringen (WV) = (verplichte) sociale verzekeringen, die (onverwacht) inkomensverlies opvangen. Wie zijn verzekerd? Alleen werkNemers! WIA = Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen voorziet in uitkering bij verminderde arbeidsgeschiktheid. WW = Werkeloosheidswet voorziet in uitkering bij ontslag (niet eigen schuld)

8 ZorgVerzekeringsWet (ZVW)
Iedereen in Nederland is verplicht om een verzekering af te sluiten voor zorgkosten. De kosten van deze verzekering, de zorgpremie, wordt op 2 manieren betaald: een inkomensafhankelijke zorgbijdrage (wordt ingehouden op het loon) én een nominale premie (wordt door de verzekerde betaald aan de verzekeringsmaatschappij)

9 Loonheffing (LH) LH bestaat uit Loonbelasting (LB) én
Premies Volksverzekeringen (A..) LH is een vóórheffing van de inkomstenbelasting (IB) en wordt aan de bron (dus van het loon) ingehouden.

10 Volksverzekeringen (A..)
Volksverzekeringen (A..) = (verplichte) sociale verzekeringen, die zorgen voor een ‘bestaansminimum’ of bijdrage in kosten. Wie zijn verzekerd? Iedereen in Nederland! AOW = Algemene OuderdomsWet (65+) AKW = Algemene KinderbijslagWet (kids) ANW = Algemene NabestaandenWet (weduwen, weduwnaars, wezen) AWBZ = Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

11 Vergoedingen... Een werkgever kan verplicht (wet of CAO) of vrijwillig de kosten van een werknemer vergoeden. Voorbeelden: vergoeding ZVW bijdrage kinderopvang tegemoetkoming representatiekosten Let op: Vergoedingen verhogen het (netto)loon!

12 Van bruto naar netto ...en omgekeerd...

13 WIG (geen afkorting!) WIG = verschil tussen wat een werknemer de baas kost (TLK) en wat een werknemer in handen krijgt (NLn)

14 WIG

15 Wie betaalt de WIG? WIG = graadmeter hoe duur ‘arbeid’ is... WerkGever en werkNemer betalen samen de WIG * Lasten WN = BLn min NLn

16 Ten slotte...

17 Vraagje...


Download ppt " (het wordt niet makkelijk…)"

Verwante presentaties


Ads door Google