De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Op weg naar de huisarts’

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Op weg naar de huisarts’"— Transcript van de presentatie:

1 ‘Op weg naar de huisarts’
Navorming 17 maart 2012 Anna Van der Borght Ondersteuningspunt Medische Zorg Antwerps Minderhedencentrum De Acht

2 Antwerps Minderhedencentrum De Acht
Vereniging zonder winstoogmerk 1 van de 8 integratiecentra Werkgebied: stad Antwerpen Doelstelling: gelijke kansen voor allochtonen Diensten interculturaliseren Maatschappelijke participatie ondersteunen

3 Ondersteuningspunt Medische Zorg
Toegang tot gezondheidszorg Focus: allochtonen zonder ziekenfondsaansluiting Ondersteuningsaanbod voor organisaties en zorgverstrekkers Opdrachten: Informatieverstrekking en bemiddeling Structureel luik

4 Probleemstelling Niet iedereen vindt de weg naar de huisarts Huisartsen ondervinden moeilijkheden met administratieve regelingen Organisaties en ziekenhuizen hebben geen instrument om door te verwijzen naar de huisarts

5 Vragen Welke pistes om het algemeen erkend principe van een vaste huisarts voor kwetsbare doelgroepen te vertalen naar de praktijk? Op welke manier een betere samenwerking tussen verschillende diensten en zorgverstrekkers? Op welke manier een gerichtere doorverwijzing?

6 Kwetsbare doelgroepen
Definitie: Belgen en allochtonen die in de stad Antwerpen wonen en geen (vaste) huisarts hebben en die zich voor eerstelijnsgezondheidszorg wenden tot de spoedafdeling van een Antwerps ziekenhuis of die (op weg naar medische verzorging) bij een Antwerpse (hulpverlenings)organisatie aankloppen

7 Overleg Initiatiefnemer: Ondersteuningspunt Medische Zorg (Antwerps Minderhedencentrum De Acht) Betrokken partners: Stad en OCMW Antwerpen, Antwerpse huisartsenkringen, ZNA, vluchtelingenwerkingen, Antwerps Platform Generatiearmen,… Middelen: Stad en OCMW Antwerpen, Koning Boudewijnstichting, Antwerps Minderhedencentrum De Acht

8 Oplossing: een webapplicatie
Doorverwijzingen naar de huisarts via een webapplicatie Principe: De doorverwijzer voert het adres van zijn cliënt in De gegevens van de dichtstbijzijnde huisartspraktijken worden gegenereerd Reeds (door de doorverwijzer) bevraagde cliëntgegevens komen via de cliënt bij de huisarts terecht (= administratieve ondersteuning)

9 Een webapplicatie met een “gebruiksaanwijzing”!
Huisartsgegevens meegeven met de cliënt is niet voldoende De doorverwijzer dient contact op te nemen met de huisarts en relevante gegevens mee te geven met de cliënt De cliënt moet het belang inzien van een huisarts en er met de juiste verwachtingen naartoe gaan

10 Databank met de gegevens van alle Antwerpse huisartsen:
Naam en adres Telefoonnummer Spreekuren

11 Databank Inlogmogelijkheid voor huisartsen om gegevens te wijzigen of toe te voegen Geconventioneerd of niet Talenkennis Vertrouwd met bepaalde administratieve regelingen Mogelijkheid voor huisartsen om zich uit te schrijven (opt out-systeem) Tijdelijk Definitief

12 Input In te voeren gegevens van de cliënt: - Naam - Geboortedatum
- Nationaliteit - (Voer)taal Geslacht Adres Ziekenhuizen waar de cliënt al in behandeling is

13 In te voeren gegevens over de betaling van de consultatie:
Input In te voeren gegevens over de betaling van de consultatie: Via het ziekenfonds (gewone ziekenfondsregeling of derdebetalersregeling) Via OCMW Antwerpen Via een ander OCMW Via Fedasil Anders

14 Output Gepersonaliseerde verwijsbrief (en eventueel bijbehorende documenten) voor de huisarts die de cliënt meeneemt Gepersonaliseerde verwijsbrief met een plannetje en eventueel extra informatie voor de cliënt

15 Informatie Over maatschappelijk kwetsbare groepen
Over administratieve regelingen Over het werken met tolken Over andere diensten Over de rol en voordelen van een vaste huisarts in ons gezondheidszorgsysteem (in meerdere talen) ...

16 Een win-winsituatie Voor huisartsen Voor doorverwijzende diensten Voor maatschappelijk kwetsbare personen

17 Voor huisartsen Gericht doorverwezen patiënten die op de hoogte zijn van de rol en voordelen van de huisarts in het Belgische gezondheidszorgsysteem Administratieve ondersteuning vanuit de doorverwijzende organisaties en ziekenhuizen Meer tijd voor consultatie zelf

18 Voor huisartsen Contactpersoon in dossier
Aanspreekpunten bij problemen Alle info kwetsbare doelgroepen op één website Continuïteit van zorg => grotere kwaliteit en kostenbesparing

19 Voor doorverwijzers Praktische ondersteuning bij het gericht doorverwijzen van kwetsbare doelgroepen naar een huisarts Afname van oneigenlijk gebruik van de spoed Ook interessant voor nazorg

20 Voor maatschappelijk kwetsbare personen
Sensibilisering over de rol en voordelen van de huisarts Gerichte doorverwijzing (drempelverlaging)

21 Na de pilootfase: evaluatie Grote start gepland in het voorjaar
Planning Nu pilootfase in 2060 HAVAC: huisartsen 2060 OCMW: sociale centra 2060 Na de pilootfase: evaluatie Grote start gepland in het voorjaar

22 Vragen? Ondersteuningspunt Medische Zorg T 03/ F 03/ E W


Download ppt "‘Op weg naar de huisarts’"

Verwante presentaties


Ads door Google