De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

P. 1 6 december 2008 Gaat samen ook? Interculturaliseren van sociaal-cultureel werk Janna Moonens Vlaamse Gemeenschapscommissie studiedag Masereelfonds.

Verwante presentaties


Presentatie over: "P. 1 6 december 2008 Gaat samen ook? Interculturaliseren van sociaal-cultureel werk Janna Moonens Vlaamse Gemeenschapscommissie studiedag Masereelfonds."— Transcript van de presentatie:

1 p. 1 6 december 2008 Gaat samen ook? Interculturaliseren van sociaal-cultureel werk Janna Moonens Vlaamse Gemeenschapscommissie studiedag Masereelfonds Antwerpen, 24 november 2009

2 6 december 2008 Janna Moonens p. 2 De Vlaamse Gemeenschapscommissie Bevoegd voor gemeenschapsmateries >Cultuur >Onderwijs en Vorming >Welzijn, Gezondheid en Gezin In het tweetalig gebied Brussel- Hoofdstad

3 6 december 2008 Janna Moonens p. 3 Minderhedenbeleid  “integratiedienst”  projectsubsidies samenleven Cultuur  sociaal-cultureel werk  basiserkenning als vereniging

4 6 december 2008 Janna Moonens p. 4 Drie pijlers voor het beleid Emancipatie en empowerment Toegankelijkheid en interculturalisering Bevorderen van het samenleven in diversiteit

5 6 december 2008 Janna Moonens p. 5 INTERCULTURALISEREN Vaststelling: lagere participatiegraad / beperkter gebruik door doelgroep Nood aan herkenbaar en toegankelijk aanbod voor een etnisch-cultureel divers publiek Aandacht voor etnisch-culturele diversiteit in de organisatie (visie, expertise, concrete werking, personeel, vrijwilligers, bestuursorganen) Integrale en actieve benadering

6 6 december 2008 Janna Moonens p. 6 SAMENLEVEN IN DIVERSITEIT “Gedeelde samenleving” “Sociale cohesie” (T. Blokland) problemen met sociale cohesie:  gebrek aan herkenbaarheid  naast elkaar bestaande netwerken ≠ vermenging, uitwisseling

7 6 december 2008 Janna Moonens p. 7 SAMENLEVEN IN DIVERSITEIT Laagdrempelige kansen bieden voor herkenning en netwerkverbreding Werken met gemengde groepen op basis van brede identiteit van mensen en impliciete ontmoeting

8 6 december 2008 Janna Moonens p. 8 De rol van de overheid Visie vertalen in beleidsopties Bieden van experimenteerruimte en ondersteuningsmogelijkheden Geven van impulsen in een bepaalde richting

9 6 december 2008 Janna Moonens p. 9 VGC - Samenlevingsinitiatieven (1) Initiatieven die een zichtbare en resultaatgerichte bijdrage leveren aan het harmonieus samenleven van de verschillende bevolkingsgroepen in Brussel Erkenning en subsidiëring o.b.v. verordening nr. 94/06 van de VGC van 19 januari 1995 Projectoproep

10 6 december 2008 Janna Moonens p. 10 VGC - Samenlevingsinitiatieven (2) Prioritaire aandachtsdomeinen: >Versterken van sociale cohesie op wijkniveau >Intergenerationele én interculturele interactie >Allochtone jongeren/dialoog tussen jongeren van diverse origine >Wegwerken drempels/ toeleiding allochtonen naar basisstructuren, via de voorportaalfunctie >Empowerment van het allochtoon middenveld

11 6 december 2008 Janna Moonens p. 11 Sociaal-culturele verenigingen en interculturalisering (1) Vlaams actieplan Interculturaliseren, 2006 VERENIGINGEN: Emancipatie vanuit eigenheid ~ bonding Plaatsen voor netwerking en interculturele ontmoeting ~ bridging Verankering van de aandacht voor interculturaliteit in de decreten + middelenpakket

12 6 december 2008 Janna Moonens p. 12 Sociaal-culturele verenigingen en interculturalisering (2) VGC – Sociaal-Cultureel Werk O.a. in opvolging van de Search Conference (2005) en de visietekst Allochtone Zelforganisaties (2006): aparte reglementeringen (allo – auto verenigingen) opgeheven 1 reglement dat (interculturele en intergenerationele) samenwerking stimuleert

13 6 december 2008 Janna Moonens p. 13 Sociaal-culturele verenigingen en interculturalisering (3) 2005: Search Conference: nestwarmte en geborgenheid openheid en publieksvermenging EN – EN verhaal

14 6 december 2008 Janna Moonens p. 14 Drempels en uitdagingen (1) VGC - Search Conference Proces dat ondersteuning vraagt netwerken als eerste stap? draagvlak binnen de organisatie (bestuur – achterban) “veilige omgeving” natuurlijk proces, niet forceren

15 6 december 2008 Janna Moonens p. 15 Drempels en uitdagingen (2) samenwerking van bij de conceptfase gelijkwaardigheid van de partners afbakening van het project en de taken geen exotisme of toerisme!


Download ppt "P. 1 6 december 2008 Gaat samen ook? Interculturaliseren van sociaal-cultureel werk Janna Moonens Vlaamse Gemeenschapscommissie studiedag Masereelfonds."

Verwante presentaties


Ads door Google