De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tussenrapportage KleurRijk Almelo Februari 2010. 4 Hoofddoelen 1.Gedeelde visie op integratie 2.Netwerkvorming 3.Wetenschappelijke onderbouwing 4.Kennisoverdracht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tussenrapportage KleurRijk Almelo Februari 2010. 4 Hoofddoelen 1.Gedeelde visie op integratie 2.Netwerkvorming 3.Wetenschappelijke onderbouwing 4.Kennisoverdracht."— Transcript van de presentatie:

1 Tussenrapportage KleurRijk Almelo Februari 2010

2 4 Hoofddoelen 1.Gedeelde visie op integratie 2.Netwerkvorming 3.Wetenschappelijke onderbouwing 4.Kennisoverdracht tussen gemeenten

3 Ingrediënten voor gedeelde visie 1.Alle afdelingen > Praatstuk 2.Grootste etniciteiten 3.Stadsdeelgesprekken 4.Zelforganisaties > visie Atib

4 Kookproces voor gedeelde visie  Alle (contactpersonen) afdelingen  Inwoners  Maatschappelijke organisaties/ bedrijven  Adviesorganen  Raad

5 Enkele menutips Algemene doelstellingen zijn: 1.Wederzijds begrip en respect 2.Gemengde participatie en actief burgerschap 3.Gelijkwaardige posities 4.Duurzame inzet

6 Wederzijds begrip en respect  Welkom zijn/ geheten worden  Herkenbare omgeving/ werkwijzen  Open dialoog  Positieve beeldvorming  Kennis van elkaars cultuur, geschiedenis, normen en waarden

7 Gemengde participatie en actief burgerschap  Voorkom/ verander gesloten groepen  Werf allochtone vrijwilligers en kaderleden  Bezie het “witte (wijkgerichte) werken” door een gekleurde bril  Zoek naar gezamenlijke interesses

8 Gelijkwaardige posities  Inburgering > gastgezinnen  Taal > adviezen ouders  Multicultureel – proof Onderwijs  Diversiteit in organisaties en bedrijven  Erkenning van buitenlandse EVC/ diploma’s

9 Duurzame inzet  Permanente dialoog tussen inwoners onderling  Vaste overlegstructuur tussen gemeente en allochtonen;  Langlopende afspraken met maatschappelijke organisaties en bedrijven

10 Netwerkvorming  Intern contactpersonen afdelingen  Extern netwerklunch integratiefunctionarissen  Structureel overleg zelforganisaties

11 Wetenschappelijke onderbouwing  Opdracht aan UT > interne analyse van proces van mentaliteitsverandering  Opdracht aan Variya > externe analyse van proces van mentaliteitsverandering  Bijdrage aan ontwikkelen van handboek

12 Kennisoverdracht  Bruggroepen Münster - Almelo  2 congressen  Handboek

13 Planning  Tot zomer 2010 gedeelde visie ontwikkelen  Tot Voorjaar 2011 Werken aan uitvoeringsplannen en – afspraken  Laatste half jaar 2011 Handboek opstellen

14 Belangrijke succesfactoren van beleid  Draagvlak bij alle betrokken partijen  Actieve steun door bestuur en management  Interculturele toegankelijkheid van alle voorzieningen, ook van stadhuis  Netwerkvorming en duurzaamheid  Budget en fte  Monitoring via reguliere PC- cyclus

15 Vragen aan de deelnemers  Hoe kijkt u aantegen het praatstuk “Hoe maken we Almelo kleurRijk”?  Wat verwacht u van KleurRijk Almelo?  Welke bijdrage kunnen wij van ons verwachten?


Download ppt "Tussenrapportage KleurRijk Almelo Februari 2010. 4 Hoofddoelen 1.Gedeelde visie op integratie 2.Netwerkvorming 3.Wetenschappelijke onderbouwing 4.Kennisoverdracht."

Verwante presentaties


Ads door Google