De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorontwerp van wet “Diverse bepalingen”, hoofdstuk “Administratieve vereenvoudiging” Deel “Rijksregister” 28.11.2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorontwerp van wet “Diverse bepalingen”, hoofdstuk “Administratieve vereenvoudiging” Deel “Rijksregister” 28.11.2012."— Transcript van de presentatie:

1 Voorontwerp van wet “Diverse bepalingen”, hoofdstuk “Administratieve vereenvoudiging” Deel “Rijksregister” 28.11.2012

2 CONTEXT Federaal Actieplan Administratieve Vereenvoudiging 2012 – 2015 van de Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging 28.11.2012 2

3 Voorstellen Voor het Departement Binnenlandse Zaken werden meerdere voorstellen geformuleerd, waarvan enkele betrekking hebben op de Algemene Directie Instellingen en Bevolking. 28.11.2012 3

4 Algemene Directie Instellingen en Bevolking Bepaalde voorstellen hebben rechtstreeks betrekking op de ADIB: -Nieuwe gegevens: verwantschap, onbekwaamheid en contactgegevens (e- mailadres, telefoonnummer,…) -Modernisering van “Mijn dossier” (verbetering van de optie “Fouten melden”) -Registratie van de gegevens vermeld op een akte van de burgerlijke stand, door de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvindt (e-Birth en e-Death) 28.11.2012 4

5 Voorontwerp van wet Van alle voorstellen werden er twee opgenomen in het voorontwerp van wet “Diverse bepalingen”, in het hoofdstuk “Administratieve vereenvoudiging”. 28.11.2012 5

6 Die voorstellen betreffen twee doelstellingen: Verbetering van de volledigheid van het RR: - nieuwe gegevens - nieuw ingeschrevenen Administratieve vereenvoudiging: - e-Birth en e-Death - elektronische handtekening 28.11.2012 6

7 Nieuwe gegevens Afstamming in stijgende (reeds geregistreerd in de bevolkingsregisters) EN dalende lijn in de eerste graad Juridische onbekwaamheid – Handelingen en beslissingen betreffende de bekwaamheid van de meerderjarige en de onbekwaamheid van de minderjarige, alsook de vermelding van de vertegenwoordiger of de persoon die de meerderjarige of de minderjarige bijstaat (reeds geregistreerd in de bevolkingsregisters) – IT 111 en 113 28.11.2012 7

8 Nieuwe gegevens De creatie van die twee nieuwe wettelijke informatiegegevens beantwoordt aan een verzoek van talrijke actoren: notarissen, instellingen van sociale zekerheid,… De gemeenten zullen één jaar de tijd krijgen om die nieuwe informatiegegevens in te voeren. 28.11.2012 8

9 “Nieuw ingeschrevenen” «Elk in België geboren kind, van wie de ouders niet ingeschreven zijn in de registers bedoeld in artikel 2 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, en voor wie een geboorteakte werd opgemaakt, wordt ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente waar de akte werd opgemaakt als het de Belgische nationaliteit bezit, en in het wachtregister in de andere gevallen.» 28.11.2012 9

10 Administratieve vereenvoudiging - e-Birth en e-Death = registratie in het RR van de informatiegegevens vermeld op een akte van de burgerlijke stand, door de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvindt = die twee projecten bevinden zich momenteel in een pilootfase  het is dus van belang om daarvoor een wettelijke basis te creëren 28.11.2012 10

11 Administratieve vereenvoudiging Elektronische handtekening: de waarde preciseren van de elektronische handtekening aangemaakt door middel van de e-ID  «gelijkgesteld met een handgeschreven handtekening en wordt geacht te voldoen aan de definitie van een geavanceerde elektronische handtekening voorzien in artikel 4, §4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen» 28.11.2012 11

12 Stand van zaken van het dossier Het deel betreffende het Rijksregister werd geïntegreerd in het voorontwerp van wet “Diverse bepalingen”, hoofdstuk “Administratieve vereenvoudiging”. Wait and see! 28.11.2012 12


Download ppt "Voorontwerp van wet “Diverse bepalingen”, hoofdstuk “Administratieve vereenvoudiging” Deel “Rijksregister” 28.11.2012."

Verwante presentaties


Ads door Google