De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vraaggerichte arbeidsbemiddeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vraaggerichte arbeidsbemiddeling"— Transcript van de presentatie:

1 Vraaggerichte arbeidsbemiddeling
Bij vraaggerichte arbeidsbemiddeling is de vacature van de opdrachtgever het vertrekpunt in de procedure. Organisaties die op deze manier werken: uitzendbureau werving- en selectiebureau detacheringsbureau headhunters

2 Uitzendbureau Kenmerken:
Bemiddelt tussen mensen die werk zoeken en organisaties die tijdelijk nieuwe werknemers nodig hebben. Gericht op een laaggeschoolde tot mbo-/ startend hbo-geschoolde doelgroep. Na bemiddeling treedt de uitzendkracht bij het uitzendbureau in dienst. Filmfragment: Uitzend Kracht

3 Uitzendbureau De arbeidsovereenkomst
De uitzendorganisatie is de werkgever en betaalt loon aan uitzendkracht. Arbeidscontract heet uitzendovereenkomst. De Flexwet Op de uitzendovereenkomst zijn de regels van de Wet flexibiliteit en zekerheid (‘Flexwet’) van toepassing. Afwijkende afspraken zijn gemaakt in de cao (NBBU/ABU). ABU-cao beschrijft 3 fasen: A, B en C.

4 Uitzendbureau: Flexwet
De Flexwet (1999) is ingevoerd om: de flexibiliteit voor werkgevers te vergroten; meer zekerheid en een betere rechtspositie voor de werknemer te creëren.

5 Uitzendbureau: Flexwet
De flexwet geldt voor iedere medewerker die rechtstreeks bij een werkgever in dienst treedt. Het fasensysteem komt voort uit de Flexwet en is alleen van toepassing op flexwerkers die in dienst zijn van de intermediair. 5

6 Uitzendbureau: Flexwet

7 Uitzendbureau: Flexwet
Uitzenden met uitzendbeding: Einde opdracht betekent einde uitzend-overeenkomst. De uitzendkracht kan elk moment stoppen met werken. Opdrachtgever kan elk moment de opdracht met het uitzendbureau beëindigen. 7

8 Uitzendbureau: tarief

9 Detacheringsbureau Kenmerken:
Bemiddelt tussen mensen die werk zoeken en organisaties die tijdelijk nieuwe werknemers nodig hebben. Gericht op een mbo+/hbo-geschoolde doelgroep. De detacheringskandidaat is in dienst bij het detacheringsbureau.

10 Detacheringsbureau Twee vormen van detachering

11 Detacheringsbureau: tarief

12 Werving- en selectiebureau
Kenmerken: Bemiddelt tussen mensen die werk zoeken en organisaties die een medewerker recht-streeks voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd in vaste dienst willen aanstellen. Betreft vooral functies op hbo-/wo-niveau. Na bemiddeling treedt de kandidaat in dienst bij de opdrachtgever. Het bureau bemiddelt ook in tijdelijke (project)opdrachten t.b.v. zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel).

13 Werving- en selectiebureau: tarief
Een fee is het bedrag dat door de werkgever aan het werving- en selectiebureau betaald wordt nadat een selectieprocedure is afgerond. De fee bedraagt 20% tot 30% van het bruto jaarsalaris, afhankelijk van: specialist of generalist? functieniveau schaarste van de doelgroep het aantal te vervullen opdrachten bij één en dezelfde opdrachtgever

14 Werving- en selectiebureau: tarief

15 Werving- en selectiebureau: tarief
Betalingswijze van de fee: Tweefasensysteem No cure, no pay

16 Werving- en selectiebureau: zzp’er
Een zzp’er (zelfstandige zonder personeel) kan een w&s-bureau inschakelen om een nieuwe opdracht te verwerven. Kenmerken zzp’er: Treedt niet in dienst bij bureau of opdrachtgever. Werkt onder een projectovereenkomst. Stuurt factuur aan w&s-bureau en wordt door het bureau uitbetaald. Het w&s-bureau rekent uurtarief door aan opdrachtgever, inclusief een winstmarge.

17 Zzp’er: uurtarief

18 Headhunter De kenmerken van een headhunter komen
op de volgende punten overeen met die van een werving- en selectiebureau: Bemiddelt tussen mensen die werk zoeken en organisaties die een medewerker recht-streeks voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd in vaste dienst willen aanstellen. Na bemiddeling treedt de kandidaat in dienst bij de opdrachtgever.

19 Headhunter Op de volgende punten verschilt een
headhunter van een werving- en selectiebureau: Vacature bevindt zich op directie-/senior-managementniveau of binnen schaarse doelgroep. Vacatures worden niet openbaar gemaakt; de consultant benadert kandidaten actief en discreet.

20 Headhunter: tarief

21 Schema


Download ppt "Vraaggerichte arbeidsbemiddeling"

Verwante presentaties


Ads door Google