De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vraag 1) juist/onjuist. De plichten van de patiënt:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vraag 1) juist/onjuist. De plichten van de patiënt:"— Transcript van de presentatie:

1 Vraag 1) juist/onjuist. De plichten van de patiënt:
a. De patiënt moet de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek. B. De patiënt moet zo veel mogelijk met de zorgverlener meewerken en adviezen opvolgen. Een andere belangrijke plicht van de patiënt is de zorgverlener te betalen.

2 Antwoord. A & B zijn juist.

3 Vraag 2) Het recht van de patiënt op informatie
De zorgverlener zal, als dat gewenst en noodzakelijk is, de informatie schriftelijk geven, zodat de patiënt die nog eens rustig kan nalezen. b) Als de zorgverlener denkt dat bepaalde informatie bij de patiënt slecht zal vallen, dan is dat een reden om de patiënt deze informatie niet te geven.

4 Antwoord 1 )Juist 2) ONJUIST!
Alleen als naar het oordeel van de zorgverlener het geven van bepaalde informatie ernstig nadeel voor de patiënt zal opleveren, dan verstrekt hij die informatie niet. Alleen met voldoende informatie kunt u goed meedenken en meebeslissen over de behandeling. De WGBO schrijft dit ook voor: u beslist samen met de hulpverlener wat er gaat gebeuren.

5 Vraag 3) De plicht van de zorgverlener de privacy van de patiënt te bewaren
Het is de plicht van de zorgverlener er voor te zorgen dat geen inlichtingen over de patiënt aan derden ter beschikking komen. Alleen personen die direct bij het onderzoek en de behandeling betrokken zijn, mogen over de patiëntgegevens beschikken. Betekent dit dat een medewerker van de verslavingszorg aan een behandelend arts van een alcoholist informatie mag weigeren??

6 Antwoord. ?????????????? Discussie.

7 Vraag4) juist/onjuist? Zonder toestemming van de patiënt kunnen wel gegevens aan derden verstrekt worden ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek

8 In principe juist. Maar….

9 Toelichting indien het vragen van toestemming niet mogelijk is en de patiënt niet onevenredig wordt geschaad, of het vragen van toestemming niet redelijk is en de gegevens niet tot de patiënt herleidbaar zijn. Als een patiënt echter uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt tegen het verstrekken van gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek, dan mag de zorgverlener geen gegevens verstrekken.

10 Wat is hiervoor wel een voorwaarde??
Vraag 5) De hulpverlener mag de patiënt bedoelde inlichtingen slechts onthouden voor zover het verstrekken ervan kennelijk ernstig nadeel voor de patiënt zou opleveren. Indien het belang van de patiënt dit vereist, dient de hulpverlener de desbetreffende inlichtingen aan een ander dan de patiënt te verstrekken. De inlichtingen worden de patiënt alsnog gegeven, zodra bedoeld nadeel niet meer te duchten is. Wat is hiervoor wel een voorwaarde??

11 Antwoord. De hulpverlener maakt geen gebruik van zijn in de eerste volzin bedoelde bevoegdheid dan nadat hij daarover een andere hulpverlener heeft geraadpleegd.

12 Vraag 6) Voor verrichtingen ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst is de toestemming van de patiënt vereist.

13 Indien de patiënt tussen 12 en 16 is,
is tevens de toestemming van de ouders of van zijn voogd vereist.

14 En als de ouders geen toestemming geven??

15 Antwoord. De verrichting kan evenwel zonder de toestemming van de ouders of de voogd worden uitgevoerd, indien zij kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de patiënt te voorkomen, alsmede indien de patiënt ook na de weigering van de toestemming, de verrichting weloverwogen blijft wensen.

16 TREFWOORDEN: WGBO quiz vragen


Download ppt "Vraag 1) juist/onjuist. De plichten van de patiënt:"

Verwante presentaties


Ads door Google