De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

= DIVERSITEIT van NIEUWSGIERIGHEID

Verwante presentaties


Presentatie over: "= DIVERSITEIT van NIEUWSGIERIGHEID"— Transcript van de presentatie:

1 = DIVERSITEIT van NIEUWSGIERIGHEID
gezin arbeid cultuur bevolking godsdienst onderwijs sociaal beleid methodologie vakbonden pensioenen genetica gezondheid survey politieke opinie seks theorievorming huwelijk echtscheiding demografie OCMW sociale ongelijkheid jeugd sociale zekerheid stress migranten moraliteit racisme vragenlijsten globalisering sociale verandering … S O C I O L O G I E ? = DIVERSITEIT van NIEUWSGIERIGHEID

2 Waarom gaat het fout met 45% van de Belgische huwelijken?
Waarom is het huwelijk minder populair? Waarom blijven sommige ongelukkige koppels samen?

3 Kan de vakgroep Sociologie van Gezin Bevolking en Gezondheidszorg een antwoord bieden?

4 « Sociologie brengt actuele thema’s in kaart »
DIVERSITEIT van NIEUWSGIERIGHEID « Sociologie brengt actuele thema’s in kaart »

5 Denk jij soms na over AIDS ?

6 AIDS is meer dan een gezondheidsprobleem…
AIDS is een SOCIAAL probleem

7 Verrechtsing in de politieke wereld
Wie stemt voor welke partij en waarom? Waarom is het Vlaams Blok zo populair? SOCIOLOGIE = DIVERSITEIT van NIEUWSGIERIGHEID

8 Deze vakgroep waarschijnlijk ook…

9 Levert de vakgroep Arbeidssociologie misschien jouw job?
SOCIOLOGIE = DIVERSITEIT van NIEUWSGIERIGHEID

10 Is werkzekerheid belangrijk voor jou?

11 Hoe staat het met de kwaliteit van de arbeid?
Flexibiliteit ten koste van alles ?

12 Halen stakingen nog iets uit?
Waarom zou je lid worden van de vakbond? Heeft de vakbond nog macht?

13 « Sociologie bouwt mee aan de samenleving »
DIVERSITEIT van NIEUWSGIERIGHEID «  Sociologie bouwt mee aan de samenleving »

14 Kunnen we onze sociale zekerheid en pensioenen nog betalen?

15 Moeten dementerenden achter slot en grendel?

16 De vakgroep Sociologie van sociaal beleid zoekt mee naar antwoorden !

17 « Sociologie engageert zich in de samenleving »
DIVERSITEIT van NIEUWSGIERIGHEID

18 Waarvoor wil de student nog vechten ?
Engageert de student zich nog ? Waarvoor wil de student nog vechten ?

19 Waarvoor komen studenten hun kot nog uit?

20 « Sociologie innoveert haar eigen onderzoeksmethoden »
DIVERSITEIT van NIEUWSGIERIGHEID

21 Neem jij wel eens deel aan vragenlijsten op het Internet?
Zijn de antwoorden bij websurveys wel te vertrouwen? Zijn klassieke vragenlijsten achterhaald?

22 Websurveys: een virtuele bevraging
Bieden ze een alternatief voor schriftelijke vragenlijsten ?

23 « Sociologie komt verrassend uit de hoek »
S O C I O L O G I E ? DIVERSITEIT van NIEUWSGIERIGHEID

24 cultuur voor iedereen of Cultuur voor enkelen ?

25 Is er wel een cultureel beleid in Vlaanderen?
SOCIOLOGIE = DIVERSITEIT van NIEUWSGIERIGHEID

26 CULTUUR sociologie Zij denken er het hunne van…

27 « Sociologie? Dat is een brede waaier van interessante onderwerpen »
SOCIOLOGIE = DIVERSITEIT van NIEUWSGIERIGHEID

28 Wat vinden we van onze leerkrachten ?

29 De leraar als rolmodel?

30 Of vormen zij voor jou het (onderwijs)model ?

31 Wat is sociologie ? v o l g e n s o n z e s t u d e n t e n …
SOCIOLOGIE = DIVERSITEIT van NIEUWSGIERIGHEID

32 “Sociologie… is je wereld leren kennen”
Wat is sociologie volgens onze studenten? Yoni Studente Sociologie 2de kandidatuur “Sociologie… is je wereld leren kennen”

33 “Sociologie is meer dan studeren alleen, het is een manier van denken”
Wat is sociologie volgens onze studenten? Charlotte Studente Sociologie 2de kandidatuur “Sociologie is meer dan studeren alleen, het is een manier van denken”

34 Wat is sociologie volgens onze studenten?
Giselda Studente Sociologie 2de kandidatuur “Sociologie is je verdiepen in iets waar je elke dag in staat: de samenleving ”

35 ”Sociologie is stilstaan bij de dingen die vanzelfsprekend lijken”
Wat is sociologie volgens onze studenten? Riet Studente Sociologie 1ste Licentie ”Sociologie is stilstaan bij de dingen die vanzelfsprekend lijken”

36 « Sociologie ligt goed in de markt »
D I V E R S I T E I T I N J O B S Sociologen on the job « Sociologie ligt goed in de markt »

37 Wetenschappelijk onderzoek Commercieel marktonderzoek
S O C I O L O G I E ? = D I V E R S I T E I T i n J O B S Wetenschappelijk onderzoek Commercieel marktonderzoek

38 S O C I O L O G I E ? = D I V E R S I T E I T i n J O B S
Personeelsmanager Human Resources S O C I O L O G I E ? = D I V E R S I T E I T i n J O B S

39 Journalistiek en redactie S O C I O L O G I E ?
= D I V E R S I T E I T i n J O B S Journalistiek en redactie

40 Consultancy Studiediensten S O C I O L O G I E ?
= D I V E R S I T E I T i n J O B S Consultancy Studiediensten

41 S O C I O L O G I E ? = D I V E R S I T E I T i n J O B S
Onderwijzer Docent S O C I O L O G I E ? = D I V E R S I T E I T i n J O B S

42 En nog veel andere interessante jobs!
Politiek Beleidsmaker Vorming en training OCMW-medewerker Middenveld Kabinetsmedewerker Ambtenaar Consultant S O C I O L O G I E ? = D I V E R S I T E I T i n J O B S

43 D I V E R S I T E I T v a n N I E U W S G I E R I G H E I D
S O C I O L O G I E ? D I V E R S I T E I T v a n N I E U W S G I E R I G H E I D Ken jij bekende sociologen ?

44 K e n j i j b e k e n d e s o c i o l o g e n ?
T h e o D i l i s s e n Socioloog Manager van het jaar 2001 Gedelegeerd Bestuurder Real Software

45 K e n j i j b e k e n d e s o c i o l o g e n ?
M i a D e V i t s Sociologe Voorzitster ABVV

46 K e n j i j n o g b e k e n d e s o c i o l o g e n ?
G o e d e l e V a n R u y s e v e l t Sociologe Omroepster VT4

47 K e n j i j b e k e n d e s o c i o l o g e n ?
M i e k e V o g e l s Sociologe Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke kansen K e n j i j b e k e n d e s o c i o l o g e n ?

48 K e n j i j n o g b e k e n d e s o c i o l o g e n ?
E d d y B r u y n i n c k x Socioloog Chief Executive Officer van de Antwerpse Haven

49 K e n j i j b e k e n d e s o c i o l o g e n ?
J a n R e n d e r s Socioloog Algemeen Voorzitter ACW

50 K e n j i j b e k e n d e s o c i o l o g e n ?
P a t r i c k J a n s s e n s Socioloog Voormalig partijvoorzitter SP.a Burgemeester van Antwerpen?

51 K e n j i j b e k e n d e s o c i o l o g e n ?
J o h a n V a n H e c k e Socioloog Europarlementslid K e n j i j b e k e n d e s o c i o l o g e n ?

52 S O C I O L O G I E ? = DIVERSITEIT van MENSEN

53 S O C I O L O G I E ? < START >


Download ppt "= DIVERSITEIT van NIEUWSGIERIGHEID"

Verwante presentaties


Ads door Google