De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Creatieve workshops om de Nederlandse taal te stimuleren bij jongeren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Creatieve workshops om de Nederlandse taal te stimuleren bij jongeren"— Transcript van de presentatie:

1 Creatieve workshops om de Nederlandse taal te stimuleren bij jongeren
Taal-Rap Creatieve workshops om de Nederlandse taal te stimuleren bij jongeren

2 Inhoudstafel Inleiding Integratiebeleid Managers van Diversiteit
Vzw EduKrea Project “Taal-Rap” Voorbeeld : Workshop ! Oproep voor groepen

3 HET INTEGRATIEBELEID Het Vlaamse integratiebeleid streeft naar een maatschappij waarin mensen samenleven op grond van gelijkwaardigheid, binnen een gemeenschappelijk kader van normen en waarden én met respect voor ieders eigenheid. Het einddoel is een actieve participatie van elke burger aan de Vlaamse samenleving en het creëren van een voldoende sociale samenhang in die samenleving.

4 COÖRDINERENDE MINISTER
Geert Bourgeois, Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, coördineert het inburgerings- en integratiebeleid. “Iedereen kan een steentje bijdragen aan een samenleving met gedeeld burgerschap. Iedereen is een ‘manager van diversiteit’. Want integratie begint met taal: wanneer mensen elkaar verstaan, ontstaat communicatie en wederzijds begrip.

5 Managers van Diversiteit
In 2012 stelde de Vlaamse overheid een bedrag van euro ter beschikking voor initiatieven ter versterking van het inburgeringsbeleid en het managen van diversiteit. Voor de oproep ‘Managers van Diversiteit 2012’ lag het accent op ‘oefenkansen Nederlands’. Het stimuleren van samenleven in diversiteit is één van de expliciete doelstellingen van het integratiebeleid. Tijdens de vorige regeerperiode werd een subsidiekader gecreëerd onder de naam ‘Gezocht: managers van diversiteit’. Het heeft de bedoeling organisaties, bedrijven en burgers in heel Vlaanderen op een experimentele basis te stimuleren om te werken aan die samenleving in diversiteit, niet vertrekkende vanuit vaste structuren, algemene theorieën en denkkaders, maar vanuit een nood en een vaste wil om zaken te veranderen.

6 Meerwaarde Een warme samenleving is een solidaire samenleving. Iedereen betrekken en aanmoedigen om deel te nemen aan onze publieke cultuur, is de uitdaging waar we voor staan. Iedereen ook aanmoedigen om anderen toe te laten tot die publieke cultuur, is dus deel van de uitdaging.

7 vzw EduKrea

8 Wat ? Urban context Muziek (RnB,HipHop,Rap) Talenten Kansen
Leefwereld van jongeren Hefboom voor ontwikkeling

9 Doelstellingen… EDUCATIEF CREATIEF LAGE DREMPEL ONTWIKKELING TALENTEN
MUZIKAAL EMPOWEREN STIMULEREN SOCIALE COHESIE

10

11 Raptielen (2009)

12 Doelstellingen Kwantitatief Kwalitatief 30 groepen 120 sessies
300 deelnemers In 3 blokken 18 maanden Innovatieve methodiek Sociale cohesie bevorderen Taalstimulering Nederlands Bewustmaking Positieve houding Muzikaal traject Lage drempel Interculturele verschillen Zelfontplooing Pedagogische ondersteuning

13 Planning BLOK 1 : MAART - AUGUSTUS (6 maanden) 11 groepen 44 sessies
BLOK 2 : SEPTEMBER – DECEMBER (4 maanden) 8 groepen 32 sessies BLOK 3 : JANUARI – JUNI (6 maanden)

14 Workshop-sessies SESSIE 1 : SESSIE 2 : SESSIE 3 : SESSIE 4 :
Inleiding en contractering Keuze thema Start basistekst SESSIE 2 : Verfijning basistekst Inoefenen basistekst Spel (microtechnieken) SESSIE 3 : Repetitie sessie SESSIE 4 : Opname sessie

15 Beschikbare datums… inschrijven

16 Bekendmaking Taalboulevard Facebook Website van partners Flyer LOP ….

17 Check it out… Facebook vzw edukrea Youtube kanaal

18

19 OP ZOEK… Jongeren van 11 tot 18 jaar in het lager en secundair onderwijs en van 11 tot 30 jaar in de socio-culturele sector

20 Contact : Stefanie Veraghtert Project Manager vzw EduKrea Inschrijvingen :

21 VZW EDUCATIEVE & CREATIEVE ACTIES (EduKrea vzw)
Ondernemingsnummer: Vinkstraat 15, 2811 Leest Rekeningnummer: BE


Download ppt "Creatieve workshops om de Nederlandse taal te stimuleren bij jongeren"

Verwante presentaties


Ads door Google