De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Systeem van het recht Rechtsbron Interpretatie Objectief recht

Verwante presentaties


Presentatie over: "Systeem van het recht Rechtsbron Interpretatie Objectief recht"— Transcript van de presentatie:

1 Systeem van het recht Rechtsbron Interpretatie Objectief recht
Rechtsfeit Subjectief recht

2 Soorten relaties met bijpassend objectief recht
EUROPA OVERHEID BURGER BURGER RECHTSPERSOON Publiekrecht (staatsrecht + bestuursrecht) Privaatrechtrecht (contractenrecht en goederenrecht) Rechtspersonerecht Europees recht

3 Onderscheidingen objectief recht
PUBLIEKRECHT PRIVAATRECHT MATERIEEL RECHT REGELEND RECHT DWINGEND RECHT FORMEEL RECHT

4 Indeling bestuursrecht
MILIEURECHT BOUWRECHT ONDERWIJSRECHT ETC BIJZONDER BESTUURSRECHT MATERIEEL RECHT FORMEEL RECHT ALGEMEEN BESTUURSRECHT

5 Gedragingen overheid = Besluit volgens awb; mits schriftelijk

6 Hiërarchie van regelingen
“STUFENBAU” Hiërarchie van regelingen Tractaat Grondwet Wet in formele zin Amvb Ministeriele regeling Provinciale verordening Gemeentelijke verordening

7 Functies staat Machtsfunctie Juridische functie
Alleen overheid is gelegitimeerd om geweld te gebruiken Juridische functie Soevereiniteit Staat is rechtsgemeenschap, waarin de overheid de burgers kan binden Op basis soevereiniteit kan overheid zelf bepalen hoever de binding van de burgers gaat Relatie met Europese Gemeenschap (EG) Binnen EG heeft Nederlandse Staat een deel van de soevereiniteit overgedragen aan organen EG

8 Beginselen rechtsstaat
MACHTENSCHEIDING LEGALITEIT DEMOCRATIE ONAFHANKELIJKE RECHTER GRONDRECHTEN

9 Trias politica Uitvoerende macht Wetgevende macht Rechtsprekende macht
Trias politica is belangrijke bouwsteen Nederlands constitutioneel recht

10 Afwijkingen trias politica
Staten generaal slechts mede-wetgever Ook regering speelt belangrijke rol bij wetgeving in formele zin Regering belangrijke wetgever in materiële zin Vaststelling begroting door wetgevende macht (begroting wordt beschouwd als wet in formele zin)

11 Rechtsstaatsidee Legaliteitsbeginsel
Overheidshandelen moet te herleiden zijn tot een wet in formele zin Onafhankelijke rechtspraak Ieder overheidshandelen onderworpen aan toetsing onafhankelijke rechter (uitzondering: wet in formele zin) Klassieke grondrechten Waarborgen eigen vrijheid burger tegenover overheid; voorkomen totalitaire staat

12 Kroon, regering, kabinet
Bij een crisis valt het kabinet; niet de regering, want de koning blijft zitten. Koning Minister Staatssecretaris Minister Staatssecretaris Minister Staatssecretaris Kroon (Koning + 1 of meer ministers) Regering (Koning + alle ministers) Ministerraad Kabinet In Engeland zit koning niet in regering

13 Decentralisatie Territoriale decentralisatie
Provincies en gemeenten Autonome- en medebewindstaken Functionele decentralisatie Waterschappen en pbo Organisatie provincie/gemeente Organen Collegevorming Duaal systeem en collegiaal bestuur


Download ppt "Systeem van het recht Rechtsbron Interpretatie Objectief recht"

Verwante presentaties


Ads door Google