De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding in het recht II: Rechtspraak en grondrechten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding in het recht II: Rechtspraak en grondrechten"— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding in het recht II: Rechtspraak en grondrechten

2 Beginselen van rechtspraak
Terechtzitting is openbaar Uitspraak is openbaar Rechter is onafhankelijk Rechter is onpartijdig Uitspraak is gemotiveerd Beide partijen worden gehoord Behandeling binnen redelijke termijn Geschiedt door beroepsrechters Voettekst

3 Rechtspraak 19 Rechtbanken 5 Gerechtshoven 1 Hoge Raad
Burgerlijk recht Strafrecht Bestuursrecht Sector kanton 5 Gerechtshoven 1 Hoge Raad Afdeling Bestuursrechtspraak van de RvS Centrale Raad van Beroep Voettekst

4 Absolute competentie (wie?) Relatieve competentie (waar?)
Voettekst

5 Gewone rechtsmiddelen:
Verzet Hoger Beroep Beroep in cassatie Buitengewone rechtsmiddelen: Herroeping (civiel) Derdenverzet (civiel) Herziening (strafzaken) Cassatie in het belang der wet Voettekst

6 Mediation Soms voorgelegd door de rechter tijdens de zitting
Vrijwillig, samen een oplossing zoeken voor beide partijen gunstig 3 maanden de tijd Goedkoper Veelal civielrechtelijke geschillen Soms alternatief, soms voorportaal voor juridische procedure (buurtbemiddeling) Voettekst

7 Rechtshulp en rechtsbijstand
Recht op rechtsbijstand (art. 18 GW) Juridisch Loket Toevoeging door Bureau Rechtsbijstandvoorziening Toevoeging in strafzaken (kosteloos) Instituut Sociaal Raadslieden (sociaal-juridische advisering) kosteloos en laagdrempelig Notaris in familierechtelijke aangelegenheden Deurwaarder bij schuldsituaties en huisuitzetting Nationale Ombudsman Voettekst

8 De liberale rechtsstaat: Klassieke grondrechten
Verbod op discriminatie Recht op vrijheid van godsdienst en levensovertuiging Recht op vrijheid van meningsuiting Recht op privacy Recht op onaantastbaarheid van het lichaam Voettekst

9 Grondrechten De verzorgingsstaat: Sociale grondrechten
Recht op gezondheidszorg Recht op sociale zekerheid Recht op werk Recht op welvaart Voettekst

10 Overige ‘grondrechten’ Toetsingsverbod Grondrechten en mensenrechten
Voettekst

11 Belangrijke internationale wetgeving
Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (BUPO) VN-Verdrag inzake de rechten van het kind VN-Vrouwenverdrag Voettekst

12 Rechtsgebieden voor Sociale Studies
Personen- en familierecht Jeugdrecht Gezondheidsrecht Arbeidsrecht en sociale zekerheid Strafrecht Vreemdelingenrecht Insolventierecht (schuldsanering) Privacyrecht In elk gebied kennis hebben van procesrecht Voettekst


Download ppt "Inleiding in het recht II: Rechtspraak en grondrechten"

Verwante presentaties


Ads door Google