De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

QUIZ Katern Politiek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "QUIZ Katern Politiek."— Transcript van de presentatie:

1 QUIZ Katern Politiek

2 Vraag 1 Aan welke kenmerken moet een maatschappelijk probleem voldoen?

3 Vraag 1 Aan welke kenmerken moet een maatschappelijk probleem voldoen?
1. sociaal probleem 2. verschillende meningen 3. veel media-aandacht 4. overheid bemoeit zich ermee

4 Vraag 2 Welke invalshoeken gebruiken we om maatschappelijke problemen te analyseren?

5 Vraag 2 Welke invalshoeken gebruiken we om maatschappelijke problemen te analyseren? Sociaal-cultureel Politiek-juridisch Sociaal-economisch Veranderings en vergelijkend

6 Vraag 3 Welke kenmerken van Nederlandse staat ken je?

7 Vraag 3 Kenmerken van Nederlandse staat: Constitutionele monarchie
Parlementaire democratie (trias politica) Rechtsstaat (grondwet, grondrechten, onafhankelijke rechters, pd) VZS

8 Vraag 4 Wat is het verschil tussen actief en passief kiesrecht?

9 Vraag 4 Wat is het verschil tussen actief en passief kiesrecht? Bij actief kiesrecht mag je zelf stemmen en bij passief kiesrecht mag er iemand op je stemmen.

10 Vraag 5 Linkse partijen staan voor …. Midden partijen staan voor …. Rechtse partijen staan voor ….

11 Vraag 5 Linkse partijen staan voor ….Gelijkwaardigheid Actieve overheid SP-GL-PvdA-PvdD Midden partijen staan voor …. Geloof of mix van links en rechts Passieve overheid D’66-50PLUS-CDA-CU-SGP Rechtse partijen staan voor …. Vrijheid Passieve overheid VVD-PVV

12 Vraag 6 Noem de drie belangrijkste stromingen.

13 Vraag 6 Noem de drie belangrijkste stromingen: -Sociaal-democraten -Christen-democraten -Liberalen

14 Vraag 7 Welke overige politieke stromingen ken je?

15 Vraag 7 Welke overige politieke stromingen ken je?
Ecologische stroming Populistische stroming Rechts-extremisme

16 Vraag 8 Hoe verloopt een kabinetsformatie?

17 Vraag 8 Hoe verloopt een kabinetsformatie?
Onderzoek (2e kamer benoemt informateur) Informatie (informateur voert gesprekken, regeerakkoord opstellen) Formatie (2e kamer benoemt formateur om kabinet te vormen) Benoeming nieuwe kabinet (beëdiging Koning)

18 Vraag 9 Wat is het verschil tussen een minister en een staatssecretaris?

19 Vraag 9 Wat is het verschil tussen een minister en een staatssecretaris? Een minister zit in de ministerraad en in het kabinet en in de regering. Een staatssecretaris is verantwoordelijk voor een deel van het beleidsterrein van een minister en zit alleen in het kabinet.

20 Vraag 10 Welke taken heeft de Koning?

21 Vraag 10 Welke taken heeft de Koning? Symbolisch Ceremonieel
Overleg minister-president Representatief

22 Vraag 11 Hoe kun je het parlement nog meer noemen?

23 Vraag 11 Hoe kun je het parlement nog meer noemen?
Volksvertegenwoordiging 1e en 2e Kamer Staten-Generaal

24 Vraag 12 Welke bevoegdheden heeft de 2e Kamer?

25 Vraag 12 Welke bevoegdheden heeft de 2e Kamer? Stemrecht
Recht van initiatief Recht van amendement Vragenrecht Recht van interpellatie Recht van enquete Budgetrecht Recht van motie

26 Vraag 13 Hoe heten de volksvertegenwoordigingen van de Provincie en gemeente?

27 Vraag 13 Hoe heten de volksvertegenwoordigingen van de Provincie en gemeente? Gemeente: gemeenteraad Provincie: Provinciale Staten

28 Vraag 14 Hoe heten de ‘ministers’ van de Provincie en gemeente?

29 Vraag 14 Hoe heten de ‘ministers’ van de Provincie en gemeente? Gemeente: wethouders Provincie: Gedeputeerde Staten/ Gedeputeerden

30 Vraag 15 Wie bepalen samen of een eurocommissaris zijn plan mag uitvoeren?

31 Vraag 15 Wie bepalen samen of een eurocommissaris zijn plan mag uitvoeren? Het Europees Parlement en de Raad van Ministers

32 Vraag 16 In welke 4 fasen verloopt het proces van politieke besluitvorming?

33 Vraag 16 In welke 4 fasen verloopt het proces van politieke besluitvorming? Fase 1: wens wordt een politiek probleem Fase 2: bedenken van oplossingen Fase 3: besluit nemen Fase 4: uitvoeren van het besluit

34 Vraag 17 Wat zijn pressiegroepen? Noem er twee.

35 Vraag 17 Wat zijn pressiegroepen? streven bepaalde belangen na en proberen de politieke besluitvorming te beïnvloeden. Noem er twee. Bijv. Greenpeace en ANWB

36 Vraag 18 Welke machtsmiddelen hebben pressiegroepen?

37 Vraag 18 Welke machtsmiddelen hebben pressiegroepen? Kennis
Grootte van de groep/macht van het getal Geld De wet (naar de rechter stappen) Media Politici (lobbyen) Charismatische leider Zitting nemen in een bestuur of adviesorgaan (SER)

38 Vraag 19 Welke twee knelpunten kennen we in de Nederlandse politiek?

39 Vraag 19 Welke twee knelpunten kennen we in de Nederlandse politiek?
Er is een kloof tussen de kiezers en de politici. Burgers ervaren dat politici niet naar hen luisteren. Europa heeft meer macht dan de Nederlandse burger.

40 Hoeveel vragen heb je goed?
Wat heb je nog te leren? Dinsdag 18/2 SE Katern Politiek incl. AMV


Download ppt "QUIZ Katern Politiek."

Verwante presentaties


Ads door Google