De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het bestuur van België Wereldoriëntatie les 3

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het bestuur van België Wereldoriëntatie les 3"— Transcript van de presentatie:

1 Het bestuur van België Wereldoriëntatie les 3
Federale staat – hoe wordt een wet gemaakt – parlementaire democratie

2 Even opfrissen Zorg dat je per …. personen gaat staan. Het aantal personen is evenveel als dat er gemeenschappen zijn in België. Probeer met je bekomen groepje te noteren wat de reden is van de indeling in gemeenschappen. Het bestuur van de gemeenschappen beslist over 4 dingen. Welke waren die dingen ook al weer? Kies uit: Economie Huisvesting Onderwijs Cultuur Leefmilieu Gezondheidszorg Openbare werken Kinderbijslag Waarvoor is België weer ingedeeld in gewesten?

3 België is een federale staat
Bij het bestuur van België staat de federale staat bovenaan. FEDERALE STAAT FEDERAAL parlement FEDERALE regering of overheid maakt wetten voor ALLE Belgen Beslist over: 1. Defensie vb. leger 2. Openbare orde vb. politie 3. Justitie vb. organisatie rechtbanken en gerechtshoven 4. Buitenlandse zaken vb. ontwikkelingssamenwerking, handel 5. Sociale zekerheid vb. werkloosheidsuitkering, pensioen (geen kinderbijslag meer)

4 Begrepen? Even oefenen! Schrijf bij elke foto over welk ‘werkterrein’ (defensie, cultuur, onderwijs, openbare orde, sociale zekerheid, …) het gaat en wie ervoor bevoegd (gemeenschap, gewest, federale regering).

5 Cultuur geregeld door gemeenschappen

6 Openbare werken geregeld door gewesten

7 Gezin geregeld door gemeenschappen

8 Defensie geregeld door federale overheid

9 Openbare orde geregeld door federale overheid

10 Onderwijs geregeld door gemeenschappen

11 Het federaal parlement

12 Het federaal parlement
De Kamer van Volksvertegenwoordigers Telt 150 volksvertegenwoordigers (Vlamingen, Walen en Duitstaligen) Taak: controleren federale regering (toepassing wetten, besteden belastingen) Stemmen over nieuwe wetten (goed- of afkeuring) De Senaat Telt 50 senatoren Zoeken oplossingen bij problemen tussen federaal parlement en andere parlementen Denken na, praten, stemmen over wetsvoorstellen van de Kamer

13 Nota Om hun werk goed te kunnen doen, hebben de volksvertegenwoordigers en de senatoren ………commissie………………………(= werkgroepen) opgericht. Daarin praten ze over bepaalde onderwerpen en over voorstellen voor nieuwe wetten. Er zijn ook onderzoekscommissies Zij proberen uit te zoeken waar ergens iets is misgelopen. Waarom Sabena failliet gegaan is, bijvoorbeeld. Of hoe het mogelijk was dat Marc Dutroux kinderen kon ontvoeren.

14 Kort samengevat België heeft 6 regeringen met 6 bijbehorende parlementen: De federale regering. De Vlaamse regering (een samenvoeging van de regering van de Vlaamse Gemeenschap en de regering van het Vlaams Gewest). De Waalse Gewestregering. De Brussels Hoofdstedelijk Gewestregering. De Franstalige Gemeenschapsregering. De Duitstalige Gemeenschapsregering

15 Kort samengevat Vlaams parlement Franse gemeenschapsraad
Raad van de Duitstalige gemeenschap Federaal parlement (Kamer en Senaat) Brussels hoofdstedelijke raad Waalse gewestraad

16 Hoe wordt een wet gemaakt?
Een parlementslid dient een wetvoorstel in.

17 Hoe wordt een wet gemaakt?
Een wetsontwerp (= wettekst ) wordt aan de Kamer voorgelegd

18 Hoe wordt een wet gemaakt?
Er volgt een discussie of debat in de Kamer

19 Hoe wordt een wet gemaakt?
De wettekst wordt eventueel nog wat aangepast

20 Hoe wordt een wet gemaakt?
De senaat geeft raad en stemt soms mee

21 Hoe wordt een wet gemaakt?
Stemming: Meerderheid ja? Wet wordt aangenomen Meerderheid neen? Wet wordt afgevoerd of gaat terug naar de Kamer om eventueel nog te laten aanpassen Meerderheid = de helft + 1

22 Hoe wordt een wet gemaakt?
De wet wordt ondertekend door de koning en daarna uitgevoerd door de uitvoerende macht (= de regering)

23 Een parlementaire democratie
België is een parlementaire democratie. Even wat meer uitleg hierover… In een democratie ligt de macht in handen van het …volk…………., d.w.z. dat het volk beslist wat er gebeurt. Maar omdat men niet over elk onderwerp of voorstel de mening van alle Belgen (en dat zijn er meer dan 10 miljoen!) kan vragen, worden er verkiezingen georganiseerd. Op die dag kiezen de mensen ‘afgevaardigden’ die hen in een parlement zullen vertegenwoordigen. De bevolking beslist wie het land bestuurt. Zo kunnen ze dan toch hun zegje doen.

24 Volgende verkiezingen
In België zijn er heel wat verkiezingen! Hoe vaak? Om de … Volgende verkiezingen Gemeentelijke verkiezingen (gemeenteraad) Provinciale verkiezingen (provincieraad) Vlaamse verkiezingen (Vlaamse parlement) Federale verkiezingen (federale parlement) Europese verkiezingen (Europese parlement) 6 jaar 5 jaar 4 jaar 2018 2014

25 Wist je dat er in België opkomstplicht/stemplicht/stemrecht is? Dit betekent dat alle Belgen vanaf 18 jaar verplicht zijn zich aan te melden, maar ze kunnen blanco of ongeldig stemmen als ze dat willen. Wie zich niet aanmeldt, riskeert een fikse boete. in sommige landen de macht niet verdeeld wordt, maar in handen ligt van één persoon, nl. een dictator? Er is niemand die hem mag tegenspreken of controleren. Deze bestuursvorm noemt men een …………dictatuur….………..…

26 Verwerking Oefen even mee, klik op het prentje:

27 Zelf aan de slag! Werkbundel Klaar?
Klasblog => oefeningen op bestuur België


Download ppt "Het bestuur van België Wereldoriëntatie les 3"

Verwante presentaties


Ads door Google