De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ato Harley Pempamsie vzw 5 October 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ato Harley Pempamsie vzw 5 October 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Ato Harley Pempamsie vzw 5 October 2012
gELDIG STEMMEN Ato Harley Pempamsie vzw 5 October 2012

2 Antwoord JA of NEEN op de Volgende stellingen
Het is mijn eerste keer dat ik ga stemmen Alleen Belgen mogen stemmen in de provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen Ik moet een lid zijn van een politieke partij om, voor die partij, te kunnen stemmen Ik ben verplicht om naar de stembureau te gaan Ik ben verplicht om te stemmen

3 Enkel Belgen kunnen stemmen bij de komende provincie- en gemeente- raadsverkiezingen
JA en NEEN Voor de Provincieraad: Belg zijn Minimum = 18 jaar op de dag van de verkiezingen Ingeschreven in de bevolkingsregister in een gemeente binnen de provincie Niet geschorst of uitgesloten van het stemrecht

4 Alleen Belgen mogen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen
Neen Maar voor Belgen OPKOMSTPLICHT = Verplicht om naar het stembureau te gaan 18 jaar Ingeschreven in de gemeente Niet geschorst of uitgesloten van het stemrecht Uitzonderingen: EU onderdanen en Niet EU-onderdanen

5 Stemrecht voor Niet – Belgen bij de gemeenteraadsverkiezingen
EU - onderdanen Ingeschreven in de bevolkingsregister van de gemeente 18 jaar of ouder op de dag van verkiezingen Stemrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen Intentie te stemmen verklaren Ingeschreven op de kiezerslijst van gemeente (voor deadline) Opkomstplicht = Na het inschrijven op kiezerslijst

6 Stemrecht voor Niet EU-onderdanen
5 jaar ononderbroken, wettelijk verblijf in België Schrijftelijke aanvraag indienen met vermelding: Nationaliteit Het adres van hoofdverblijfplaats Verbintenis verklaring De Grondwet, de wetten van België en het EVRM te respecteren EVRM=Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

7 Wie mag niet stemmen? 18 jaar of ouder (Geschorst of Uitgesloten)
Veroordeeld tot een criminele straf=uitgesloten van het stemrecht (mag ook geen volmacht geven aan een andere kiezer) Maar mensen die in voorhechtenis zitten / gevengenisstraf van minder dan drie maanden uitzitten = volmacht aan een andere kiezer Wie verplicht is opgenomen in een psychiatrische instelling Wie ‘verlengd minderjarig’ is verklaard (mensen met verstandelijke handicap)

8 Ik moet een lid zijn van een politieke partij, om op die partij, te kunnen stemmen
Wat zijn politieke partijen? Organisaties met bepaalde ideeën, visie: bepaald voorstellen / programma Ideologie = visie op de wereld / samenleving: Hoe de wereld / samenleving KAN of MOET er uitzien Geografische terminologie : (“Fault lines” )= Breuklijnen Evolutie van de traditionele breuklijnen=economy / moraal /communautair + nieuwe thema’s= milieu / migratie Politieke partijen bieden hun verschillende programma’s/ kandidaten aan aan de kiezers bij de verkiezingen

9 Ik ben verplicht om te stemmen
Opkomstplicht Verplicht om naar het stemhokje te gaan Niet verplicht om te stemmen Blanco Ongeldige stem

10 Rol van de provincie

11 Wat is een provincieraad?

12 Bevoegdheden van de provincie
Het voeren van ‘provinciale taken’ Lost problemen op = groot of te duur voor gemeenten / klein voor Vlaanderen Handelt in de naam van federale- / Vlaamse regering Toezicht houdende taken: Gemeenten de regels goed naleven = Grondwet, wetten en decreten, Europese regels + regels van algemene belang

13 Wat zijn provinciale taken?
Het bestuur van een heel gebied Beslissingen = werkgelegenheid Toerisme Natuur / Milieu Landbouw Mobility Onderwijs Cultuur Jeugd / Sport Wonen Participatie Initiatieven met het oog op interbestuurlijke samenwerking

14 Rol van de gemeente

15 De gemeenteraad Hoe word de gemeente bestuurd? HET GEMEENTE BESTUUR
Gemeenteraad =‘ Beslissende macht’ Lokale parlement = Verkozen vertegenwoordigers 6 jaar mandaat College van Burgermeester en Schepenen (aangeduid in gemeenteraad)= ‘Uitvoerende macht’ Burgermeester: Benoeming in de gemeenteraad = goedkeuring Gemeenteraad + Vlaamse Regering

16 Wat doet mijn gemeente? Administratie, Archief, Belastingen, Bevolking, Bibliotheek, Brandweer, Burgerlijke stand, Cultuurcentrum, Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Sportdienst, Stedenbouw, Stedelijke academie (for music and word; voor fine art), Stedelike integratiedienst, Stedelijke musea, Technische Dienst, Toeristische Dienst, Jeugddienst, Feestelijkheden, Financiëledienst, Voorlichting(Education), Gelijke Kansen, Landbouw

17

18

19

20

21

22 Best manier waarop de gemeente kan of moet bestuurd worden
Setting agenda / prioriteiten Beter diensten verlening Beter financiële beheer / fiscale planning De verschillende visies = De verschillende politieke partijen

23 Op wie ga ik stemmen?

24 De politieke partijen in Vlaanderen
CD&V Spa Open VLD LDD N- VA GROEN VLAAMS BELANG Other

25 Belang van verkiezingen

26 Belang van lokale verkiezingen
Nationale politiek is niet hetzelfde als lokale poltiek Nationale politiek : Algemene-/ Ruime vraagstukken Lokale politiek : Specifieke / concrete vraagstukken Lokaal bestuur = Overheid dichtste bij de burger

27 Waarom zijn verkiezingen belangrijk voor politieke partijen?
Thermometer Verkiezingen bepalen= hoever programma aanvaardbaar is Programma verandering Aanpassing / Nieuwe thema’s

28 Hoe regeren politieke partijen?
Bij absolute meerderheid Voldoende zetels om alleen te besturen Afwezigheid van absolute meerderheid Coalitievorming : Samenwerking / Compromis Oppositie =Geen compromis of coalitievorming Aansturen op een alternatieve manier / Het kan anders

29 Politieke partijen en hun kiesbeloftes
Kiesbeloftes = Op welke punten partijen van elkaar vershillen Kiezer krijgt meer opties / keuzemogelijkheden Maar, Onvoldoende zetels om alleen te besturen Coalitievorming = noodzaak Samenwerking = compromis = water bij de wijn doen Onmogelijk om kiesbeloftes na te leven

30 Welke politieke partij krijgt mijn stem?
Opgelet!!!! Verkiezingen = Vrijmarkt Politieke partijen = verkopers: advertentiecampagne voor ideeën, visie’s, en kandidaten De kiezer = aankoper: ‘caveat emptor’(aankoper moet opletten) Politieke discussies helpen : vrienden, familieleden, collega’s, ...;enz;enz;

31 Hoe kan je geldig stemmen? 3 mogelijkheden!

32 1. Je stemt op één partij: ↓ geldige stem

33 2. Je stemt voor één of meerdere kandidaten op dezelfde lijst
↓ geldige stem

34 3. Je stemt voor één partij én voor één of meerdere kandidaten op de dezelfde lijst
geldige stem ↓

35 Ongeldig stemmen

36 Niet stemmen voor twee of meerdere partijen
The compsition of the local council

37 Niet stemmen voor kandidaten op meer dan één lijst
Ongeldige stem

38 Niet omcirkelen

39 Niet iets opschrijven Ongeldige stem Ngondi Felicia


Download ppt "Ato Harley Pempamsie vzw 5 October 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google