De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De regionale overheid p

Verwante presentaties


Presentatie over: "De regionale overheid p"— Transcript van de presentatie:

1 De regionale overheid p. 202-203
Even herhalen: Welke overheden zijn er in ons land? Laat ons beginnen bij die overheid die het dichtst bij ons staat. → de gemeentelijke overheid Welke overheden ken je nog? Denk aan het niveau. → de provinciale overheid → de regionale overheid → de federale overheid Wanneer spreken we over de federale overheid? → de overheid van heel België Wanneer spreken we over de regionale overheid? → de overheid van de gemeenschappen en gewesten

2 Gemeenschappen en gewesten
Hoeveel gemeenschappen en gewesten zijn er in België? → 3 gemeenschappen en 3 gewesten Waarop heeft men zich gebaseerd om België op te delen in 3 gemeenschappen? → de taal → De bevolking spreekt 3 talen. Vandaar dat de gemeenschap een persoonsgebonden overheid is. Waarop heeft men zich gebaseerd om België op te delen in 3 gewesten? → geografische verdeling (van noord naar zuid) → Daarom is een gewest een gebiedsgebonden overheid.

3 Laat ons de deelgebieden eens op de Belgische kaart bekijken:
Al deze deelgebieden zijn zelfstandig. Zij hebben een eigen parlement en een eigen regering. Enkel de Vlamingen besturen hun gemeenschap en gewest met één parlement en één regering. Hoeveel parlementen en regeringen zijn er dan binnen de regionale overheid? → 5 parlementen en 5 regeringen

4 De gemeenschappen zijn verantwoordelijk voor zaken die direct betrekking hebben op mensen, zoals onderwijs, welzijn, sport, media en cultuur. De gewesten zijn bevoegd voor ruimtelijke ordening en stedenbouw, economie, werkgelegenheid, landbouw, openbare werken, vervoer, buitenlandse handel, gemeente- en provinciewet. Maak nu eerst de oefening op p Dit doe je individueel. Om het niet onnodig moeilijk te maken, wordt op het niveau van de gemeenschappen en gewesten enkel gesproken over de Vlaamse overheid: het Vlaamse Parlement en de Vlaamse Regering.

5 Dit is de Vlaamse regering anno 2009:
Uit hoeveel ministers bestaat onze regering? → 9 ministers (De Vlaamse regering = de uitvoerende macht) We gaan eens kijken of jullie onze Vlaamse ministers kennen. Oefening (kopie): Noteer de juiste naam bij de juiste foto. Weet je ook van welke politieke partij hij of zij is? Ken je ook zijn of haar bevoegdheid? Voer deze opdracht uit samen met je buur. Veel succes!

6 Kris Peeters Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid CD&V Freya Van den Bossche Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Sp.a Pascal Smet Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Sp.a

7 Ingrid Lieten Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding Sp.a Philippe Muyters Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport NV-A Joke Schauvliege Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur CD&V

8 Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin CD&V Hilde Crevits Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken CD&V Geert Bourgeois Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand NV-A

9 Kennen jullie dit gebouw?

10 Het Vlaamse Parlement = de wetgevende macht
Hoeveel leden telt het Vlaamse parlement? → 124 leden Wie is de voorzitter van het Vlaamse parlement? → Jan Peumans (NV-A)

11 In het parlement maakt men wetten. Deze wetten worden decreten genoemd.
Ik wil jullie tot slot nog mee laten genieten van een filmpje i.v.m. onze Vlaamse minister van financiën en begroting.


Download ppt "De regionale overheid p"

Verwante presentaties


Ads door Google