De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regionaal overleg Noord- Zuidconsulenten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regionaal overleg Noord- Zuidconsulenten"— Transcript van de presentatie:

1 Regionaal overleg Noord- Zuidconsulenten
Departement Ontwikkeling en Educatie Dienst Noord-Zuidbeleid

2 Reglement projectsubsidie
Beleidskader Doelgroep Voorwaarden / criteria Subsidiebedrag Toekenning en uitbetaling Regionaal overleg

3 Beleidskader Financieel ondersteunen van Zuidprojecten
Informatieve / educatieve return binnen de provincie Antwerpen, met een bovenlokaal karakter (geografisch / publieksbereik) Regionaal overleg

4 Doelgroep: NGO / 4de pijler
Band met provincie Antwerpen Sensibiliserende werking binnen provincie Antwerpen Rechtspersoonlijkheid (organisatiestructuur Zuidpartner) Maatschappelijke zetel in België Website Regionaal overleg

5 Voorwaarden project: Land op OESO/DAC-lijst
1 project / jaar – max. 3 jaar Ingediend uiterlijk op 30/4/13 (30 maart 14, ..) Gebruik van Nederlands en euro Regionaal overleg

6 Criteria ontwikkelingsrelevantie
Armoedebestrijding Duurzame ontwikkeling Milieu Sociale economie Mensenrechten / democratie Leefsituatie Gedragen / uitgevoerd door bevolking Regionaal overleg

7 Criteria opvolging project
Inspraak en participatie Begroting Diversificatie van middelen Sectoren: educatie / gezondheidszorg / voedselzekerheid / organisatieversterking Kwalitatieve groei Regionaal overleg

8 Criteria Noordwerking
Bovenlokale, educatieve activiteiten in provincie Antwerpen Communicatie Bereik intercultureel doelpubliek Inbedding (deelname GROS, etc) Regionaal overleg

9 Subsidiebedrag Provinciale budget: 30 % NGO – 70 % 4de pijler
Max euro / project NGO: max. 50 % van eigen inbreng / subsidies 4de pijler: max. 50 % van de projectbegroting min. 20 % eigen inkomsten overige subsidies Wel: concrete projectkosten Niet: tickets, reis-, verblijf- en loonkosten Regionaal overleg

10 Toekenning en uitbetaling
Ontvankelijkheid: dienst Noord-Zuidbeleid Beoordeling: adviescommissie Toekenning: deputatie Regionaal overleg

11 Vorming voor 4de pijlers
Provinciale ondersteuning: bij samenwerking 2 of meerdere gemeentes (bovenlokaal) Inhoud: - contacten met 4de pijler steunpunt (overzicht, praktische regelingen, etc) - promotie (lay-out en druk folder, affiche, etc) - vergoeden lesgevers Regionaal overleg

12 Fair Trade - fietsroutes
i.s.m. De Natuurvrienden Provinciale ondersteuning: bij samenwerking 2 of meerdere gemeentes (bovenlokaal) Inhoud: - gemeenten bepalen inhoud - samenstelling, lay-out en druk brochures via D De Natuurvrienden en de provincie d prijs: 1 euro / stuk - financiële steun bij startevenement Regionaal overleg

13 Fair Trade – provinciale steun campagne 2.0
Motiveren witte gemeenten (bevraging, actieplan) Eenvoudige acties aanbieden Creatie actiemodellen waarbij lokaal, duurzaam en fair trade gecombineerd worden Goede voorbeelden in de kijker plaatsen Stimuleren van fair trade op school Stimuleren van fair trade bij provinciale organisaties (regionale landschappen, etc) MENING ? FAIR TRADE MAALTIJD/PICKNIC, HOE AANPAKKEN ? Regionaal overleg

14 Regionaal Noord-Zuidoverleg voor vrijwilligers
i.s.m en FTG Voor grossen, trekkersgroepen, etc Regio, thema’s, frequentie op maat Doel: kennismaking, uitwisseling en samenwerking 1ste maal in week van 16/09/13 Bevraging doelgroep: startmoment van de campagne (mei) Regionaal overleg

15 Beleids- en Beheerscyclus
Stand van zaken Beleidskeuzes Varia Iedereen Mondiaal Regionaal overleg

16 Contact Liesbeth Andries Beleidsmedewerker Noord-werking
Dienst Noord-Zuidbeleid (DNZ) Coveliersgebouw, Boomgaardstraat 22 2600 Berchem T F Regionaal overleg


Download ppt "Regionaal overleg Noord- Zuidconsulenten"

Verwante presentaties


Ads door Google