De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Diversity Network ABN AMRO Mentoringprogramma

Verwante presentaties


Presentatie over: "Diversity Network ABN AMRO Mentoringprogramma"— Transcript van de presentatie:

1 Diversity Network ABN AMRO Mentoringprogramma 2013 - 2014

2 DNA Mentoringprogramma
Aanleiding Bank doelstelling DNA doelstelling Een duurzame bank met tevreden medewerkers die zich thuis voelen en het gevoel hebben dat ze kunnen en willen doorgroeien binnen de organisatie Eén van de kerndoelstellingen van DNA is om doorgroei van bi-culturele medewerkers te stimuleren DNA Mentoringprogramma “Door middel van een mentoringprogramma tracht DNA een bijdrage te leveren aan meer ontwikkeling en doorgroei van bi-culterele medewerkerrs met het uiteindelijk doel om diversiteit te bereiken in alle lagen.” DNA mentoringprogramma focust op bi-culturele medewerkers die nadenken over een vervolgstap van hun carrière; Tevens is het effectieve manier om management en talenten met elkaar te verbinden om met elkaar in dialoog te gaan en elkaar te verrijken.

3 Doelstellingen Doelstellingen DNA mentoringprogramma
Bi-culturele professionals in contact brengen met andere senior medewerkers dan die met wie zij samenwerken; Verbeteren van de formele en informele communicatiekanalen; ABN AMRO helpen bij de verdere ontwikkeling en het behoud van talentvolle bi-culturele medewerkers; Senior management betrekken bij de ontwikkeling van talent binnen ABN AMRO; Doorgroei stimuleren van bi-culturele medewerkers in de schalen 8-12 en hoger. “What’s in it” voor de mentee Mentoring is een één-op-één relatie waarin mentees worden gesteund in het vinden van hun eigen weg naar ontwikkeling en groei. Mentoren bezitten drie kwalificaties om een dergelijke begeleiding te kunnen bieden: Ervaring: zij hebben in de schoenen van de mentee gestaan; Overzicht: zij zijn in staat gedachten en visies te delen over de positie waarin de mentee zich op een bepaald moment bevindt; Afstand: de mentor heeft geen rechtstreekse invloed op de baan en het functioneren van de mentee. Een echte mentorrelatie is een vertrouwelijke relatie tussen twee professionalsmet als gemeenschappelijk doel persoonlijke groei en zakelijk succes.

4 Opzet van DNA Mentoringprogramma
Programmaduur 8 maanden: september 2013 tot april 2014 Sep 2013 Sep-Dec 2013 Dec 2013 Jan – Apr 2014 Apr 2014 Start Terugkom- dag Mentees Mentor- gesprekken Mentor- gesprekken Afsluitings- sessie gezamenlijke lunch en kick-off sessie met mentoren en mentees Min. 1 gesprek per kwartaal aanbevolen (frequentie van gesprekken is vrij invulbaar o.b.v. eigen inzicht) Min. 1 gesprek per kwartaal aanbevolen (frequentie van gesprekken is vrij invulbaar o.b.v. eigen inzicht) Terugkomdag in december 2013 voor mentees om ervaringen te delen Afsluitingssessie in april 2014 met mentoren en mentees: delen van ervaringen en inzichten

5 Voordelen DNA Mentoringprogramma
Voor de mentor: Een band met ABN AMRO via individuele medewerkers Een groter zelfbewustzijn Ervaren hoe het is om een rol te vervullen bij de ontwikkeling van anderen binnen de bank Vaststellen van mogelijkheden voor eigen persoonlijke ontwikkeling door te horen hoe andere managers leidinggeven De mogelijkheid om de cultuur van de organisatie te vormen en te beïnvloeden Leerervaring en nieuwe ideeën door de feedback en de inzichten van de individuele medewerker Voor de mentee: Een groter zelfbewustzijn Leren van feedback Nieuwe invalshoeken voor huidige situaties of problemen Uitdagingen op het persoonlijke en professionele vlak Een open en veilig discussieforum Een rolmodel: leren van de ervaring, waarden en kennis van een ander Een relatie waarin de mogelijkheden tot zelfontwikkeling worden gestimuleerd Een groter inzicht in ABN AMRO en meer zicht op potentiële kansen Feedback inzake persoonlijke doelstellingen en begeleiding bij de ontwikkeling van specifieke vaardigheden, met name daar waar de mentee zelf aangeeft dat verbetering nodig is Extra mogelijkheden om te netwerken

6 Richtlijnen voor mentees
Manage de relatie U bent de motor van de relatie – regel bijeenkomsten en agendapunten en bewaak de follow-up van actiepunten. En de verwachtingen Ieder partnerschap is uniek en is gebaseerd op de verwachtingen die u van elkaar heeft. Wees duidelijk en transparant over wat u van elkaar verwacht. Nodig: wat heeft u nodig? Maak duidelijk wat u wilt ontwikkelen en daarvan wil bespreken in de mentor-relatie. Trust (vertrouwen) Reken op een vertrouwelijke relatie en de onpartijdige begeleiding door uwmentor. Hij/zij kan u niet helpen als er gebrek aan vertrouwen is. Exploreren Zie mentoring als een middel om nieuwe ideeën, inzichten en mogelijkheden teonderzoeken en contacten op te bouwen. Evalueren Bekijk af en toe hoe de mentorrelatie zich ontwikkelt en hoe het effect ervankan worden vergroot.


Download ppt "Diversity Network ABN AMRO Mentoringprogramma"

Verwante presentaties


Ads door Google