De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deel 3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deel 3."— Transcript van de presentatie:

1 Deel 3

2 Bedingen in de AO Huwelijksbeding Moederschapsbeding Pensioenbeding
Wijzigingsbeding Concurrentiebeding Proefbeding Scholingsbeding Exclusiviteitsbeding Ontbindend beding wegens wanprestatie Delcrederebeding Scheidsrechtelijk beding Borgtocht

3 Verzwarende clausules
Nietig Alle met de AOW strijdige bedingen Voor zover zij ertoe strekken de rechten van de werknemer in te korten OF zijn verplichtingen te verzwaren

4 Proefbeding Proefperiode Eenmaligheid Vorm geschrift Tijdvak
Om te beoordelen of verloop van dienstbetrekking al dan niet blijft voortbestaan Waarbinnen de AO sneller dan normaal kan beëindigd worden Eenmaligheid Vorm geschrift

5 Proefbeding Duur Minimum Maximum Arbeider 7 dagen 14 dagen Bediende
1 maand 6 maanden 12 maanden

6 Proefbeding Problemen Geen duur bepaald Schorsing arbeidsovereenkomst
Beëindiging tijdens de minimumduur

7 Verplichtingen werkgever
Werk verschaffen Hulpmiddelen ter beschikking stellen Veiligheid en gezondheid Loon Huisvesting en voeding Geloofsplichten en burgerlijke plichten Onthaal Arbeidsgereedschap en persoonlijke voorwerpen van de werknemer

8 Verplichtingen werknemer
Werken Zorgvuldig, eerlijk, nauwkeurig Bevelen en instructies opvolgen Geheimen Oneerlijke concurrentie Veiligheid Arbeidsgereedschap en grondstoffen

9 Aansprakelijkheid werknemer
Artikel 18 AOW Ingeval de werknemer bij de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst de werkgever of derden schade berokkent Is hij enkel aansprakelijk Voor bedrog en zware schuld Voor lichte schuld als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt

10 Aansprakelijkheid werknemer
Civielrechtelijke aansprakelijkheid Beperking van aansprakelijkheid Geen afwijking mogelijk Zware schuld Lichte schuld die eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt Schade aan werkgever of derden In de uitvoering van de AO

11 Aansprakelijkheid werkgever
Artikel 1384 B.W. Zijn aansprakelijk: Meesters en zij die anderen aanstellen Voor de schade door hun dienstboden en aangestelden veroorzaakt In de bediening waartoe zij hen gebezigd hebben

12 Concurrentie Beginsel Tijdens de uitvoering van de AO Na einde AO
Vrijheid van arbeid Tijdens de uitvoering van de AO Goede trouw Concurrentie Oneerlijke concurrentie Na einde AO Concurrentiebeding

13 Concurrentie Concurrentiebeding Begrip Jaarloon Geldigheidsvoorwaarden
Soortgelijke activiteiten Geografisch beperkt Niet langer dan 12 maanden Vergoeding door de werkgever Minstens gelijk aan ½ brutoloon Tenzij: afstand binnen 15 dagen Geen uitwerking: einde door de werkgever (zonder dringende reden) ofwel einde tijdens proefperiode

14 Concurrentie Afwijkingsbeding Voor bepaalde ondernemingen
Internationaal activiteitsveld Belangrijke econ., techn., financ. Belangen op de internationale markten Eigen dienst voor onderzoek Voor bepaalde werken Toelaten kennis te verkrijgen Van praktijken die eigen zijn van de onderneming Waarvan het benutten ervan voor deze onderneming nadelig kan zijn

15 Concurrentie Afwijkingsbeding De afwijkingen: Modaliteiten: CAO
Geografisch gebied Duur Beëindiging Modaliteiten: CAO Vergoeding Verzaking Commissie van goede diensten


Download ppt "Deel 3."

Verwante presentaties


Ads door Google