De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitsbeoordeling Kunstendecreet – meerjarige ronde

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitsbeoordeling Kunstendecreet – meerjarige ronde"— Transcript van de presentatie:

1

2 Kwaliteitsbeoordeling Kunstendecreet – meerjarige ronde 2013-2016
Draaiboek beoordeling (Kunsten & Erfgoed, advies- en beoordelingscommissies) Visietekst (advies- en beoordelingscommissies)

3 1. Draaiboek beoordeling

4 Draaiboek beoordeling
Lange voorgeschiedenis Ontwikkeld door Kunsten en Erfgoed Adviescommissie kunsten Beoordelingscommissies

5 Draaiboek beoordeling
Doel Pragmatisch, tijdig en correct verloop beoordelingsprocedure garanderen Conform Kunstendecreet Conform algemene principes van behoorlijk bestuur Degelijk onderbouwde en gemotiveerde kwalitatieve adviezen Gemotiveerde en werkbare adviesbedragen i.s.m. Kunsten en Erfgoed

6 Draaiboek beoordeling
Doel Correcte omgang met repliek-procedure Transparantie adviezen en beslissingen: wederzijds respect en vertrouwen tussen commissies en minister Correct en uniform wegwijs maken nieuwe commissieleden

7 Draaiboek beoordeling
Omkadering kwalitatieve individuele beoordeling aanvragen Vóór meerjarige beoordelingsrondes: gemeenschappelijke visietekst beoordelingscommissies + adviescommissie Heldere prioriteitenlijst positief beoordeelde aanvragen i.f.v. hun belang in het kunstenlandschap Gaat niet uit van vooraf gedefinieerde budgettaire schotten tussen sectoren Bevordert transparantie beslissing Vermijdt versnippering en ondersubsidiëring Na beoordelingsronde: evaluatienota i.f.v. realisatie beleidsdoelstellingen

8 Draaiboek beoordeling
Uniformiteit beoordeling via Afspraken over timing Waarborgen gelijke behandeling aanvragen en degelijke motivering adviezen via gebruik standaardformulieren Afspraken werkwijze voorbereiding beoordeling Werkbezoeken Prospectie Lectuur aanvraagdossiers Gedeelde visietekst Regelmatig overleg tussen commissies en adviescommissie i.f.v. uniformiteit en sectoverschrijdende lijst met prioritair te subsidiëren kunstenlandschap, die bij eindadvies wordt opgemaakt

9 2. Visietekst

10 Visietekst: het gaat (nog) relatief goed met de kunsten
Reeds sterke professionalisering en kwaliteit Multidisciplinariteit en hybridisering Sterke internationale positie Groot (potentieel) publieksbereik Educatieve werking

11 Visietekst: aandachtspunten
Economische crisis doorgerekend: direct (besparingen op subsidies) en indirect (besparingen in buitenland => moeilijker coproduceren en verkopen) Kritische reflectie onder druk

12 Visietekst: uitdagingen
Draagvlak vergroten: Politiek Financieel Maatschappelijk Streven naar gelijkwaardige financiering van organisaties

13 Visietekst: uitdagingen
Evenwichten: Continuïteit en vernieuwing Meerjarige en andere subsidies (minimum 10 % budget voor projecten) Kleine, middelgrote en grote organisaties Dit betekent geenszins dat éérst de kleinste meerjarige subsidies wegvallen – dit hangt louter van de kwaliteit van de beoordeelde plannen en de noodzaak van de aanvraag in een rijk, vernieuwend, financieel gezond en divers kunstenlandschap af Nood aan meer synergie Meer complementariteit en kennisdeling Ondersteuning van alle sectoren via een volwaardige steunpuntfunctie (ook vormgeving, sociaalartistiek en kunsteducatie)

14 Visietekst: optimalisering werking kunstendecreet: concrete verbetervoorstellen
Degelijk voorbereide adviesprocedure => goed onderbouwde en gemotiveerde adviezen Realistische adviesbedragen en rankings => werkbare subsidiebedragen Correcte en complementaire inzet subsidietechnieken, sectorspecifiek met eigen dynamiek en doel Geen nood aan wijzigingen bijkomende beoordelingscriteria – hooguit ecologie en duurzaamheid benadrukken als evidente aandachtspunten, maar dit speelt geen rol bij individuele beoordeling


Download ppt "Kwaliteitsbeoordeling Kunstendecreet – meerjarige ronde"

Verwante presentaties


Ads door Google