De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Arbeidsongeschikt. Een risico?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Arbeidsongeschikt. Een risico?"— Transcript van de presentatie:

1 Arbeidsongeschikt. Een risico?
Janthony Wielink CONGRES DE HYPOTHEEKADVISEUR

2 Programma Wetgeving, de kanteling naar ‘arbeidsgeschiktheid’
Reactie uit de (verzekerings-)markt Uw reactie naar de klant

3 Risico’s van de hypotheekklant
Het niet meer kunnen betalen van de lasten. Door overlijden, werkloosheid maar ook arbeidsongeschiktheid. Hoe groot is het risico van arbeidsongeschiktheid? En wat is dé oplossing?

4 Veranderende wetgeving
Van de werknemers kwamen er 123 in de WAO 28 in de WIA Een daling van 76%! Hoe kan dit?

5 Veranderende wetgeving
Verlengde loondoorbetaling naar twee jaar Wet verbetering Poortwachter twee jaar wachttijd met re-integratieverplichtingen Strenger keuren Financieel prikkelen Vanuit werkgevers: een meer pro-actieve houding Vanuit werknemers: ‘eigen verantwoordelijkheid nemen’

6 Veranderende wetgeving
Maar… is de kans op arbeidsongeschiktheid afgenomen? of de kans op een uitkering? Soorten arbeidsongeschiktheidscriteria: WIA = gangbare arbeid (alles wat je nog kunt doen) Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen: WIA-volgend = gangbare arbeid of passende arbeid of beroepsarbeidsongeschiktheid

7 gedeeltelijk arbeids- of volledig niet duurzaam
WIA in schema loondoor- betalingsperiode van 2 jaar IVA uitkering (UWV) volledig en duurzaam arbeidsongeschikt keuring door UWV gedeeltelijk arbeids- ongeschikt (>35%) of volledig niet duurzaam arbeidsongeschikt WGA-uitkering <35% arbeidsongeschikt geen WIA-uitkering

8 WIA in het kort IVA-uitkering
uitkering van 75% van het (gemaximeerde) loon 20% van de instroom (2006: wn’s) WGA-uitkering uitkering afhankelijk van ‘inkomen = werk’ 80% van de instroom (2006: wn’s) Geen uitkering bij < 35% blijft in dienst of wordt ontslagen 50% van de WIA-aanvragen wordt afgewezen hiervan vraagt 53% een WW-uitkering aan

9 Financiële gevolgen <35%: een lager loon, conform het nieuwe passende werk IVA: inkomensterugval 25% WGA: afhankelijk van het ‘werken naar vermogen’ Voorbeeld Henk: oud loon € ,-, a.o.% = 50%. Eerst WGA-loongerelateerde uitkering: aanvullend op eventueel loon tot minstens 70% Daarna of: WGA-loonaanvulling: terugval tot +/- 60% Uitkering is 70% van inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Bovenop ‘voldoende’ loon WGA-vervolguitkering: terugval tot 15%! Uitkering is minimumloon * 70% * a.o.%

10 Inkomen van Henk na a.o. 100%, 50%, 0% benutten verdiencapaciteit
resterende verdiencapaciteit €

11 Reactie van de (verzekerings)markt
WIA = Wat Ingewikkeld Allemaal Veel soorten regelingen, naast de woonlastenverzekering: WGA-hiaat WGA-aanvulling tot 70% WIA-aanvulling in vaste bedragen WIA-excedentverzekeringen WIA-bodemverzekeringen (< 35%) Ingevuld in CAO en collectieve regelingen Weet de werknemer wat er voor hem geregeld is?

12 Voorbeelden van onduidelijkheid
Wat is er in de CAO geregeld? Wie interpreteert dit voor de klant? Wat is vanaf de eerste ziektedag de loondoorbetaling? Polisomschrijving: 100% dekking van het WGA-hiaat, wat houdt dat in? De premie WGA die voor 50% verhaald mag worden op de werknemer. Dit staat op hun loonstrook, maar is GEEN aanvullende verzekering! Geen dekking voor salarisdeel boven de SV-loongrens: momenteel € ,-. Dekking van 20% van het salaris boven op de WIA-uitkeringen 20% aanvullend op weinig = weinig 20% aanvulling, maar met pro rata uitkering?

13 Reactie van de werknemer
Oorverdovend stil! De meeste WGA’ers zitten nu nog in de WGA-loongerelateerde uitkering: minstens 70%. Maar daarna…. Welke werknemer kent de werkelijkheid? Wie heeft de gevolgen uitgelegd? Is er eigenlijk wel een probleem? ga gewoon lekker aan het werk! dekking WGA tot 70% (ook WW-deel) via CAO of collectieve verzekering

14 Uw reactie naar de klant
Dé WIA-situatie bestaat niet IVA of WGA wel werken of niet werken Eenduidige CAO-bepaling bestaat niet - veel varianten Dé WIA-verzekering bestaat niet beperkte of volledige dekking lange of korte uitkeringsduur

15 WIA-woonverzekeringen
Hoogte van het verzekerd bedrag bovenop een WGA-vervolguitkering = wonen zonder zorgen? Gedeeltelijk arbeidsongeschikt = pro rata uitkering van de hypotheeklast Maximumuitkeringsduur Uitkering na één jaar of twee jaar WIA-volgend of ‘passende arbeid’ Premie: beroep/leeftijd of dooréénpremie Mutaties tijdens de looptijd Re-integratie ondersteuning door de verzekeraar

16 Risicobereidheid Ook rond het thema ‘arbeidsongeschiktheid’
Maar heeft u voldoende uitgelegd? En heeft uw klant het doorzien? Is uw klant overigens alleen de hypotheekklant of iedere werkende particulier? Alleen maar bedreigingen? behoefte aan goede uitleg en de verzekeringsmarkt biedt een scala aan oplossingen dé oplossing bestaat in mijn ogen niet

17 Succes met uw advisering
Nadere advies-informatie: Boek: Het WIA-advies aan de particulier, Wielink De WIA en de marktwerking WGA, Nikkels, isbn WIA in 100 vragen, Nikkels, isbn De WIA: twee jaar in ginanciële onwetenheid, isbn De WIA en haar gevolgen, Nikkels, Wielink, isbn


Download ppt "Arbeidsongeschikt. Een risico?"

Verwante presentaties


Ads door Google