De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

6.1: De macht van de media Planning SE Nakijken Intro HC

Verwante presentaties


Presentatie over: "6.1: De macht van de media Planning SE Nakijken Intro HC"— Transcript van de presentatie:

1 6.1: De macht van de media Planning SE Nakijken Intro HC
Opdracht: herhaling 10 min Begin: Absenten. Deel studiewijzers uit. Wat gaan we doen deze les. 15 nakijken: Wees duidelijk over aantekeningen en controle daarvan! – vraag in dit geval terug over vorige les! 10 intro: goed nabespreken 10: HC 20: herhalingen politiek 5: HW

2 Wanneer is het SE? Op dinsdag 11 februari het 3e uur is het SE.
14 (4Hd) en 17 (4HE) januari het debat! Vanaf de week van 20 januari beginnen we met een volgend blok (verzorgingsstaat). Dit kan helaas niet anders maar we blijven politiek wel herhalen.

3 Nakijken Ik controleer aantekeningen en huiswerk Steekproefsgewijs
Als ik rondloop bespreken jullie samen de antwoorden op het huiswerk Als iets niet duidelijk is behandelen we dat samen Van vorige week

4 Nakijken: burgerlijke ongehoorzaamheid
Lees de tien criteria voor burgerlijke ongehoorzaamheid op bladzijde 55 Leg in je eigen woorden uit wat burgerlijke ongehoorzaamheid is Geef van de volgende drie acties aan of ze vallen onder burgerlijke ongehoorzaamheid? Toets de actie aan alle tien de criteria! Fietsen op de stoep Kamperen in iemand anders zijn tuin Alcohol drinken als 16 jarige in 2014 10 min Burgerlijke ongehoorzaamheid is je bewust niet aan een wet houden omdat je vindt dat die wet veranderd zou moeten worden

5 intro

6 Journalisten controleren de politiek
“De pers is een belangrijk middel om te voorkomen dat politici vier jaar kunnen waar ze zelf zin in hebben” Persvrijheid: geen toezicht van overheid op wat journalist mag schrijven Censuur: wel toezicht van overheid (dictatuur) Uiteraard zijn er grenzen aan wat je als journalist uitzend, maar die grens is vaag In vergelijking met buitenland gaan politici vriendelijker met elkaar om, valt roddelpers mee en zijn er weinig grote demonstraties

7 TV-democratie hoe je in beeld komt is belangrijker geworden dan de inhoud
Volk eist goede politici die uitleggen hoe ze hun problemen oplossen (veel zwevende kiezers) Er is concurrentie tussen de media, iedereen zoekt sensatie en spanning (infotainment) Politici nemen allemaal een spindocter (die helpt goed in beeld te komen) Het beeld van een politicus wordt belangrijker dan de inhoud Meningsverschillen tussen politici worden als karakterbotsing gebracht (als in een soap) Deel van het volk vind dat democratie teveel “gedoe” is Politici zijn volgens deel van het land te populistisch (praten te eenvoudig in oneliners) en volgens ander deel te ingewikkeld (praten in ambtenaren taal)

8 Voorbeeld TV-democratie: make-up op

9 Huiswerk Opdracht: Ik controleer de volgende les altijd steekproefsgewijs of je het gemaakt hebt, en of je aantekeningen gemaakt hebt!

10 Opdracht: herhaling politiek
DDU eerst zelf denken. Dan elkaar uitleggen. Dan twee mensen voor de klas om uit te leggen.

11 Weet je nog wat onderstaande begrippen betekenen??
Bedenk eerst wat deze begrippen met elkaar gemeen hebben. Amendement Stellen van mondeling of schriftelijke vraag Recht van interpellatie Recht van Enquête Motie DDU

12 Wat heeft deze man bereikt?
DDU

13 5.1: Wie heeft het meeste te zeggen?
Het besluitvormingsmodel (ook wel barrière model): hoe wordt de wens van de burger overheidsbeleid? Wensen van burgers moeten op de politieke agenda komen. Dit gaat vaak via de media of belangengroepen Politici beslissen welk onderwerp ze oppakken, er zijn altijd te veel onderwerpen De politici besluiten voor een bepaalde oplossing te kiezen. Dit doen ze op advies van ambtenaren en lobbygroepen Als mensen die de beslissing moeten uitvoeren er anders over denken komt er mogelijk niks van terecht. Herhaling hoorcollege agendavorming Politici stellen prioriteiten besluitvorming beleidsuitvoering

14 Kort de vier begrippen uitleggen
Kort de vier begrippen uitleggen. Dan via kieskompas pas met de thema’s spelen. Ik leg vervolgens uit dat progressief/conservatief meer om immateriële zaken gaat en links/recht om sociaaleconomische thema’s. Ik ga naar de website van het kieskompas en laat het assenstelsel zien. Bij het kieskompas is het mogelijk om een thema (thema’s zijn genoemd bij de leerdoelen) niet mee te laten rekenen. Door dat te doen schuiven de partijen. Wanneer Europa niet meetelt is de PVV bijvoorbeeld minder conservatief dan wanneer dit wel meetelt, D66 wordt juist iets conservatiever. Zo laat ik de leerlingen visueel de standpunten van partijen op een thema zien en wordt het assenstelsel langzaam duidelijk. Ik doe hetzelfde met milieu (VVD wordt progressiever) en met werk (VVD wordt linkser en PvdA rechtser). Alleen nu vraag ik de leerlingen te voorspellen wat er gaat gebeuren. Vingers opsteken wie denkt dat de VVD conservatiever wordt en vingers opsteken wie denkt dat ze progressiever worden, zonder milieu.

15 Opdracht: standpunten
Kies één van de onderstaande opdrachten en lever die in Ga op je mobiel naar de website van één van de politieke partijen en zoek daar een standpunt van hun op. Past dit standpunt bij hun positie in het assenstelsel? Leg uit. Voorspel twee concrete standpunten van één partij aan de hand van hun positie in het assenstelsel. De leerlingen moeten op hun mobiel naar de websites van drie politieke partijen gaan en van iedere partij een actueel nieuwsbericht vinden. Vervolgens moeten ze beantwoorden of deze nieuwsberichten passen bij de positie van die partij op het assenstelsel. Vervolgens vraag ik leerlingen een aantal standpunten van de SP en van het CDA te voorspellen aan de hand van hun positie binnen het assenstelsel.

16 Beantwoord de volgende vragen
Wat betekent kwantificeren? Noem een doelstelling die de regering in Nederland zou kunnen hebben en kwantificeer die Waarom is kwantificeren belangrijk? Wat heeft dit te maken met de tevredenheid van de burger?

17 Reden voor falend beleid
Individuele samenleving: gedrag van mensen moeilijk voorspelbaar Internationale veranderingen zoals nieuwe regels vanuit de EU Korte termijn visie van sommige politici (willen na vier jaar herkozen worden) Bureaucratische cultuur: eindeloos formulieren invullen en altijd jezelf indekken. Korte herhaling stuk hoorcollege


Download ppt "6.1: De macht van de media Planning SE Nakijken Intro HC"

Verwante presentaties


Ads door Google