De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De gemeentelijke overheid p

Verwante presentaties


Presentatie over: "De gemeentelijke overheid p"— Transcript van de presentatie:

1 De gemeentelijke overheid p. 197-201
Voortaak: a)Wie bestuurt de gemeente? -de gemeenteraad -het college van burgemeester en schepenen -de burgemeester b)Om de hoeveel tijd zijn er gemeenteraadsverkiezingen? -om de 6 jaar (op de 2de zondag van oktober) c)Hoeveel leden telt een gemeenteraad minimaal en maximaal? -min. 7, max. 55 afhankelijk van het aantal inwoners d)Waarom is dat aantal altijd oneven? -Zo heb je bij een stemming nooit een ex aequo.

2 e)Wie stelt de kandidaten voor het burgemeesterschap voor?
-de gemeenteraadsleden f)Hoeveel schepenen heeft een gemeente maximaal? -10 schepenen (minimum 2, en ook afhankelijk van het aantal inwoners) g)Welke eed leggen de raadsleden, de schepenen en de burgemeester af? -”Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.” (mandaat = een bevoegdheid die je krijgt om in naam van iemand anders te handelen) h)Wie oefent in een gemeente de wetgevende macht uit? -de gemeenteraad i)Wie de uitvoerende macht? -het college van burgemeester en schepenen

3 Vul dit schema verder aan:
Wetgevende macht Uitvoerende macht gemeenteraad schepenen College van burgemeester en schepenen Kiezers van de gemeente burgemeester Vlaamse regering

4 Surf naar de site van je gemeente
(eventueel via -Tracht het schema op p. 199 in te vullen. -Surf ook naar de site van de jeugdraad van jouw gemeente en beantwoord de vragen op p. 200.

5 Laat ons dit eens samen even bekijken voor bv. Vorselaar.
( ) -Als een partij op haar eentje niet de meerderheid van de stemmen heeft, moet ze met andere partijen onderhandelen en een coalitie vormen. Geef een voorbeeld uit een gemeente. -De partijen die niet de meerderheid vormen, noemen we de oppositie. Welke partijen vormen in jouw gemeente de oppositie? -Een meerderheidspartij is een partij die tot de meerderheid behoort. Die meerderheid kan op verschillende manieren gevormd worden bv. door een coalitie. Tot welke partij behoort de burgemeester van jouw gemeente?

6 -Elke schepen heeft een andere bevoegdheid
= taken waarvoor men verantwoordelijk is -Geef eens een aantal bevoegdheden. -Waarom zijn die bevoegdheden niet overal hetzelfde? Niet iedere gemeente heeft evenveel schepenen. Daarom hebben schepenen soms meerdere bevoegdheden. Men verdeelt de bevoegdheden meestal volgens interesse en achtergrond.

7 a)Wat is de jeugdraad? het officieel adviesorgaan van de gemeentelijke overheid over alles wat kinderen en jongeren aanbelangt b)Wat zijn de taken van de jeugdraad? inspraak en advies over alle aangelegenheden die de jeugd betreffen; coördineren van de samenwerking van alle jeugdverenigingen en informeren; activiteiten organiseren voor de jeugd c)Wie kan er in de jeugdraad zetelen? afgevaardigden van de jeugdverenigingen van de gemeente en de schepen van jeugd d)Geef een activiteit die de jeugdraad organiseert. het organiseren van de Roefeldag

8 Even herhalen:


Download ppt "De gemeentelijke overheid p"

Verwante presentaties


Ads door Google