De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deel C: Participatie (p. 193-220) Participatie = inspraak = luistert men naar mijn mening?  in het gezin?  op school?  in België?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deel C: Participatie (p. 193-220) Participatie = inspraak = luistert men naar mijn mening?  in het gezin?  op school?  in België?"— Transcript van de presentatie:

1 Deel C: Participatie (p. 193-220) Participatie = inspraak = luistert men naar mijn mening?  in het gezin?  op school?  in België?

2 1) in het gezin  Wie beslist er bij jou thuis … -hoeveel zakgeld je krijgt? -wanneer je moet gaan slapen? -wat je met je zakgeld doet? -hoeveel tijd je doorbrengt aan de pc? -… Vul de tabel op p. 194 in.

3 2) op school  Op welke manier hebben jij en je medeleerlingen inspraak in wat er op school gebeurt? in wat er op school gebeurt? -Beantwoord de vragen op p. 194-195. Doe dit samen met je buur.

4 a) Hebben jullie een vergadering waarin leerlingen mee mogen beslissen over zaken die de school betreffen? -de leerlingenraad b) Wie mag zetelen in die vergadering? -1 of 2 lln. per klas, gekozen door de klasgenoten c) Hoe vaak vergaderen ze? -1x / maand d) Welke beslissingen van de vergadering ken je? -schoolradio, ijsjesverkoop, … e) Heeft de vergadering veel beslissingskracht? Waarom? -neen → De voorstellen moeten steeds goedgekeurd worden door de directie. Wanneer de directie de ideeën niet goed vindt, worden ze dus niet aanvaard. f) Zou je zelf graag deelnemen aan die vergadering? Waarom? g) Welke ideeën heb je nog zelf?

5 3) in België Welke bestuursvorm is er in België? -een democratie Wat betekent dit? -een bestuursvorm door en voor het volk Waarom “door het volk”? -Het volk kiest hun vertegenwoordigers. Die vertegenwoordigers besturen het land. Zo lijkt het alsof het volk het land bestuurt. Waarom “voor het volk”? -De vertegenwoordigers, gekozen door het volk, moeten het land besturen. Ze trachten dit goed te doen voor het volk.

6  Waar mensen moeten samenwerken, zijn er regels nodig. Zo ook bv. in het voetbal. -Wie stelt het voetbalreglement op? de voetbalbond = wetgevende macht -Wie zorgt ervoor dat de regels in de praktijk worden gebracht? de trainer = uitvoerende macht -Wie beboet overtreders? de scheidsrechter = de rechterlijke macht

7  Deze drie machten vind je ook terug bij de overheid. Zo zijn er mensen die wetten opstellen. = wetgevende macht Zo zijn er mensen die de wetten uitvoeren. = uitvoerende macht Zo zijn er mensen die waken over de naleving van de wetten. Ze lossen conflicten tussen burgers op. = rechterlijke macht  Welk groot voordeel heeft het om deze 3 machten niet bij dezelfde personen te leggen, om de 3 machten dus gescheiden te houden? -Zo is er geen partijdigheid, geen vriendjespolitiek. -Zo is er geen mogelijkheid tot alleenheerschappij.

8  België is een democratie. grondwettelijke, grondwettelijke, parlementaire parlementaire bestuurd door en voor het volk Er bestaat een grondwet, waaraan iedere Belg zich moet houden. Er is scheiding der machten: 1)wetgevende macht: Het parlement stelt wetten op en vaardigt ze uit. 2)uitvoerende macht: voert alle wetten uit 3)rechterlijke macht: -waakt over de naleving van de wetten -lost conflicten tussen burgers op, met toepassing van de wetten

9  Sinds de staatshervorming van 1993 mag België zich een federale staat noemen, samengesteld uit deelgebieden, namelijk gemeenschappen en gewesten.

10  Binnen België zijn er heel wat overheden die voor jou beslissingen nemen. Het volgende schema brengt meer duidelijkheid: Dit schooljaar gaan we de gemeentelijke, de regionale en de federale overheid bespreken.

11   Kenmerken van een federale staat: -zelfstandigheid van de deelgebieden → ze kunnen zelf wetten stemmen en uitvoeren -band tussen de deelgebieden en de federale overheid → bv. In de senaat zetelen vertegenwoordigers van de deelgebieden. ____________________


Download ppt "Deel C: Participatie (p. 193-220) Participatie = inspraak = luistert men naar mijn mening?  in het gezin?  op school?  in België?"

Verwante presentaties


Ads door Google