De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Economische systemen en verzorgingsstaten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Economische systemen en verzorgingsstaten"— Transcript van de presentatie:

1 Economische systemen en verzorgingsstaten
Politiek & economie Economische systemen en verzorgingsstaten

2 Economische systemen Overzicht economische systemen
Vrije markteconomie (kapitalisme): De overheid komt niet tussen.  conjunctuurschommelingen  probleem met publieke goederen Bevelseconomie: Overheid bepaalt en reguleert economie.  veel bureaucratie  traag en weinig flexibel Gemengde economie: de markt is voor het grootste deel een vrije markt. De overheid heeft hier een aantal belangrijke taken: Allocatiefunctie: de overheid produceert een aantal goederen en diensten Herverdelingsfunctie: de overheid zorgt ervoor dat de inkomsten van haar burgers rechtvaardiger verdeeld worden. Stabilisatiefunctie: de overheid probeert de economische conjunctuur te beperken. Ze probeert op die manier economische crisissen te vermijden of de impact ervan te beperken. VB: België

3 Verzorgingsstaat België heeft een gemengde economie en we noemen haar ook een verzorgings- of welvaartstaat = staat de eerste verantwoordelijke is om te zorgen voor het welzijn van zijn burgers in de gezondheidszorg, het onderwijs, werkgelegenheid en sociale zekerheid Naast de verzorgingsstaten zijn er ook zogenaamde ‘nachtwakersstaten’ waar de overheid zich zo weinig mogelijk bemoeit met de burgers.  Taak van de overheid is in beginsel het garanderen van de veiligheid van de inwoners door te zorgen voor politie en leger. (law & order)

4 verzorgingsstaat 5 soorten verzorgingsstaten (Esping-Andersen + toevoegingen) Sociaaldemocratisch: Sociale zekerheid met relatief hoge, vrij algemeen toegankelijke uitkeringen. De burgers betalen veel premies en belasting. (Skandinavië) Corporatistisch: Hoog voorzieningsniveau, maar de toekenning van rechten is selectiever. Werknemers- en werkgeversorganisaties spelen een belangrijke rol. (FR, DU, BE) Liberaal : Niveau van sociale voorzieningen ligt veel lager, en uitkeringen zijn moeilijker te krijgen. Bovendien zijn de uitkeringspercentages lager en korter. (GB, VS, CA, AUS)

5 verzorgingsstaat Toegevoegde verzorgingsstaten:
Meditaraan: Ruime voorzieningen voor werkenden. De pensioenen zijn erg hoog, maar er is een lagere sociale zekerheid. (SP, IT, GR, PO) Nieuwe lidstaat: Combinatie van liberale en corporatistische typen verzorgingsstaten. Er is een laag peil van voorzieningen, de pensioenen liggen ietwat laag, en er is een relatief lage sociale zekerheid. (HO, PO, TSJ, SLO)


Download ppt "Economische systemen en verzorgingsstaten"

Verwante presentaties


Ads door Google