De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WORK-UP ACTIVERINGLUIK VIVO – TREFDAG SOCIAL PROFIT 3 OKTOBER 2013 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WORK-UP ACTIVERINGLUIK VIVO – TREFDAG SOCIAL PROFIT 3 OKTOBER 2013 1."— Transcript van de presentatie:

1 WORK-UP ACTIVERINGLUIK VIVO – TREFDAG SOCIAL PROFIT 3 OKTOBER 2013 1

2 IN DEZE PRESENTATIE • Inleiding • Doelstelling Work-Up • Regionale werking • Methodiek • Knelpunten/drempels voor de werkzoekenden • Meerwaarde activeringsproject • Rol Minderhedenforum • Enkele cijfers 2

3 INLEIDING A/ Het Minderhedenforum en zijn leden B/ Algemene doelstellingen C/ Werking 3

4 A/ MINDERHEDENFORUM & LEDEN  19 leden o.a. FMDO  Samen meer dan 1.600 organisaties in Vlaanderen & Brussel Het Minderhedenforum = zijn leden! 4

5 B/ MINDERHEDENFORUM & LEDEN 5

6 B/ ALGEMENE DOELSTELLINGEN Het Minderhedenforum en zijn leden streven naar: • Evenredige & evenwaardige participatie van etnisch- culturele minderheden • Respect tussen mensen en groepen van verschillende achtergronden 6

7 C/ WERKING MINDERHEDENFORUM (1)Belangenbehartiging = Stem van de etnisch-culturele minderheden →Brug tussen burger en overheid →Overheid beschikt over 1 aanspreekpunt →Verschillende beleidsdomeinen Vb. Work-Up – beleid (2) Participatie van etnisch-culturele minderheden i.s.m. lidverenigingen →Van onderuit werken →Eigen verantwoordelijkheid opnemen vb. Work-Up – activering 7

8 2. DOELSTELLING WORK-UP Complementaire acties ikv het activeringsbeleid naar werkzoekenden uit etnisch-culturele minderheden die meer ondersteuning nodig hebben dan reguliere diensten kunnen bieden  Via individuele acties  Via groepsacties 8

9 3. REGIONALE WERKING Er zijn 8 activeringsconsulenten in 6 verschillende regio’s actief:  Regio Antwerpen – stad: FMV en UTV  Regio Gent – stad: FZO-VL  Regio Limburg: ACLI en TUB  Regio Mechelen: FMDO  Regio Halle – Vilvoorde: AIF  Regio Waasland: IC ! De activeringsconsulent werkt voor een regio 9

10 4. METHODIEK Individuele begeleiding Ondersteuning en (her)activering van werkzoekenden  Voeren van intakegesprekken  Via begeleidingsgesprekken:  Vertrouwensband opbouwen en bestendigen  Versterken van de werkzoekende  arbeidsattitudes bijstellen vanuit een vertrouwelijke omgeving  Motiveren tot het volgen van een opleiding, het solliciteren naar een job,….  Opvolgen en ondersteunen van elke werkzoekende in zijn of haar trajectplan 10

11 4. METHODIEK Organiseren en meewerken aan activiteiten van partnerorganisaties:  Organisatie van informatiemomenten  Vaak in samenwerking met EAD-partners  Doel: informeren van de werkzoekenden  Bv. controle beschikbaarheid ism de vakbond  Ontmoetingen tussen werkgevers/sectoren en werkzoekenden  Vaak in samenwerking met EAD-partners  Doel: openheid creëren, vacatures bekendmaken,….  Bv. werken bij de politie, jobbeurs, bedrijfsbezoek 11

12 KNELPUNTEN EN DREMPELS  Opleidingsniveau  Discriminatie  Taalkennis  Buitenlandse diploma’s  Mobiliteit  Gebrek aan netwerk  Kinderopvang 12

13 MEERWAARDE  Culturele affiniteit  Begeleiding in de contacttaal die de werkzoekende verkiest  Versterking van de werkzoekende:  samen naar vacatures zoeken  samen cv en sollicitatiebrieven schrijven  voorbereiden op sollicitatiegesprekken  Voldoende tijd voor een intensieve begeleiding  Permanent paraat 13

14 MEERWAARDE  Breed netwerk jeugdhuizen, moskeeën, verenigingen, etc.  Brugfiguur tussen werkzoekenden en de reguliere diensten  Signaalfunctie naar reguliere diensten  Gerichte doorverwijzing bij niet arbeidsgerelateerde problemen 14

15 ROL MINDERHEDENFORUM  Centraal aanspreekpunt  Inhoudelijke coördinatie project  Methodiekontwikkeling  Signaalfunctie – belangenbehartiging op Vlaams niveau Vb. input JOP VDAB, advies folder zorgsector 15

16 ENKELE CIJFERS In het werkjaar 2011/12 werden 881 mensen bereikt  55% mannen en 45 %vrouwen  24% 18 -25 jaar, 33% 26-35 jaar, 37% 36-50 jaar, 6% 50+  59% niet in een traject bij een VDAB  27% school gelopen in België • 46% HSO en 7% HO, 47% laaggeschoold  73% school gelopen in het buitenland • 19% HSO en 11% HO, 70% laaggeschoold  27% werk, 6% naar VDAB, 36% cobegeleiding, 11% opleiding, 4% doorverwijzing naar derden,16% voortraject bij de federatie 16

17 ENKELE CIJFERS In het werkjaar 2012 (10 maand – overgangsjaar) werden 661 mensen bereikt  53,5% mannen en 44,5%vrouwen  16,3% 18 -25 jaar, 34,5% 26-35 jaar, 43,2% 36-50 jaar, 6% 50+  45% niet in een traject bij een VDAB  24% school gelopen in België  45% HSO en 5% HO, 50% laaggeschoold  76% school gelopen in het buitenland  29% HSO en 14% HO, 66% laaggeschoold  27% werk, 7% naar VDAB, 28,5% cobegeleiding, 8% opleiding, 4% doorverwijzing naar derden, 25,5% voortraject bij de federatie 17

18 CONTACTGEGEVENS Siham Benmammar Beleidsmedewerker Tewerkstelling & Inhoudelijke coördinatie activeringsproject Vooruitgangsstraat 323 bus 4 1030 Schaarbeek T: +32(0)2 204 07 88 M: 0490 11 51 85 siham@minderhedenforum.be www.minderhedenforum.be.minderhedenforum.be 18

19 CONTACTGEGEVENS Tijani Bounaana Activeringsconsulent Regio Mechelen p/a Bondgenotenlaan 52 1190 Vorst M: 0485 42 89 39 tijani@fmdo.be tijani@fmdo.be www.fmdo.be 19


Download ppt "WORK-UP ACTIVERINGLUIK VIVO – TREFDAG SOCIAL PROFIT 3 OKTOBER 2013 1."

Verwante presentaties


Ads door Google