De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Personen- en familierecht I: Algemene bepalingen en samenlevingsvormen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Personen- en familierecht I: Algemene bepalingen en samenlevingsvormen"— Transcript van de presentatie:

1 Personen- en familierecht I: Algemene bepalingen en samenlevingsvormen

2 Inhoud van het personen- en familierecht
Burgerlijk Wetboek 1 Europees verdrag inzake de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK) Voettekst

3 Bloed- en aanverwantschap (Afstamming)
Algemene bepalingen Persoonlijkheid De bevoegdheid rechten en plichten te dragen Bloed- en aanverwantschap (Afstamming) Bloedverwantschap ontstaat door afstamming Aanverwantschap ontstaat door huwelijk Het recht op de naam Keuzevrijheid Wijziging Voettekst

4 Algemene bepalingen Woonplaats Burgerlijke stand
Plaats waar iemand m.b.t. zijn rechten en plichten geacht wordt voortdurend tegenwoordig te zijn Burgerlijke stand Heeft ten doel om de staat van personen te doen blijken Nauwkeurig en onpartijdig Verschillende akten van de burgerlijke stand Voettekst

5 Geregistreerd partnerschap
Samenlevingsvormen Huwelijk Verschillend geslacht Gelijk geslacht Geregistreerd partnerschap Buitenhuwelijkse niet geregistreerde partners Voettekst

6 Duurzame levensgemeenschap van twee natuurlijke personen
Het huwelijk Duurzame levensgemeenschap van twee natuurlijke personen Kan worden aangegaan door twee personen van verschillend of gelijk geslacht Voettekst

7 Vereisten tot het aangaan van een huwelijk
18 jaar of ouder….. Zodanig ongestoorde geestvermogens dat partij zijn wil kan bepalen Niet met een ander getrouwd zijn Minderjarige heeft toestemming van ouders/voogd nodig Curandus moet toestemming van curator of kantonrechter hebben Niet in te nauwe familierechtelijke betrekking staan Voettekst

8 Rechtsgevolgen huwelijk
Echtgenoten kunnen elkanders achternaam voeren Echtgenoten zijn elkander getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd Echtgenoten zijn verplicht tot het gezin behorende kinderen op te voeden en te verzorgen Echtgenoten staan in familierechtelijke betrekking tot uit het huwelijk geboren kinderen Echtgenoten oefenen van rechtswege het gezag over hun kinderen uit Gemeenschap van goederen Voettekst

9 Geregistreerd partnerschap
Met name ontstaan voor personen van gelijk geslacht Rechtsgevolgen vrijwel gelijk aan huwelijk Er ontstaan echter geen familierechtelijke betrekkingen van rechtswege Vereisten tot aangaan gelijk aan huwelijk Voettekst

10 Buitenhuwelijkse niet geregistreerde partners
Geen wettelijke regeling.. Wel juridische mogelijkheden Voettekst

11 Einde van het huwelijk (art. 1:149 BW)
Echtscheiding Dood van een echtgenoot Vermissing Scheiding van tafel en bed Omzetting in een geregistreerd partnerschap Voettekst

12 Grond voor echtscheiding:
Duurzame ontwrichting van het huwelijk Uitgesproken door rechter op verzoek van één of beide echtgenoten Voorlopige voorzieningen Alimentatie Voettekst

13 Einde van het geregistreerd partnerschap
Beëindiging met wederzijds goedvinden Ontbinding door de rechter Voettekst

14 Alimentatie Uitkering voor kosten van levensonderhoud van ex-partner en kinderen Van toepassing bij huwelijk en geregistreerd partnerschap Nihilbeding Hoogte afhankelijk van draagkracht alimentatieplichtige en behoefte van alimentatiegerechtigde Duur alimentatie maximaal 12 jaar Voettekst

15 Omgang en ‘family life’
Omgang en informatie Omgang Informatieplicht Consultatieplicht Omgangsregeling Omgang met derden Omgang en ‘family life’ Voettekst

16 Gronden ontzeggen van omgang:
Omgang en informatie Gronden ontzeggen van omgang: Omgang levert ernstig nadeel op voor lichamelijke en geestelijke ontwikkeling jeugdige Ouder is kennelijke ongeschikt of niet in staat tot omgang Kind van ≥12 jaar heeft ernstige bezwaren Omgang is in strijd met zwaarwegende belangen van het kind Voettekst


Download ppt "Personen- en familierecht I: Algemene bepalingen en samenlevingsvormen"

Verwante presentaties


Ads door Google