De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

7.1: Van de wieg tot het graf

Verwante presentaties


Presentatie over: "7.1: Van de wieg tot het graf"— Transcript van de presentatie:

1 7.1: Van de wieg tot het graf
Nakijken Intro HC Opdracht 10 min Begin: Absenten. Deel studiewijzers uit. Wat gaan we doen deze les. 15 nakijken: Wees duidelijk over aantekeningen en controle daarvan! – vraag in dit geval terug over vorige les! 10 intro: goed nabespreken 10: HC 20: herhalingen politiek 5: HW

2 Nakijken Ik controleer aantekeningen en huiswerk Steekproefsgewijs
Als ik rondloop bespreken jullie samen de antwoorden op het huiswerk Als iets niet duidelijk is behandelen we dat samen van 6.2 europa

3 intro http://nos.nl/artikel/574173-tegenprestatie-bij-bijstand.html
Het gaat dit blok om de links – rechts schaal !

4 Wat is de verzorgingsstaat?
Iedere burger heeft sociale grondrechten De overheid heeft de plicht voor burgers te zorgen die daar zelf niet goed toe instaat zijn De overheid moet mensen aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid (bijv leerplicht) Parasiteren op de gemeenschap moet voorkomen worden

5 Hoe werkt de verzorgingsstaat
Bedrijven en burgers moeten naar draagkracht belasting betalen Dit geld wordt uitgegeven aan collectieve voorzieningen (voorzieningen die er zijn voor iedereen) Voorbeelden: leger, politie, wegen, onderwijs, zorg Waarom doen we dit?  collectieve voorzieningen zijn niet winstgevend dus niemand gaat ze zelf oprichten. We moeten ze dus met z’n allen sponsoren

6 Waarom zijn er uitkeringen en verzekeringen?
Solidariteit = De bereidheid in een groep of samenleving om risico’s met elkaar te delen We geven allemaal een deel van ons salaris aan mensen die te oud zijn om te werken, omdat als we zelf zo oud zijn we dit ook nodig hebben. Iedereen betaalt premie voor zijn zorgverzekering. Zo ontstaat er een pot met geld. De mensen met een ongeluk krijgen geld uit die pot. Je weet nooit van tevoren of je geluk of ongeluk zal hebben.

7 Het stelcel van sociale zekerheid
Sociale verzekeringen Werknemers- verzekeringen volksverzekeringen Sociale voorzieningen Bedoeld als aanvulling op de verzekeringswetten Groot deel van de collectieve uitgaven gaat naar het stelcen van sociale zekerheid. De staat organiseert solidariteit tussen mensen.

8 Werknemersverzekeringen
Verplichte verzekeringen voor alle mensen die in loondienst werken (dus niet voor ZZP-ers). Omslagstelsel WW, ZW, WIA Premies hiervoor worden van je bruto loon afgehaald. Ook werkgever betaalt deel van de premie. Teken loonwig: loonkosten – werkgeverspremie = brutoloon – werknemerslasten = nettoloon op het bord!

9 Volksverzekeringen Verplichte verzekering waar iedereen aan meebetaald en iedereen recht op heeft (dus niet alleen werkende) AOW, ANW, AKW, AWBZ Ook via omslagstelsel (behalve AKW daarvoor is geen premie die komt uit de belastingen)

10 Sociale voorzieningen
Aanvulling op de verzekeringswetten Wordt uit belastinggeld betaald (algemene middelen), niet uit premies! WWB, Huursubsidie Gemeenten voeren het uit

11 Opdracht: van wieg tot graf
Schrijf bij ieder plaatje op of het gaat om een sociale verzekering, een volksverzekering of een sociale voorziening Schrijf bij ieder plaatje op hoe deze voorziening/verzekering wordt betaald Welke van alle voorzieningen/verzekeringen vind jij het meest belangrijk? Koppel dit aan de waarden uit de vorige les Laat leerlingen bij ieder plaatje invullen of het gaat om een sociale verzekering, een volksverzekering of een sociale voorziening. Vraag hoe iedereen betaalt (omslagstelcel? Premies? Algemene middelen?) voor wat in het plaatje gegeven wordt. Welke van deze voorzieningen of verzekeringen vind jij het meest belangrijk en waarom? Koppel dit aan een waarden die we in les 1 behandeld hebben.

12 Opdracht: Een wereld van dilemma’s
Schrijf bovenaan je plakker de stelling waar je op reageert. Leg in vier regels uit waarom je het eens of oneens bent met de stelling. Plak je plakker bij eens of oneens. Pak een plakker van het bord waar jij het niet mee eens bent. Schrijf op de achterkant in vier regels waarom je het er niet mee eens bent Ga in groepjes van drie of vier zitten. Pak per groep één plakker van het bord. Bekijk als groep of je het eens of oneens bent met wat op de plakker staat en leg dat vervolgens aan de klas uit

13 Een comazuiper moet zelf de ziekenhuisrekening betalen
Als je een uitkering krijgt moet je vrijwillig afval prikken Als je ouder wordt moeten je familie en vrienden voor je zorgen en niet de overheid De overheid moet kinderen van ouders die in de bijstand zitten een laptop geven Iedereen moet verplicht een ziektekostenverzekering hebben De overheid mag de accijnzen op alcohol verhogen om te zorgen dat mensen minder gaan drinken

14 Huiswerk Opdracht: 7.1: Ik controleer de volgende les altijd steekproefsgewijs of je het gemaakt hebt, en of je aantekeningen gemaakt hebt!


Download ppt "7.1: Van de wieg tot het graf"

Verwante presentaties


Ads door Google