De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stagemarkt en Bron Ellen Bominaar 25 september 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stagemarkt en Bron Ellen Bominaar 25 september 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Stagemarkt en Bron Ellen Bominaar 25 september 2009

2 Gesprekslijn • Achtergrondinfo codeleerbedrijf • Informatie schets • Invoering codeleerbedrijf (afschaffing 4 de handtekening) – Kwaliteitseisen kenniscentra – Kwaliteitseisen onderwijsinstellingen • Hoe loopt de invoering

3 Achtergrondinfo • Vraag naar bezetting leerplaats • Meer informatie nodig voor afstemming vraag en aanbod (leerplaatsen versus aantal stagiaires) • Kwaliteitsbevordering leerbedrijven kan alleen toegepast worden bij voldoende informatie • Bevordering gebruik erkende leerbedrijven

4 Achtergrond • DAL (deregulering administratieve lasten) wetgeving • 4 de handtekening komt te vervallen. Daarvoor in de plaats komt een informatievoorziening waarin alle BPVO’s (BBL en BOL) tussen onderwijs en kenniscentra uitgewisseld worden

5 Informatie schets(1) Leerbedrijven Kenniscentra Stagemarkt / Colo Onderwijs IB groep Leerling profiel Match

6 Informatie schets (2) Tussen onderwijsinstelling en BRON wordt in het BPV record uitgewisseld: •Opleiding (crebocode) •Identificatie gegevens leerbedrijf –Code Leerbedrijf –Brinnummer kenniscentrum of –Naam, postcode en huisnummer leerbedrijf •(Stage / Leerbaan) periode –Startdatum, geplande einddatum en werkelijke einddatum

7 Informatieschets (3) De onderwijsinstelling krijgt terug uit BRON (na identificatie en verificatie bij Colo) •Codeleerbedrijf •Signaal over verificatie / identificatie signaalcodesignaalomschrijving 931Er is in het register erkende leerbedrijven geen leerbedrijf bekend op het aangegeven adres 932 Er is een leerbedrijf op dit adres, maar de naam komt onvoldoende overeen met de geregistreerde naam 933De opgegeven code leerbedrijf komt niet voor in het register erkende leerbedrijven 934Leerbedrijf is gevonden, maar is op de peildatum (nog) niet geaccrediteerd voor de betreffende crebo 935Leerbedrijf is gevonden, maar is op de peildatum niet meer geaccrediteerd voor de betreffende crebo 936Verzoek aan COLO niet verwerkbaar 937Leerbedrijf is erkend

8 Invoering Kwaliteitseisen aan kenniscentra • Alle leerbedrijven worden voorzien van een statische unieke codeleerbedrijf • Nieuwe leerbedrijven worden binnen 14 dagen geaccrediteerd. Bij een positieve accreditatie wordt deze opgenomen in Stagemarkt • Kenniscentra zorgen voor een goed toegankelijke codeleerbedrijf

9 Invoering • Kwaliteitseisen onderwijsinstellingen (status concept)

10 Invoering • Geen verschil tussen BOL en BBL. • Normen voor 31 juli 2009 gebaseerd op huidige gemiddelde situatie • Norm 2. erkenning: voor 31 juli 2009 vervallen vanwege de vele signalen • Norm 3. tijdigheid: de maanden augustus en september tellen niet mee in de berekening • De metingen van 31 juli 2009 hebben GEEN consequenties voor bekostiging. 4e handtekening blijft van toepassing en BPVO moet geregistreerd zijn in BRON

11 Invoering • Afschaffing 4 de handtekening als op 31 juli 2010 aan de norm voldaan wordt. • Wordt het 31 juli 2010 niet gehaald dan zodra aan de normen van 31 juli 2011 voldaan wordt. • Afschaffing voor alle instellingen tegelijk. • Er wordt gekeken naar de gemiddelden van alle instellingen. • In de toekomst bekostigingsconsequenties als zonder geldige reden niet voldaan wordt aan de eisen.

12 Stand van zaken • FAQ 2e versie officieel uit, wordt vervolgd • Grote inspanning door onderwijsinstellingen en Colo/kenniscentra • Hoeveelheid signalen op dit moment probleem

13 Stand van zaken Aantal BPVO’s met juiste codeleerbedrijf / aantal scholen

14 Aantal bpvo’s per kenniscentrum 143795 bpvo’s, 70% voorzien van juiste code Peildatum: 11 juni 2009

15 Aantal bpvo’s per kenniscentrum (in procenten )

16 Aantal identificatie en verificatieverzoeken

17 Vragen?


Download ppt "Stagemarkt en Bron Ellen Bominaar 25 september 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google