De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HERHALING Reader Werk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HERHALING Reader Werk."— Transcript van de presentatie:

1 HERHALING Reader Werk

2

3 Vraag 1 Noem de drie grote vakcentrales.

4 Vraag 1 Noem de drie grote vakcentrales: FNV CNV Unie MHP

5 Vraag 2 Welk woord hoort op de puntjes? Vakbonden zijn organisaties die opkomen voor de ………. van werknemers.

6 Vraag 2 Welk woord hoort op de puntjes? Vakbonden zijn organisaties die opkomen voor de belangen van werknemers.

7 Vraag 3 Noem drie belangen van werknemers.

8 Vraag 3 Noem drie belangen van werknemers: Werkgelegenheid
Goede arbeidsvoorwaarden Goede arbeidsomstandigheden Promotiekansen Medezeggenschap Goede uitkeringen bij ziekte e.d.

9 Vraag 4 Noem drie belangen van werkgevers.

10 Vraag 4 Noem drie belangen van werkgevers: lage kosten (lonen e.d.)
weinig concurrentie buitenland ijverige en goed opgeleide werknemers zo min mogelijk regelgeving

11 Vraag 5 Een CAO is Een contract over je arbeidsvoorwaarden.
Een contract met afspraken voor een hele bedrijfstak. Een overleg tussen werkgever en werknemer.

12 Vraag 5 Een CAO is Een contract over je arbeidsvoorwaarden.
Een contract met afspraken voor een hele bedrijfstak. Een overleg tussen werkgever en werknemer.

13 Vraag 6 Vakbonden kunnen op verschillende manieren met werkgevers onderhandelen als praten niet meer werkt. Noem drie van deze manieren.

14 Vraag 6 Vakbonden kunnen op verschillende manieren met werkgevers onderhandelen als praten niet meer werkt. Noem drie van deze manieren: Stiptheidsacties of prikacties (tijdelijke werkonderbreking). Naar de rechter stappen. Staken (helemaal stoppen met werken).

15 Vraag 7 Juist of onjuist? In Nederland zorgt de overheid voor haar burgers van de wieg tot het graf.

16 Vraag 7 Juist of onjuist? In Nederland zorgt de overheid voor haar burgers van de wieg tot het graf. ‘Nederland is een staat waarin de overheid verantwoordelijk is voor een minimumniveau van bestaanszekerheid van alle burgers.’ Er wordt altijd op een bepaalde manier voor burgers gezorgd. Niemand wordt aan zijn lot overgelaten.

17 Vraag 8 Welke woorden moeten op de puntjes? Sociale ……… bestaan uit sociale verzekeringen en sociale voorzieningen. En sociale ………… bestaan uit werknemersverzekeringen en volksverzekeringen.

18 Vraag 8 Welke woorden moeten op de puntjes? Sociale zekerheid bestaan uit sociale verzekeringen en sociale voorzieningen. En sociale verzekeringen bestaan uit werknemersverzekeringen en volksverzekeringen.

19 Vraag 9 Welke woorden moeten op de puntjes? De WWB is een sociale voorziening en wordt betaald uit de pot ………. Ook wel ………. genoemd. In de volksmond heet de WWB de ………

20 Vraag 9 Welke woorden moeten op de puntjes? De WWB is een sociale voorziening en wordt betaald uit de pot Algemene middelen. Ook wel belasting(gelden) genoemd. In de volksmond heet de WWB de Bijstand.

21 Vraag 10 Juist of onjuist? Kinderbijslag en AOW zijn sociale voorzieningen.

22 Vraag 10 Juist of onjuist? Kinderbijslag en AOW zijn volksverzekeringen.

23 Vraag 11 Waardoor kwam de verzorgingsstaat onder druk te staan?

24 Vraag 11 Waardoor kwam de verzorgingsstaat onder druk te staan?
Er werden teveel uitkeringen uitgekeerd. Men maakte te lang gebruik van een uitkering. Er werd veel misbruik gemaakt.

25 Vraag 12 Welke maatregelen heeft de overheid genomen om de kosten van de verzorgingsstaat te verminderen?

26 Vraag 12 Welke maatregelen heeft de overheid genomen om de kosten van de verzorgingsstaat te verminderen? Bezuinigen door uitkeringen te verlagen. Meer controle op misbruik. Minder uitkeringen, meer verantwoordelijkheid bij burger. Meer werkgelegenheid creëren.

27 Vraag 13 Van welke politieke stroming zijn onderstaande uitspraken? ‘De overheid moet pas voor haar burgers zorgen als burgers dat zelf echt niet meer kunnen.’ ‘Lage uitkeringen zorgen ervoor dat burgers gestimuleerd worden om zelf een baan te zoeken’.

28 Vraag 13 Onderstaande uitspraken zijn liberale uitspraken. ‘De overheid moet pas voor haar burgers zorgen als burgers dat zelf echt niet meer kunnen.’ ‘Lage uitkeringen zorgen ervoor dat burgers gestimuleerd worden om zelf een baan te zoeken’.


Download ppt "HERHALING Reader Werk."

Verwante presentaties


Ads door Google