De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.jeugdraadgeraardsbergen.be Verkiezingen 2006 Klik op de vraag van jouw keuze Afsluiten •Wat gebeurt er op 8 oktober?Wat gebeurt er op 8 oktober? •Ben.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.jeugdraadgeraardsbergen.be Verkiezingen 2006 Klik op de vraag van jouw keuze Afsluiten •Wat gebeurt er op 8 oktober?Wat gebeurt er op 8 oktober? •Ben."— Transcript van de presentatie:

1 www.jeugdraadgeraardsbergen.be Verkiezingen 2006 Klik op de vraag van jouw keuze Afsluiten •Wat gebeurt er op 8 oktober?Wat gebeurt er op 8 oktober? •Ben ik verplicht te gaan stemmen?Ben ik verplicht te gaan stemmen? •Waar moet ik gaan stemmen?Waar moet ik gaan stemmen? •Wanneer moet ik stemmen?Wanneer moet ik stemmen? •Wat neem je mee naar het stembureau?Wat neem je mee naar het stembureau? •Wat moet ik doen in het stembureau?Wat moet ik doen in het stembureau? •Welk lijstnummer heeft welke partij?Welk lijstnummer heeft welke partij? •Hoe kan ik geldig stemmen?Hoe kan ik geldig stemmen? •Wanneer stem ik ongeldig?Wanneer stem ik ongeldig? •Hoeveel bolletjes mag ik kleuren en voor hoeveel partijen mag ik stemmen?Hoeveel bolletjes mag ik kleuren en voor hoeveel partijen mag ik stemmen? •Mag er mij iemand helpen bij het stemmen?Mag er mij iemand helpen bij het stemmen? •Wie wordt verkozen?Wie wordt verkozen? •Mag er iemand in mijn plaats stemmen?Mag er iemand in mijn plaats stemmen? •Welke kandidaten staan er op welke lijst?Welke kandidaten staan er op welke lijst? •De websites van elke partijDe websites van elke partij •Wat is een gemeente? Wat is een provincie? (pdf!)Wat is een gemeente? Wat is een provincie? (pdf!) •Ik vond geen antwoord op mijn vraagIk vond geen antwoord op mijn vraag

2 www.jeugdraadgeraardsbergen.be Ben ik verplicht te gaan stemmen? Ga terug naar de vragen Ja, in België is de stemming verplicht. Binnen de acht dagen na de afkondiging van de namen van de verkozenen maakt de Procureur des Konings de lijst op van de kiezers die niet aan de stemming hebben deelgenomen en wiens verschoning niet is aangenomen. De kiezer die niet aan zijn stemplicht heeft voldaan, moet door een eenvoudige oproeping voor de politierechtbank verschijnen, die uitspraak doet zonder dat er een beroepsmogelijkheid is. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de stemplicht automatisch geldt voor de Belgen, maar ook voor de niet-Belgen die de erkenning van de hoedanigheid van kiezer bekomen hebben.

3 www.jeugdraadgeraardsbergen.be Wat neem je mee naar het stembureau? Ga terug naar de vragen Je krijgt enkele weken voor de verkiezingen een oproepingsbrief in de brievenbus. Hierop staat naar welk stemlokaal je moet gaan op 8 oktober '06. Je neemt je oproepingsbrief en identiteitskaart mee naar het stembureau.

4 www.jeugdraadgeraardsbergen.be Wat moet ik doen in het stembureau? Ga terug naar de vragen In het stemlokaal geef je je identiteitskaart en je oproepingsbrief aan de voorzitter. Hij of zij geeft je 2 stembiljetten: een wit biljet voor de gemeenteraad en een groen biljet voor de provincieraad. Je gaat in een stemhokje om te stemmen. In het stemhokje is er een rood potlood aanwezig waarmee je je stem kan uitbrengen op het stembiljet. Hierna verlaat je het stemhokje en stopt de stembiljetten in de juiste stembus. Vervolgens krijg je je identiteitskaart en oproepingsbrief terug van de voorzitter. Op de oproepingsbrief wordt een stempel aangebracht als bewijs dat je naar het stemlokaal gekomen bent.

5 www.jeugdraadgeraardsbergen.be Waar moet ik gaan stemmen? Ga terug naar de vragen Je krijgt enkele weken voor de verkiezingen een oproepingsbrief in de brievenbus. Hierop staat naar welk stemlokaal (nummer van het stembureau en adres) je moet gaan op 8 oktober '06.

6 www.jeugdraadgeraardsbergen.be Wat gebeurt er op 8 oktober? Ga terug naar de vragen Elke overheid heeft een wetgevend (parlement, provincieraad, gemeenteraad) en een uitvoerend orgaan (regering, Bestendige Deputatie, college van burgemeester en schepenen). Omdat België een democratie is en de wetgevende organen jouw wil in wet moeten omzetten, moet je regelmatig naar de stembus om je vertegenwoordigers te kiezen. Deze vertegenwoordiger beslissen dan onder elkaar wie in de uitvoerende macht zal zitten, m.a.w. wie hun beslissingen zal uitvoeren. Op 8 oktober 2006 ga je dus kiezen wie jou vertegenwoordigt in de gemeenteraad en de provincieraad. GemeenteIedere 6 jaar8 oktober 2006 ProvincieIedere 6 jaar8 oktober 2006 VlaanderenIedere 5 jaar2009 BelgiëIedere 4 jaar2007 EuropaIedere 5 jaar2009

7 www.jeugdraadgeraardsbergen.be Wanneer moet ik stemmen? Ga terug naar de vragen Je moet gaan stemmen op zondag 8 oktober 2006 tussen 8u en 14u

8 www.jeugdraadgeraardsbergen.be Hoe kan ik geldig stemmen? Ga terug naar de vragen 1.Je duidt het bolletje bovenaan de lijst aan. Je geeft dan aan dat je de volgorde op de lijst ok vindt en je stem komt dan in een pot terecht die voor een derde verdeeld zal worden over de kandidaten, te beginnen vanaf de eerste. Indien je dus een kandidaat verder op de lijst wil bevoordelen, kan je beter een voorkeurstem uitbrengen in plaats van een lijststem. (klik hier voor een voorbeeld)klik hier voor een voorbeeld 2. Je kan 1 of meerdere kandidaten op 1 lijst een stem geven (voorkeurstemmen). Hiermee duidt je aan dat je deze kandidaten prefereert boven de anderen. (klik hier voor een voorbeeld)klik hier voor een voorbeeld 3. Je kan het bolletje boven de lijst aanduiden en tegelijkertijd ook 1 of meerdere kandidaten op die lijst een stem geven. 4. heb je geen voorkeur voor een partij of kandidaat, dan kan je blanco stemmen. In dit geval kleur je geen bolletje.

9 www.jeugdraadgeraardsbergen.be Lijststem Ga terug

10 www.jeugdraadgeraardsbergen.be Stem op 1 of meerdere kandidaten Ga terug

11 www.jeugdraadgeraardsbergen.be Wanneer stem ik ongeldig? Ga terug naar de vragen 1.Op verschillende lijsten een lijststem uitbrengen 2.Op verschillende lijsten kandidaten een stem geven 3.Op 1 lijst een lijststem uit te brengen en op een andere lijst voor kandidaten te stemmen. 4.Andere tekens op de stembrief aan te brengen, m.a.w. iets anders te doen dan bolletjes te kleuren. De blanco of ongeldige stemmen tellen niet mee bij de zetelverdeling tussen de verschillende partijen die meedoen aan de verkiezingen.

12 www.jeugdraadgeraardsbergen.be Hoeveel bolletjes mag ik kleuren?  Je mag slechts stemmen uitbrengen op 1 lijst (partij) Om geldig te stemmen mag je per verkiezing (gemeente, provincie) slechts stemmen uitbrengen binnen één lijst. Dit kan je op 2 verschillende manieren doen. Je kan je stem uitbrengen door het vakje: - van de lijst bovenaan aan te duiden (lijststem); - de naam van één of meerdere kandidaten aan te duiden(naamstem);  Op éénzelfde lijst mag je zoveel kandidaten aanduiden als je zelf wil.  Indien je tegelijkertijd een lijststem en één of meerdere naamstemmen binnen deze lijst uitbrengt, dan wordt met de lijststem geen rekening gehouden.  Breng je stemmen (lijst- of naamstemmen) uit op verschillende lijsten, dan stem je ongeldig. Ga terug naar de vragen

13 www.jeugdraadgeraardsbergen.be Mag er mij iemand helpen bij het stemmen? Ga terug naar de vragen De toegang tot het stembureau is beperkt tot de leden van het stembureau, de getuigen en de kiezer voor de tijd die nodig is om zijn stem uit te brengen. Omwille van de mogelijke schending van het stemgeheim is het dan ook niet toegestaan dat men met twee in het stemhokje gaat om een stem uit te brengen, tenzij de uitzonderingen die voorzien voor bepaalde categorieën van kiezers.

14 www.jeugdraadgeraardsbergen.be Wie wordt verkozen? Ga terug naar de vragen De kandidaten met de meeste voorkeurstemmen worden verkozen. Het maakt niet uit op welke plaats op de lijst die kandidaten staan. Als een van de verkozen kandidaten niet kan zetelen, dan wordt hij vervangen door een opvolger. Een opvolger is een persoon op de lijst die niet verkozen werd. Om te bepalen wie de opvolger wordt, telt de helft van de lijststemmen mee.

15 www.jeugdraadgeraardsbergen.be Volmacht Ga terug naar de vragen Niet iedereen is in staat om zich naar het stembureau te begeven. Ziekte, een verblijf in het buitenland, beroepsredenen, geloofsovertuiging,... kunnen dit onmogelijk maken. Deze mensen kunnen zich onthouden van stemming, maar kunnen ook een volmacht geven aan een volmachtdrager van hun keuze. Opgelet: “geen goesting” is geen geldige reden! Met een volmachtformulier kan u dus een andere kiezer aanwijzen, om in uw plaats te gaan stemmen. De persoon die in uw plaats stemt, moet dit formulier dan afgeven aan de voorzitter van het stembureau waar u normaal moet gaan stemmen, samen met een attest (bv doktersbriefje,…) dat bewijst dat u niet zelf kan gaan stemmen. Volgende documenten dient u bijkomend mee te brengen: de identiteitskaart en oproepingsbrief van de volmachtkrijger en de oproepeingsbrief van de volmachtgever. U kan een dergelijk volmachtformulier downloaden vanaf deze site.deze site

16 www.jeugdraadgeraardsbergen.be Welk lijstnummer heeft welke partij? Ga terug naar de vragen Elke partij heeft een nummer. De partijen staan in deze rangorde op de lijst. 125678 SP.AVLDGROEN!VLAAMS BELANG CD&V N-VA NIEUWE PARTIJ

17 www.jeugdraadgeraardsbergen.be Welke kandidaten staan er op welke lijst? Ga terug naar de vragen Via de onderstaande link vindt u een overzicht van de kandidaten van elke partij: http://www.vlaanderenkiest.be/lijsten.html?type=GE&nis=41018 #tabevent_tab_uitslagen_GE

18 www.jeugdraadgeraardsbergen.be De websites van elke partij Ga terug naar de vragen •SP.ASP.A •VLDVLD •GROEN!GROEN! •VLAAMS BELANGVLAAMS BELANG •CD&V N-VACD&VN-VA •NIEUWE PARTIJNIEUWE PARTIJ Klik op de naam van de partij

19 www.jeugdraadgeraardsbergen.be Ik vond geen antwoord op mijn vraag Ga terug naar de vragen •Misschien kan je terecht op www.vlaanderenkiest.bewww.vlaanderenkiest.be •Of via de website van onze stad: http://www.geraardsbergen.be/verkiezingen.php http://www.geraardsbergen.be/verkiezingen.php •Maar ook de jeugdraad helpt je zeker graag verder:info@jeugdraadgeraardsbergen.beinfo@jeugdraadgeraardsbergen.be


Download ppt "Www.jeugdraadgeraardsbergen.be Verkiezingen 2006 Klik op de vraag van jouw keuze Afsluiten •Wat gebeurt er op 8 oktober?Wat gebeurt er op 8 oktober? •Ben."

Verwante presentaties


Ads door Google