De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Minderhedenforum Weet wat je SAMEN wil. Inleiding 1.Het allochtoon middenveld 2.De ‘federaties’ 3.Het Minderhedenforum 4.Interculturele Rol?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Minderhedenforum Weet wat je SAMEN wil. Inleiding 1.Het allochtoon middenveld 2.De ‘federaties’ 3.Het Minderhedenforum 4.Interculturele Rol?"— Transcript van de presentatie:

1 Minderhedenforum Weet wat je SAMEN wil

2 Inleiding 1.Het allochtoon middenveld 2.De ‘federaties’ 3.Het Minderhedenforum 4.Interculturele Rol?

3 Het allochtoon middenveld Het verhaal begint bij … De allochtone verenigingen

4 1500-tal lokale zelforganisaties verschillen in afkomst, nationaliteit, leeftijd, geslacht, migratiegeschiedenis, … verschillende activiteiten → sociaal-cultureel volwassenenwerk

5 Sociaal-cultureel Werk Definitie (Bosselaers 1990) = Vormingswerk, educatief werk met volwassenen waarbij de focus niet ligt op het verwerven van getuigschriften, maar eerder in het ondersteunen van processen waarbij personen tot een beter verstaan van zichzelf en hun situatie komen, tot een kritisch waarderen ervan en tot een meer bewust en gericht hanteren van de eigen mogelijkheden

6 Decreet van 4 april 2003 → Herschikking van de sector o.a. Opname van14 verenigingen van migranten

7 14 erkende landelijke verenigingen

8 De ‘Federaties’ 1.ACLI – Vlaanderen 2.AIF 3.CDF 4.FAAB 5.FMDO 6.FMV 7.Federatie Wereldvrouwen

9 De ‘Federaties’ 8.FZO-VL 9.Internationaal Comité 10.LAF 11.PAG 12.TUB 13.UTV 14.VOEM

10 Missie van ‘federaties’ 3 Kernbegrippen 1.Empowerment 2.Gemeenschapsopbouw 3.Cultuuropbouw

11 Functies van ‘federaties’ Recreatieve functie Educatieve functie Sociale activeringsfunctie (gemeenschapsvorming) met als mogelijke onderdelen –Netwerkvorming –Gedeelde opvattingen, normen en waarden –Sociale actie

12 Functies van ‘federaties’ (Cultuur)kunstparticipatie Zorgfunctie (welzijnsbevordering) Informatie functie Brugfunctie Kritische functie

13 Inhoud en thema’s Levensbreed of gespecialiseerd naargelang de opstelling van de organisatie Aanbod dat de verschillende domeinen van het persoonlijk en maatschappelijk leven bestrijkt

14 ‘Vertegenwoordigers’  de belangen van hun groep(en) / gemeenschap(pen) verdedigen  adviesgroepen, commissies, rondetafels, hoorzittingen, … Minderheden praten voor zichzelf ! Minderheden praten voor zichzelf !

15 Probleem … relatief kleine actoren verdeeldheid willekeurige keuze gesprekspartners  zwakke positie ? vertegenwoordiging minder georganiseerde groepen?

16 de krachten bundelen !

17 Het Het Minderhedenforum  de stem van de minderheden! communicatie-netwerk tussen organisaties expertise verzamelen en ontwikkelen gezamenlijke standpunten belangenverdediging beleid publieke opinie

18 Interculturele Rol? Geen officiële taak in het interculturaliseren van organisaties en interculturaliseringsprocessen (Nog) geen algemeen standpunt hieromtrent WEL mogelijke partners

19 Aanbod ‘federaties’? Toegang tot een ‘moeilijk bereikbare’ groep Alternatieve en creativiteitsbevorderende methodieken vb. aantrekken van leden Eigen en gedeeld erfgoed …

20 Verwachtingen federaties? Volwassen en volwaardig partnerschap Gedeelde verantwoordelijkheid Duidelijkheid Concrete afspraken Openheid Vertrouwen …

21 Samenwerking? Gelijkwaardig partnerschap Dezelfde doelstelling (weten wat je wil) Geven en nemen Feedback Nazorg Duurzame contacten en relaties Voortdurende en heldere communicatie …

22 Contactgegevens Minderhedenforum vzw Vooruitgangsstraat 323 bus 4 1030 Brussel T. 02/245.88.30 – F. 02/245.58.32 info@minderhedenforum.be

23


Download ppt "Minderhedenforum Weet wat je SAMEN wil. Inleiding 1.Het allochtoon middenveld 2.De ‘federaties’ 3.Het Minderhedenforum 4.Interculturele Rol?"

Verwante presentaties


Ads door Google