De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Loos Monitoring meer dan cijfers versterken van kwaliteit en beleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Loos Monitoring meer dan cijfers versterken van kwaliteit en beleid."— Transcript van de presentatie:

1 De Loos Monitoring meer dan cijfers versterken van kwaliteit en beleid

2 De Loos Monitoring samenvatting van studies

3 studies o over degelijk bestuur (gouvernance) o over visie op monitoring o over inbedding van monitoring o over de rol van monitoring o stappenplan verbeteringsgerichte monitoring o gerichtheid en monitoring I & II De Loos Monitoring

4 professionaliteit (legitimiteit) dynamisch (leiding geven) draagvlak (vertrouwen) • afgepaste invloed • wedekerige & duurzame relatie • functioneel gescheiden intern toezicht • uitvoerbaarheid & hanteerbaarheid • gericht op primair proces 1. over degelijk bestuur (gouvernance)

5 2. over visie op monitoring een visie op inbedding beleidsmonitoring, zelfevaluatie en benchmarks -cijfers versterken het beleids- en stuurkracht van het management -cijfers en analyses zijn hieraan dienstbaar -cijfers geven indicaties, aanwijzingen, suggesties, aansporingen, richtingen -cijfers zijn niet heilig of onfeilbaar -cijfers zijn gelijkwaardig én complementair aan andere overwegingen  belangen en maatschappelijk engagement  spankracht en beleidskracht van organisaties en sectoren  inzetbaarheid personeel, financiën, faciliteiten  noodzaak, vraag en tevredenheid -cijfers leveren geen waarheid én de waarheid dient niet te worden nagestreefd -cijfers zijn onafhankelijk en controleerbaar -doe meer met ongeveer!

6 3. over inbedding van monitoring Beleidsontwikkeling Beleidsmaatregelen Beleidsbijstelling Beleidsevaluatie Weten Willen Wegen Werken Waken Waarden cyclisch model óf verbeteringsgericht

7 4. over rol van monitoring signalenvisiesturing koers agenda belangenanalysesdraagvlak vraagstukken benchmarks prioriteiten

8 5. stappenplan verbeteringsgerichte monitoring Uitvoering Eigen Visie Extern OordeelReferentie 6. Acties Voorstellen 4. Kritische beoordeling 2. Analyse 5. 7. 3. 1. Eigen Inbreng

9 6. gerichtheid en monitoring I centrale gerichtheid markt beleid kwaliteit management resultaat verbetering kenmerkende sturing communicatie regeling professionalisering contract opdracht betrokkenheid centraal kenmerk maatregelen betrokkenen sturing borging inzet focus tevredenheid centraal doel van sturing waardering proces product winst rendement effect

10 6. gerichtheid en monitoring II centrale gerichtheid markt beleid kwaliteit management resultaat verbetering geschiktheid in situatie bij vrij initiatief bij publiek belang bij optimaliseren bij concurrentie bij complexiteit bij markt tijdigheid informatie vertrouwelijk geleed standaard signalen regulier ad-hoc referentie informatie kans verantwoording norm benchmark streefcijfers beoordeling

11 studies o voor een betere ‘fit’ o past cijfers in een breder kader o voor een frisse kijk op cijfers o om te weten waarvoor o voor geïnspireerde en enthousiastmerende presentaties o om scherp relevantie neer te zetten De Loos Monitoring

12


Download ppt "De Loos Monitoring meer dan cijfers versterken van kwaliteit en beleid."

Verwante presentaties


Ads door Google