De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkomen les 19 Begrippen & 92 t/m 99

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkomen les 19 Begrippen & 92 t/m 99"— Transcript van de presentatie:

1 Inkomen les 19 Begrippen & 92 t/m 99

2 Begrippen Sociale verzekeringen Het geheel van werknemersverzekeringen en volksverzekeringen

3 Begrippen ZW Ziektewet: wet die uitkeringen regelt voor werknemers die door ziekte tijdelijk niet kunnen werken

4 Begrippen WAZ Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen: wet die uitkering regelt voor zelfstandigen die arbeidsongeschikt zijn geworden

5 Begrippen ANW Algemene Nabestaandenwet; wet die uitkering regelt voor de achterblijvende partner die niet werkte

6 Opdracht 92 Sociale zekerheid bestaat uit sociale verzekeringen sociale voorzieningen

7 Opdracht 92 Sociale verzekeringen bestaan uit werknemersverzekeringen volksverzekeringen

8 Opdracht 92 Werknemersverzekeringen voor: hoge kosten en inkomensverlies betaald uit: premies hoogte uitkering: % loon of gemaakte kosten vb: ZVW, WIA, WW, ZW

9 Opdracht 92 Volksverzekeringen voor: hoge kosten en inkomensverlies betaald uit: premies hoogte uitkering: sociaal minimum of gemaakte kosten vb: AOW, AKW, ANW, AWBZ

10 Opdracht 92 Sociale voorzieningen voor: inkomensverlies betaald uit: belastingen hoogte uitkering: sociaal minimum vb: WWB, Wajong

11 Opdracht 93a V: inflatie: + 2%; waardevast R: lonen: + 3,5%; welvaartsvast Percentueel gestegen Verblonk: 100x1,02x1,02x1,02 = 106,12 gestegen 6,12% Rotten: 100x1,035x1,035x1,035 = 110,87 gestegen 10,87%

12 Opdracht 93b: stijging reeel inkomen VERBLONK
nominaal inkomen: 106,12 prijzen: 106,12 RIC = NIC : PIC x 100 = 106,12 : 106,12 x 100 = 100 verandering 0%

13 Opdracht 93b: stijging reeel inkomen ROTTEN
nominaal inkomen: 110,87 prijzen: 106,12 RIC = NIC : PIC x 100 = 110,87 : 106,12 x 100 = 104,48 stijging 4,48%

14 Opdracht 93c prijzen: 106,12 rente-uitkering + 0% Hoeveel procent gaat koopkracht achteruit RIC = NIC : PIC x 100 = 100 : 106,12 x 100 = 94,23 daling dus 5,77%

15 Opdracht 94 Een werknemer van 20 heeft minder kosten dan een werknemer van 40 jaar Leg dit uit Als je 40 bent heb je vaker eigen huishouden en opgroeiende kinderen

16 Opdracht 95 accolade links: loonkosten kleine accolade rechts: wig grote accolade rechts: brutoloon

17 Opdracht 96 Het Nederlands stelsel van sociale zekerheid verkleint verschillen Leg dit uit Mensen met weinig geld krijgen vaak uitkering

18 Opdracht 97 Beroep op uitkeringen benodigde belastingen en premies – omhoog loonkosten – hoger concurrentiepositie – slechter export – daalt import – stijgt productie – daalt werkgelegenheid – daalt

19 Opdracht 98 Wat betekent zwartwerken en belastingontduiking voor de overheid? Dat de overheid minder belastingen ontvangt (en dus moeten belastingen omhoog)

20 Opdracht 99a Twee redenen om hoge sociale lasten te beperken minder sociale lasten = minder premies = lagere loonkosten = betere concurrentiepositie

21 Opdracht 99a Twee redenen om hoge sociale lasten te beperken minder sociale lasten = minder premies = minder aantrekkelijk zwart te werken (minder voordeel)

22 Opdracht 99b Twee groepen die nadeel hebben van minder sociale lasten uitkeringsgerechtigden krijgen lagere uitkeringen uitkeringsgerechtigden besteden minder = nadelig voor bedrijven

23 HUISWERK opgave 100 t/m 107


Download ppt "Inkomen les 19 Begrippen & 92 t/m 99"

Verwante presentaties


Ads door Google