De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Correct omgaan met gescheiden ouders

Verwante presentaties


Presentatie over: "Correct omgaan met gescheiden ouders"— Transcript van de presentatie:

1 Correct omgaan met gescheiden ouders
Enkele juridische aandachtspunten

2 Inleiding Toename éénoudergezinnen + nieuw samengestelde gezinnen
Wat met ouderlijk gezag ? Wat met ouderlijk gezag in de schoolcontext ? Beslissingsrecht ? Informatierecht ? Omgangsrecht ? Hoe moeten we als school weten wat correct is ? Inleiding

3 Ouderlijk gezag Co-ouderschap : Niet-samenwonende ouders
Oefenen samen ouderlijk gezag uit. Samen beslissingen over opvoeding nemen. Ouder die alleen handelt : wordt geacht met instemming van de ander te handelen Niet-samenwonende ouders Twee mogelijkheden : Ouderlijk gezag uitsluitend aan één ouder toegekend Exclusief ouderlijk gezag Rechter bepaalt welke ouder welke beslissing mag nemen Gemengde regeling Geen ouderlijk gezag Door de rechter ontzet uit ouderlijk gezag Gen beslissingsrecht Ouderlijk gezag

4 Ouderlijk gezag Stiefouders ? Grootouders ? School ?
Geen bevoegdheden ouderlijk gezag ! Grootouders ? Wel bezoekrecht, cfr. regeling met de ouders. School ? Neutrale houding tgo. beide ouders ! Ook wanneer één van de ouders een goede kennis of familie is ! Terughoudend opstellen Vermijden om betrokken te raken Ouderlijk gezag

5 Schoolkeuze Ouders beslissen in principe samen !
= gezamenlijk ouderlijk gezag ! Eén ouder die inschrijft = vermoeden van instemming andere ouder ! Ben je als school niet op de hoogte : vermoeden van instemmig ! Inschrijving = geldig ! Andere ouder tocht niet akkoord : rechter beslist ! Kind blijft zolang ingeschreven ! Wel kennis van de situatie = handelen ter goeder trouw Niet inschrijven ! Geen overeenkomst beide ouders = rechter beslist ! Wachten met inschrijven !! Exclusief ouderlijk contact : één ouder mag beslissen ! Schoolkeuze

6 Uitgangspunt : beide ouders hebben recht op informatie !
Ook in geval van exclusief ouderlijk gezag ! Behalve als de rechter dit anders bepaalt ! Informeren over : Oudercontacten Rapporten Begeleidingsactiviteiten Niet-samenlevende ouders : Afspraken maken !!! In ieder geval : Passieve informatieplicht ! Geen kosten doorrekenen ! Informatierecht

7 Informatierecht Niet ingaan op onredelijke eisen !
Wat met vragen om attest met oog op echtscheidingsproceduren ? Val niet uit je neutrale rol ! Zoeken naar evenwicht ! Informatierecht

8 Omgangsrecht Recht op persoonlijk contact !
Ook in geval van exclusief ouderlijk gezag ! Bilocatie : rechter moet hierover een akkoord maken. Als school vaak betrokken partij : Een ouder die zijn kind wenst te zien tijdens de schooluren Een ouder die buiten de regeling zijn kind wenst op te halen School : vastgelegde afspraken naleven en hiervan niet afwijken ! Als school geen mogelijkheden scheppen om contact mogelijk te maken! Kinderen niet meegeven op andere momenten dan afgesproken ! Grootouders ? Geen recht op persoonlijk contact ! Kan wel afgedwongen worden ! Omgangsrecht

9 Bij B&E > documenten Info op de website


Download ppt "Correct omgaan met gescheiden ouders"

Verwante presentaties


Ads door Google