De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verhelle Jill 1BaswB Informatieve vaardigheden : sadan opdracht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verhelle Jill 1BaswB Informatieve vaardigheden : sadan opdracht."— Transcript van de presentatie:

1 Verhelle Jill 1BaswB Informatieve vaardigheden : sadan opdracht

2  bied duidelijkheid  motiveert je mensen  je weet waar je staat met je vrijwilligers  nuttig en noodzakelijk  Werkbaar instrument !!! Permanent blijven nadenken over relatie tussen organistatie en de omgeving !!!

3  Moeten behoeftes vervullen van hun doelgroep  PROBLEEM wanneer zij geconfronteerd worden met de vernaderende buitenwereld.  gevolg is een CRISIS  confrontation aangaan maar HOE?

4 Grootse aantal terug te vinden in betaalde arbeid.  Deze grenzen verschuiven voortdurend  Komen steeds nieuwe vaten bij zoals vb. Gesubsideerde arbeid.  Nadruk op arbeidparticipatie is een bedreiging  Vrijwilligerswerk gebruikt voor werklozen, inburgeringstrajecten “positief ? “

5 Wat ? Om je heen kijken om je eigen organisatie beter af te stemmen. Waarom ? Betere afstemmig op de voortdurende veranderende omgeving. Hoelang ? Eenmalig --------  permanent !!

6 1. omgevingsanalyse Via de PEST-method Politieke ontwikkeling van de omgeving, Economische, Social-culturele, Techonoligsche ontwikkeling 2. Selecteren van kansen en bedreigingen Kansen en bedreigingen zien in : de visie, de diensten en producten, doelgroep, vrijwilligers 3.De organisatie doorlichten Stel de vragen : wie willen we zijn? Wat willen we zijn? Voor wie ? Wat doen we nu en voor wie ? Waar zijn we goed in en waar zijn we minder goed in ? !!!!Hou rekening met het realiteitsgehalte!!!

7 Er moet een duidelijke feedback zijn tussen: Financiers Klanten Relevante organistaties (heel belangerijk) Concurenten Publiek

8 Een vorm van kwaliteitszorg invoeren: Want meten is weten -Permanent weten wat je doet en waarom je het doet -Op basis van gegevens, organistaie beter maken waar nodig. Kwalitatief goed en flexible aanbod presenteren : -Minder van bovenaf bepalen en minder langs de hierarchise lijnen werken.

9 HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid van de vrijwilliger en de organisatie. Behalve in geval van bedrog, zware fout of eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout van de vrijwilliger, is deze, behalve als het om schade gaat die hij zichzelf toebrengt, niet burgerlijk aansprakelijk voor de schade die hij veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk, ingericht door een in artikel 3, 3° bedoelde feitelijke vereniging die één of meer personen tewerkstelt die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor werklieden of bedienden, door een in artikel 3, 3° bedoelde rechtspersoon, of door een feitelijke vereniging die op grond van haar specifieke verbondenheid hetzij met de voormelde feitelijke vereniging, hetzij met de voormelde rechtspersoon beschouwd kan worden als een afdeling daarvan. Voor deze schade zijn respectievelijk de feitelijke vereniging, de rechtspersoon of de organisatie waarvan de feitelijke vereniging een afdeling vormt, burgerlijk aansprakelijk. Op straffe van nietigheid mag van de bij het eerste lid bepaalde aansprakelijkheid niet afgeweken worden in het nadeel van de vrijwilliger.

10  Bieden goede raad voor de organisaties  Geven advies aan vrijwilligers  Staat als centraal punt, als overleg orgaan tussen verscheidene organistaties, en verscheidene partijen.

11 City beats(2011)bescherm je oren.geraadpleegd op 19/11/2013. http://beschermjeoren.be/de-wet/ Andy Robinson(2010) Why Feedback Will Help Your Professional Development. http://www.careerealism.com/feedback-help-professional- development/


Download ppt "Verhelle Jill 1BaswB Informatieve vaardigheden : sadan opdracht."

Verwante presentaties


Ads door Google