De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting Sociologie Radboud Universiteit Nijmegen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting Sociologie Radboud Universiteit Nijmegen"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting Sociologie Radboud Universiteit Nijmegen
Sociologie studeren in Nijmegen

2 De wetenschap van de westerse samenlevingen
Samenleving bestuderen m.b.v. van meningen en gevoel Samenleving bestuderen m.b.v wetenschappelijke methoden

3 Sociologie in Nijmegen studeren
Wat houdt het in? Opleiding tot sociaal-wetenschappelijk onderzoeker Wat doet een sociaal-wetenschappelijk onderzoeker? Formuleren van een sociologisch probleem oftewel het stellen van een onderzoeksvraag Theorie als antwoord op die vraag Onderzoek om te zien of het antwoord deugt

4 Drie wetenschappelijke hoofdvragen van de sociologie
Ongelijkheid Wie krijgt wat en waarom? Cohesie Welke samenhang bestaat er? Rationalisering Hoe verloopt het proces van modernisering?

5 Onderzoek doen: 2 soorten problemen
Sociale problemen: ‘Hoe … op te lossen? Praktisch, vaak normatief, gericht op beleid Sociologische problemen: ‘Hoe zit … in elkaar? Beschrijvend of verklarend, wetenschappelijk, gericht op kennis

6 Voorbeelden sociale en sociologische problemen
Hoe kan de Nederlandse overheid de achterstand van niet westerse allochtonen op de arbeidsmarkt verkleinen? Wat kan de overheid doen om zwarte scholen grijs te laten worden? Hoe kan overgewicht het best worden bestreden?

7 Sociologie: iets sociaals?
Over (groepen) mensen, niet met mensen of mensen helpen Maatschappelijke relevantie: kennis  beleid Onderzoek: analyseren, statistiek

8 Hoe ziet de opleiding er nu precies uit?
BA 1 Propedeuse BA 2 BA 3 Bachelordiploma MA 4: 1-jarige Master MA 4 en 5: Research Master: Social Cultural Science

9 Typen vakken Theoretische vakken Methoden en technieken vakken
Integratie vakken Verbredende vakken

10 Hoe ziet de opleiding er nu precies uit?
Cursussen in het eerste jaar: Theoretisch Hoofdvragen van de sociologie Sociologische vraagstukken Maatschappelijke vooroordelen Inleiding criminologie, antropologie, communicatiewetenschappen Methoden en technieken van onderzoek Methoden van onderzoek A Statistiek A Leerproject 1

11 Vakken in overige jaren
Theorievakken Hedendaagse sociologische theorieën Levenslopen in veranderingen The sociology of the Netherlands and Poland Methoden en technieken van onderzoek Integratievakken: Leerproject 2: criminaliteit Leefstijlen: over seksualiteit, media en cultuur Weerstand tegen minderheden Vergelijkend onderzoek naar religie

12

13 Minorvakken en stage In het derde jaar 3 à 4 maanden vrije ruimte
Mogelijkheden om naar het buitenland te gaan en aan andere universiteiten vakken te volgen

14 Sociologie in Nijmegen
Goede opleiding, aldus Elsevier en visitatiecommissie Persoonlijke benadering en redelijk kleinschalig Gericht op onderzoek Kwantitatieve methoden van onderzoek 50/50 Toegankelijk voor alle profielen van het vwo Schakelprogramma mogelijk voor enkele hbo-opleidingen

15 Na de studie: onderzoeker
Waar komen sociologen terecht? Onderzoeks- en organisatieadviesbureaus (onderzoeker / beleidsmedewerker) Overheidsinstellingen (onderzoeker / beleidsmedewerker) Universiteiten (onderzoek en onderwijs) Docent maatschappijleer Journalistiek Politiek

16 Data voorlichtingen Algemene voorlichtingsdag Radboud Universiteit:
Zaterdag 1 november Mogelijkheden tot meeloopdagen / proefstuderen:


Download ppt "Voorlichting Sociologie Radboud Universiteit Nijmegen"

Verwante presentaties


Ads door Google