De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociologie Tweedaagse Sociologie 13 Oktober 2008 Jochem Tolsma.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociologie Tweedaagse Sociologie 13 Oktober 2008 Jochem Tolsma."— Transcript van de presentatie:

1 Sociologie Tweedaagse Sociologie 13 Oktober 2008 Jochem Tolsma

2 -Wat is sociologie? -Hoe doe je sociologie? Rode draad

3 -Wat denken jullie? Roep maar! -Wat zegt wikipedia? Wat is sociologie?

4 -Wat denken jullie? Roep maar! -Wat zegt wikipedia? Sociologie Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie Sociologie is de leer van de menselijke samenleving en haar verschijnselen. Daarbij staan vooral de inrichting en veranderingen daarvan, alsmede sociologische problemen centraal.samenleving Wat is sociologie?

5 -Wat denken jullie? Roep maar! -Wat zegt wikipedia? Sociologie Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie Sociologie is de leer van de menselijke samenleving en haar verschijnselen. Daarbij staan vooral de inrichting en veranderingen daarvan, alsmede sociologische problemen centraal.samenleving -De eerste zin snap ik. De tweede niet. Wat is sociologie?

6 -Sociologie is een wetenschap. -Sociologie is geen borrelpraat -Sociologie gaat over samenlevingen. -Sociologie is geen psychologie, natuurkunde, etc. Wat is sociologie?

7 -Sociologie is een wetenschap. -Sociologie is geen borrelpraat -Sociologie gaat over samenlevingen. -Maar blijkbaar niet over alles van deze samenlevingen. Wat is sociologie?

8 -Sociologie is een wetenschap. -Sociologie is geen borrelpraat -Sociologie gaat over samenlevingen. -Maar blijkbaar niet over alles van deze samenlevingen, maar over ‘sociologische problemen’. Wat is sociologie?

9 -Sociologie is een wetenschap. Wetenschappelijke manier van werken: - Sociologen werken volgens een stappenplan. -Wat sociologen beweren kan gecontroleerd (en gefalsificeerd) worden. Wat is sociologie?

10 -Wat is het stappenplan? -We beschrijven de samenleving: We stellen een WAT- VRAAG -Na een wat vraag komt een TREND-VRAAG en een VERGELIJKINGS-VRAAG -Uit deze vragen (en met wat we al weten) komt een WAAROM-VRAAG -We geven een voorlopig antwoord, EEN HYPOTHESE -Dan gaan we kijken of het antwoord klopt, TOETSEN. Het sociologisch stappenplan

11 -Je kan op verschillende manieren de samenleving beschrijven. -Je kan op verschillende manieren tot vragen komen. -Je kan op verschillende manieren pogen je vragen te beantwoorden. Maar hoe dan?

12 -In Nijmegen beschrijven we de samenleving vaak met cijfers verkregen door middel van representatieve vragenlijsten. -Onze vragen formuleren we op basis van wat we al weten, theorieen, (waarbij we gebruik maken van deductie). -Onze voorlopige antwoorden toetsen we weer met cijfers verkregen door middel van vragenlijsten en statistische modellen. Maar hoe dan?

13 -Maar wat zijn dan typische sociologische problemen of vragen? -Voor sommigen lijken sociologische vragen niks met elkaar te maken te hebben. -Echter vaak blijkt dat een bepaalde vraag voorkomt uit een eerdere vraag, uit een onderzoekstraditie. -Vaak blijkt dus ook dat een theorie over verschillende (deel)vragen iets te zeggen heeft. De sociologische problemen

14 theorie hypothese vraag toetsing

15 -Je kan sociologische vragen ordenen: van algemeen naar specifiek -Een veelgebruikte ordening leidt tot 3 algemene sociologische vragen: -Vragen over de ongelijkheid tussen de inwoners van een samenleving -Vragen over de samenhang tussen de inwoners van een samenleving -Vragen over de rationaliseringsprocessen die zich binnen samenlevingen voltrekken. De sociologische problemen

16 -Vragen over de ongelijkheid tussen de inwoners van een samenleving. (ONGELIJKHEID) -Vragen over de samenhang tussen de inwoners van een samenleving. (COHESIE) -Vragen over de rationaliseringsprocessen die zich binnen samenlevingen voltrekken. (RATIONALISERING) De sociologische problemen

17 -SOCIOLOGIE -beschrijft samenlevingen, -middels deze beschrijvingen en uit theorieen over deze samenlevingen worden vragen gesteld, die te maken hebben met: -de ongelijkheid tussen inwoners van samenlevingen, -de samenhang binnen een samenleving, -en de rationaliseringsprocessen die zich voltrekken binnen samenlevingen, -de vragen worden getoetst -zodat de kennis vergroot wordt. Voorlopige samenvatting

18 De sociolgie heeft dus drie hoofdvragen. De hoofdvragen en deelvragen die daarmee samenhangen worden ookwel sociologische problemen genoemd. De sociologische problemen zijn dus: -Ongelijkheidsprobleem -Cohesieprobleem -Rationaliseringsprobleem Hoofdvragen

19 Ongelijkheid Tussen mensen in het algemeen Tussen mannen en vrouwen Tussen sociale klassen Ongelijkheidprobleem

20 Ongelijkheid Tussen inheemsen en uitheemsen Tussen sociale klassen Tussen mensen in het algemeen Tussen mannen en vrouwen Verschillen in werkloosheid Verschillen in beroepshoogte Verschillen in inkomen Verschillen in opleiding Ongelijkheidprobleem

21 Ongelijkheid Tussen inheemsen en uitheemsen Tussen sociale klassen Tussen mensen in het algemeen Tussen mannen en vrouwen Verschillen in werkloosheid Verschillen in beroepshoogte Verschillen in inkomen Verschillen in opleiding NiveauRichting Ongelijkheidprobleem

22 Cohesie Strijd (tegenstellingen)Onthechting (banden of afstand) Cohesieprobleem

23 Cohesie Strijd (tegenstellingen)Onthechting (banden of afstand) Vreedzame strijd Geweldadige strijd Zelfdoding Huishoud- vorming Cohesieprobleem

24 Cohesie Strijd (tegenstellingen)Onthechting (banden of afstand) Vreedzame strijd Geweldadige strijd Criminaliteit Zelfdoding Huishoud- vorming Gemengde huwelijken Extreem rechts Cohesieprobleem

25 Rationalisering Ongelijkheidprobleem Techniek Natuur- wetenschap Kunst Staat Economie

26 Rationalisering Ongelijkheidprobleem Techniek Natuur- wetenschap Kunst Staat Economie Kapitalisme Klok Positivisme Perspectief Bureacratie

27 -Nieuwe politiek (college Roderick) -Secularisering (college Fransje) -Vooroordelen (mijn onderzoeksterrein) -Hoe passen deze onderwerpen binnen de hoofdvragen? Voorbeelden van sociologische vragen

28 Deze presentatie nog een keer bekijken? www.jtolsma.nl

29 Succes met jullie studiekeuze!


Download ppt "Sociologie Tweedaagse Sociologie 13 Oktober 2008 Jochem Tolsma."

Verwante presentaties


Ads door Google