De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WILSBESCHIKKING mr. J.J.C. Doe 29 mei 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WILSBESCHIKKING mr. J.J.C. Doe 29 mei 2008."— Transcript van de presentatie:

1 WILSBESCHIKKING mr. J.J.C. Doe 29 mei 2008

2 Samenvatting Begrip wilsonbekwaam
Wetgeving bescherming wilsonbekwamen: Mentorschap t.b.v. meerderjarigen Wet Geneeskundige Behandelings-Overeenkomst Wilsverklaringen: Wilsverklaring bij mentorschap Wilsverklaring bij geneeskundige behandeling 2

3 Wilsonbekwaam Criteria: Categorieën:
Niet in staat zijn de eigen wil tot uitdrukking te brengen Het nemen en uiten van een beslissing Categorieën: Ernstige afwijking Dementen Psychiatrische patiënten Terminale patiënten 3

4 Wettelijke Regelingen
Ter bescherming van wilsonbekwame: Mentorschap t.b.v. meerderjarigen Wet Geneeskundige Behandelings-Overeenkomst 4

5 Mentorschap Inroepen: Betrokkene Echtgenoot / partner
Bloedverwanten (in rechte lijn) Bloedverwanten tot de 4e graad Curator Bewindvoerder Vordering door OM 5

6 Mentorschap Aanwijzing Mentor: Benoemd door kantonrechter
Natuurlijk persoon Handelingsbekwaam Bereidwillig Op basis van vertrouwensrelatie Benoemd door kantonrechter 6

7 Mentorschap Bevoegdheden mentor: Advisering
Beslissingsbevoegdheid omtrent: Verzorging Verpleging Behandeling Begeleiding Advisering Inzake overige niet- vermogensrechtelijke rechtshandelingen 7

8 Mentorschap Beëindiging mentorschap:
Betrokkene kan zelf weer belangen behartigen Vervanging door ondercuratelestelling Einde looptijd van vastgestelde periode Bij overlijden

9 WGBO Wet Geneeskundige Behandelings- Overeenkomst
Aanwijzing vertegenwoordiger: Curator / Mentor Schriftelijk Gemachtigde Echtgenoot / Partner Ouder, kind, broer/zus Let op! dwingend hiërarchische volgorde 9

10 Vertegenwoordiger Taak: Bevoegdheden: behartigen belangen van patiënt
Bevoegdheden gelijk aan een Curator / Mentor Uitgezonderd actieve levensbeëindiging 10

11 Plichten Hulpverlener
Krachtens patiëntenrecht: Informatie verstrekking Behandeling Gezondheidstoestand Toestemming medische behandeling 11

12 Wilsverklaringen Wilsverklaring mentorschap
Wilsverklaring bij geneeskundige behandeling 12

13 Wilsverklaring mentorschap
Vormvereisten Schriftelijk Uit vrije wil opgesteld door betrokkene Vermelding aanwijzing mentor Verklaring wilsbekwaamheid door huisarts 13

14 Belangrijke punten Direct overste gelijkgesteld met familieleden
Uitvoering mentorschap/vertegenwoordiging door aangewezen persoon Herziening na 5 jaar / bestuurswisseling 14


Download ppt "WILSBESCHIKKING mr. J.J.C. Doe 29 mei 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google