De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infomoment Oproep ontwikkelings- educatie 2014 21 oktober 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infomoment Oproep ontwikkelings- educatie 2014 21 oktober 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Infomoment Oproep ontwikkelings- educatie 2014 21 oktober 2013

2 Agenda 1. Inleiding: draagvlakversterking 2. Projectoproep OE 2014 3. Vragen

3 1. Inleiding Draagvlakversterking 1. Vermaatschappelijking bevorderen 2. Vernieuwing aanmoedigen 3. Samenwerking stimuleren

4 4 actiedomeinen 1. Ontwikkelingseducatie 2. Gemeentelijke ontwikkelings- samenwerking 3. Ondersteuning van de 4 de pijler 4. Media

5 Ontwikkelingseducatie  Sinds 2000 subsidies voor projecten ontwikkelingseducatie  Decreet inzake Ontwikkelingseducatie van april 2004  Sinds juli 2012 is het Decreet OE opgenomen in het kaderdecreet voor Ontwikkelingssamenwerking.  De concrete bepalingen mbt OE staan opgelijst in het uitvoeringsbesluit. → geen grote aanpassingen, wel administratieve vereenvoudiging

6 Art. 17 Kaderdecreet OS “Het Vlaamse beleid inzake ontwikkelingseducatie richt zich op de Noord- Zuidproblematiek in een breder mondiaal perspectief. Het heeft als algemene doelstelling de verbreding, binnen de Vlaamse Gemeenschap, van een draagvlak voor internationale samenwerking in het algemeen en voor de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking in het bijzonder.”

7 Art. 17 Kaderdecreet OS Het heeft de volgende specifieke doelstellingen: 1. Educatieve activiteiten ondersteunen 2. Vernieuwing en versterking stimuleren in het educatieaanbod, vooral op het vlak van behandelde thema’s, beoogde doelgroep en gebruikte werkvormen 3. Samenwerkingsverbanden bevorderen tussen diverse actoren in het educatieproces. 4. Bijdragen tot de uitbouw van een kwalitatief en gecoördineerd aanbod ontwikkelingseducatie.

8 2. Oproep 2014  Subsidiering van reguliere projecten inzake ontwikkelingseducatie = jaarlijkse oproep met of zonder voorkeurthema  Indicatief budget van 1 miljoen euro

9 A. Formele selectiecriteria 1. Standaardformulier invullen (zie website) 2. Samenwerkingsverband tussen één of meerdere publieke of private rechtspersonen uit het Nederlandstalig taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad 3. Hoofdindiener is eindverantwoordelijke 4. Minstens één partner moet aantoonbare ervaring hebben op het vlak van ontwikkelingseducatie 5. Intentieverklaring laten ondertekenen door alle partijen (zie website) 6. Duur van het project is maximaal drie jaar

10 B. Inhoudelijke selectiecriteria 1. Samenstelling van het samenwerkingsverband 2. Betrokkenheid doelgroep 3. Relevantie van de Noord- Zuidproblematiek 4. De mate van verbreding en vernieuwing 5. Educatieve methode en duurzaamheid 6. Voortgangscontrole en evaluatie 7. Budget 8. Vastgelegde prioriteiten

11 C. Financieel 1. Maximale subsidie van 60.000 euro per jaar – 180.000 euro voor 3 jaar 2. Subsidie is maximaal 85 % van de totale projectkost 3. Eigen inbreng is minimaal 15 % van de projectkost 4. Geen subsidies voor: - Algemene werkingskosten - Fondsenwervende acties - Lobbyactiviteiten - Verlengingen van projecten die al gesubsidieerd worden door de VO als er geen vernieuwend aspect in vervat zit

12 C. Financieel  Subsidie wordt uitbetaald in verschillende schijven die overeenkomen met de jaarbudgetten.  De laatste schijf is een saldo dat na afloop en afrekening van het project wordt uitbetaald.  Alle specifieke bepalingen van de projectsubsidie staan geformuleerd in een Ministerieel Besluit.

13 D. Procedure  Lancering oproep half september 2013 → formulieren online: http://www.vais.be/nl/oproep- ontwikkelingseducatie-2014  Einddatum indiening 31 december 2013

14 D. Procedure  Beoordeling door adviescomité, eventueel bijkomende vragen  Goedkeuring Minister en Inspecteur van Financiën  Administratief circuit tot eind maart 2014  Start project tussen 1/9 en 31/12/2014

15 D. Procedure  Startvergadering voor goedgekeurde projecten in september 2014  Jaarlijkse terugkomdag in het najaar  Jaarlijkse dialoogmomenten tussen VAIS en projectpartners

16 3. Vragen ? Veel gestelde vragen op website: http://www.vais.be/nl/ veelgestelde-vragen-0

17 Contactgegevens Flora Joossens Flora.joossens@iv.vlaanderen.be 02/553.48.16 Website: http://www.vais.be/nl/oproep- ontwikkelingseducatie-2014

18 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Infomoment Oproep ontwikkelings- educatie 2014 21 oktober 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google