De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oproep Mensgericht ondernemen Oproep Innovatie. ESF-Agentschap  ESF = Europees Sociaal Fonds  Subsidieagentschap  Doel is om maximaal de uitvoering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oproep Mensgericht ondernemen Oproep Innovatie. ESF-Agentschap  ESF = Europees Sociaal Fonds  Subsidieagentschap  Doel is om maximaal de uitvoering."— Transcript van de presentatie:

1 Oproep Mensgericht ondernemen Oproep Innovatie

2 ESF-Agentschap  ESF = Europees Sociaal Fonds  Subsidieagentschap  Doel is om maximaal de uitvoering en vernieuwing van het Vlaamse Werkgelegenheidsbeleid te versterken via middelen van de Europese Unie en de Vlaamse overheid  Bijdragen aan de realisatie van het Vlaams Hervormingsprogramma en op die manier aan de Lissabonstrategie  Jaarlijks ongeveer 67 miljoen euro  Het ESF-Agentschap, in afstemming met de VDAB- arbeidsmarktregisseur, laat zich hiervoor bijstaan door ‘piloten’ en opdrachthouders, zoals Dienst Beroepsopleiding Onderwijs, Vlaams Subsidie Agentschap Werk en Sociale Economie, SERV, Syntra Vlaanderen en het Departement Werk en Sociale Economie.

3 Operationeel programma  5 prioriteiten in het Operationeel Programma:  Prioriteit 1: Talentenactivering en duurzame integratie op de arbeidsmarkt  AS Werk – Werk  AS Werkloosheid – Werk  AS Onderwijs - Werk  Prioriteit 2: Bevorderen van sociale inclusie van kansengroepen via maatgericht werken  Prioriteit 3: Mensgericht ondernemen  Prioriteit 4: Innovatie  Prioriteit 5: Transnationaliteit

4 Werking  Kwaliteitsdenken in Vlaanderen bevorderen  Oproepen lanceren in de 5 prioriteiten als uitvoering van beleidsbeslissingen  Projectvoorstellen evalueren  Projecten beheren  Thematische werking, zowel Vlaams niveau als transnationaal

5  Beoordeling op basis van inschaling  beoordelingsstramien met richtlijnen (bijlage bij de oproep)  minimaal 60% op elk beoordelingscriterium Evaluatie projectvoorstellen

6 Q-opstap  ESF-kwaliteitsopstap als voorwaarde voor kandidering naar ESF-subsidiëring.  Verwerven van de kwaliteitsopstap  OFWEL vrijstelling  Bezit ESF-label  Ander kwaliteitslabel: registratie in ESF-applicatie  Positief recent doorlichtingsverslag erkende kwaliteitsinspectie  OFWEL opmaak kwaliteitspaper in de ESF-applicatie  A4 per EFQM-aandachtsgebied  Beknopt beschrijven wat er is of wat er op korte termijn zal zijn  Score op 100-punten schaal:  +26: positieve beoordeling

7  3 evaluatoren  Beoordeling  Relevantie  Haalbaarheid  Goed beheer  Evaluatiecollege (voorstel tot projectbeslissing)  Thematische Commissie (projectbeslissing) Evaluatie projectvoorstellen


Download ppt "Oproep Mensgericht ondernemen Oproep Innovatie. ESF-Agentschap  ESF = Europees Sociaal Fonds  Subsidieagentschap  Doel is om maximaal de uitvoering."

Verwante presentaties


Ads door Google