De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Steunpunt opvoedingsondersteuning. 2 Opvoedingsondersteuning -Inleiding -Iedereen heeft wel eens opvoedingsvragen -Ouders -Werkveld -Opvoedingsondersteuning.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Steunpunt opvoedingsondersteuning. 2 Opvoedingsondersteuning -Inleiding -Iedereen heeft wel eens opvoedingsvragen -Ouders -Werkveld -Opvoedingsondersteuning."— Transcript van de presentatie:

1 Steunpunt opvoedingsondersteuning

2 2 Opvoedingsondersteuning -Inleiding -Iedereen heeft wel eens opvoedingsvragen -Ouders -Werkveld -Opvoedingsondersteuning is niet nieuw

3 3 Opvoedingsondersteuning -Doel OO -Draagkracht versterken -Draaglast verminderen -Sociaal netwerk versterken -Preventief

4 4 Steunpunt Opvoedingsondersteuning -Visie van de stad Concept opvoedingsondersteuning (stad als regisseur): Drie prioriteiten: 1.Toegankelijk maken informatie 2.Netwerken 3.Invullen van tekorten

5 5 Steunpunt Opvoedingsondersteuning werking steunpunt 1.Coördinatie en regie 2.Inventaris aanbod opvoedingsondersteuning (website) 3.Opvoedingswinkel 4.Projecten 5.Gezinscoaches 6.Pedagogische ondersteuning: o.a. kinderopvang, organisaties via diversiteitdienst, sociale adviseurs 7.De Speelbabbel 8.Oudergroepen 9.Infosessies

6 6 Steunpunt Opvoedingsondersteuning 1.Coördinatie en regie -Doelstelling: samenwerking en afstemming op terrein -Overleg:- kabinet schepen Verbist - Adviesraad: brede vertegenwoordiging van partners op terrein: zie decreet OO: o.a. Onderwijsraad, Kind en Gezin, CLB, CAW, Gezinsbond, VormingPlus, OCMW …

7 7 Steunpunt Opvoedingsondersteuning 2. Inventaris aanbod opvoedingsondersteuning -Doelstelling: overzicht volledig aanbod opvoedingsondersteuning in de stad Antwerpen dus zowel organisaties als vormingen -Website http://opvoeding.antwerpen.be http://opvoeding.antwerpen.be In 2009, maandelijks 565 bezoekers -Week van de opvoeding Doelstelling: aanbod rond opvoeding in stad Antwerpen bekend maken aan grote publiek

8 8 Steunpunt Opvoedingsondersteuning 3.Opvoedingswinkel (convenant met CAW De Terp) Voor elke ouder, grootouder,pleegouder…met grote of kleine vragen over de opvoeding van kinderen (0-21jr) -Informatie -vormingsaanbod -Pedagogisch advies -Sedert eind 2009 mobiele medewerker voor Kiel; Luchtbal en Linkeroever in 2009 gemiddeld 30 bezoekers per maand, 15 adviesgesprekken

9 9 Steunpunt Opvoedingsondersteuning 4. Projecten -Opvoeden in diversiteit : Moeder Land, opvoeden tussen 2 culturen, naar vormingspakket opvoeden in diversiteit voor professionelen -Roma en opvoeding (moedergroep) -DOMO Antwerpen (steungezinnen, vrijwilligerswerking)

10 10 Steunpunt Opvoedingsondersteuning 5.Gezinscoaches Intensieve begeleiding van kwetsbare gezinnen, opvoedingsondersteuning aan huis Samenwerking met JeugdInterventieteam en CAW De Terp

11 11 Steunpunt Opvoedingsondersteuning 6. Pedagogische ondersteuning -Doelstelling: ondersteuning van professionelen of vrijwilligers rond opvoeding -Hoofdzakelijk in stedelijke kinderopvang

12 12 Steunpunt Opvoedingsondersteuning 7. De Speelbabbel Doelstelling: professioneel omkaderde ontmoetingsplaatsen creëren voor kinderen tussen 0 en 3 jaar en hun ouders - spelbevordering en ontwikkelingsstimulering - relatie tussen ouder en kind bevorderen - OO in uiteenlopende opvoedingssituaties en bij uiteenlopende opvoedingsvragen - lokatie: 3 stedelijke kinderdagverblijven : Kiel, Luchtbal en Sint-Andries - Sinds start in mei 2009 gespreid over de 3 lokaties 91 gezinnen bereikt

13 13 Steunpunt Opvoedingsondersteuning 8. Oudergroepen Groepsgerichte opvoedingsondersteuning in: -Scholen -Interculturele verenigingen (ook via Sociale netwerken) -Ouders vinden steun en herkenning bij elkaar -Gedeelde ervaringen maakt ouders sterker -Meer kennis en inzicht over opvoeden, opgroeien,… -Contacten met andere ouders uit de buurt

14 Steunpunt Opvoedingsondersteuning Sedert mei 2009, 20-tal sessies moedergroepen gepland -Eerste sessie : aanbod opvoedingswinkel, opvoedingsvragen bespreekbaar maken -Tweede t.e.m. vierde sessie : diverse opvoedingsthema’s bepaald in overleg met de groep Mogelijke onderwerpen : positief opvoeden, regels en grenzen,steunen,stimuleren,sturen… Combinatie van info, advies en uitwisselen van ervaringen

15 Steunpunt Opvoedingsondersteuning 9.Infosessies In samenwerking met Antwerps Onderwijs Beleid Laagdrempelige infomomenten voor ouders met vragen rond onderwijs Bedoeling is 3-delig : - Aantonen dat het normaal is om opvoedingsvragen te hebben Externe hulp gaan zoeken voor opvoedingsvragen is niet verkeerd Vele ouders zitten met (vaak dezelfde) opvoedingsvragen -Info over de opvoedingswinkel -Ruimte voor opvoedingsvragen Sedert mei 2009 namen we deel aan 10 infosessies


Download ppt "Steunpunt opvoedingsondersteuning. 2 Opvoedingsondersteuning -Inleiding -Iedereen heeft wel eens opvoedingsvragen -Ouders -Werkveld -Opvoedingsondersteuning."

Verwante presentaties


Ads door Google